Usuwanie książki

Możesz usunąć książkę z Książek Google lub Google Play.

W zależności od tego, jak duża część książki jest dostępna do podglądu, możesz usunąć nieautoryzowane treści z innej usługi Google. Więcej informacji o zasadach i procedurach Google w przypadku domniemanego naruszenia praw autorskich.

Usuwanie książki, która została przesłana przez Ciebie

Usuwanie książki ze sprzedaży w Google Play

Aby usunąć 1 książkę:

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Kliknij tytuł książki, którą chcesz usunąć.
 4. Kliknij kartę Podsumowanie.
  • Aby usunąć książkę ze sprzedaży, ale zachować jej podgląd w Książkach Google, wybierz Zakończ sprzedaż w Google Play.
  • Aby usunąć książkę z Google Play i Książek Google, wybierz Zdezaktywuj tę książkę.
 5. Kliknij Zapisz.

Aby usunąć wiele książek, użyj arkusza kalkulacyjnego:

 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Kliknij Opcje zaawansowane a potem Pobierz listę książek.
 4. Pobierz wygenerowany arkusz kalkulacyjny.
  • Nie musisz zaznaczać żadnych pól wyboru.
 5. Otwórz plik w programie do arkuszy kalkulacyjnych.
 6. W przypadku każdej książki, którą chcesz usunąć ze sprzedaży, zmień wartość w kolumnie „Włączyć sprzedaż?” na Nie.
 7. Wróć do Katalogu książek.
 8. Kliknij Opcje zaawansowane a potem Prześlij listę książek.
 9. Wybierz edytowany arkusz kalkulacyjny.
 10. Prześlij go.
Usuwanie książki, której konfigurację rozpoczęto, ale która nie została opublikowana
Skontaktuj się z zespołem pomocy. Nasi specjaliści pomogą Ci dezaktywować niepełną książkę i usunąć ją z Twojego katalogu.
Usuwanie podglądu książki z Książek Google
 1. Zaloguj się w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Wybierz tytuł książki, której podgląd chcesz usunąć.
 4. Kliknij kartę Podsumowanie.
 5. Kliknij Zmień status.
 6. Żeby usunąć książkę z Książek Google, wybierz Zdezaktywuj tę książkę.

Aby dezaktywować wiele książek:

 1. Zaloguj się na konto w Centrum Partnerów.
 2. Po lewej stronie kliknij Katalog książek.
 3. Kliknij Opcje zaawansowane a potem wybierz książki, które chcesz dezaktywować.
 4. Zaznacz tytuły, które chcesz usunąć. Książki możesz przeglądać i filtrować.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
 6. Potwierdź liczbę książek, które chcesz dezaktywować.
 7. W prawym górnym rogu kliknij Zamknij.

Wskazówka: Katalog książek na liście domyślnej nie zawiera książek dezaktywowanych. Jeśli chcesz zmienić ich ustawienia, możesz je wyszukać w katalogu. W Książkach Google wyświetlają się podstawowe informacje o książce, nawet dezaktywowanej, ale użytkownicy nie mogą zobaczyć jej treści.

Usuwanie starszej wersji książki

Gdy prześlesz zaktualizowany plik książki, po przetworzeniu zastąpi on stary plik. Przeczytaj ogólne informacje o plikach i przesyłaniu.

 • Użyj tej samej nazwy pliku. Pomoże to naszemu systemowi rozpoznać, że jest to aktualizacja istniejącej książki, a nie nowa książka.
 • Możesz przesłać zaktualizowane pliki zarówno okładki, jak i treści.
 • Starsze wersje nadal będą wyświetlać się na karcie „Treść” jako informacje historyczne. Więcej informacji o karcie „Treść”

Usuwanie książki, która nie została przesłana przez Ciebie

Jeśli w Google Play lub Książkach Google zobaczysz książkę, do której masz prawa, ale nie została ona przesłana przez Ciebie, możesz ją usunąć. Aby sprawdzić dostępność podglądu książki, wyszukaj ją w Książkach Google.

Wskazówka: widoczność książki wskazuje sposób dodania jej do Książek Google.

Usuwanie książki dostępnej w sprzedaży w Google Play lub książki, której podgląd można wyświetlać w Książkach Google
Na stronie podglądu w Książkach Google możesz sprawdzić, kto zezwolił Google na wyświetlanie danych stron Twojej książki. Skontaktuj się ze stroną odpowiedzialną za książkę lub zgłoś tę treść do usunięcia.
Usuwanie książki z fragmentami stron widocznymi w Książkach Google

Książki wyświetlane w widoku krótkiego opisu są dostępne dzięki programowi bibliotecznemu Library Project.

Google współpracuje z bibliotekami w zakresie digitalizacji ich zbiorów i dostępności ich książek dla wyszukiwarek. W Książkach Google wyświetlanych jest tylko kilka zdań w kontekście wyszukiwanego hasła, a nie całe strony.

Zarejestruj swoją książkę, żeby wykluczyć ją z programu bibliotecznego Library Project.

Usuwanie z Książek Google książki z etykietą „Podgląd niedostępny”
 • Książki oznaczone etykietą „Brak podglądu” są dostępne w indeksie Książek Google w trybie widoku samych metadanych.
 • Zawarte są tam tylko informacje o książce, w tym:
  • licencjonowane dane bibliograficzne, takie jak ISBN, autor, wydawca i data publikacji;
  • wyniki wyszukiwania z witryn publicznych.
 • Google może też wyświetlać wiele wpisów dotyczących jednej książki, w tym:
  • wydania międzynarodowe;
  • wersje opublikowane wcześniej.
 • Google nie usuwa z indeksu wyników pokazujących tylko metadane.
 • Jeśli uważasz, że naruszają one Twoje prawa autorskie, możesz zgłosić formalną skargę prawną.
 • Możesz skontaktować się z nami, żeby dowiedzieć się, jakie jest źródło przekazanych nam metadanych.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne