Κατάργηση βιβλίου

Αυτή η σελίδα εξηγεί τη διαδικασία για την κατάργηση ενός βιβλίου από τα Βιβλία Google ή από το Google Play.

Εάν θέλετε να καταργήσετε μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο από ένα διαφορετικό προϊόν Google, ανατρέξτε στην πολιτική της Google και τις διαδικασίες σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Τα παρακάτω βήματα αποτελούν την κατάλληλη διαδικασία κατάργησης με βάση το πόσο μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι διαθέσιμο για προεπισκόπηση.

Κατάργηση βιβλίου που έχετε υποβάλει

Κατάργηση βιβλίου το οποίο διατίθεται για πώληση στο Google Play

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 3. Κάντε κλικ στον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να καταργήσετε.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνοψη.
 5. Αλλάξτε κατάσταση.
  • Για να καταργήσετε το βιβλίο, αλλά να διατηρήσετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης, επιλέξτε Διακοπή πώλησης στο Google Play
  • Για να καταργήσετε το βιβλίο και από το Google Play και από τα Βιβλία Google, επιλέξτε Απενεργοποίηση αυτού του βιβλίου.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μπορείτε να καταργήσετε πολλά βιβλία τα οποία διατίθενται για πώληση, χρησιμοποιώντας ένα .

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή βιβλίων και κατεβάστε το υπολογιστικό φύλλο που δημιουργείται.
  Σημείωση: Δεν χρειάζεται να ορίσετε κάποια από τις επιλογές πλαισίων ελέγχου.
 4. Ανοίξτε το αρχείο σε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων.
 5. Για να καταργήσετε βιβλία τα οποία διατίθενται για πώληση, αλλάξτε την τιμή στη στήλη με την ένδειξη Ενεργοποίηση για πώληση; σε No.
 6. Επιστρέψτε στον Κατάλογο Βιβλίων και κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες και, στη συνέχεια, στην επιλογή Μεταφόρτωση CSV.
 7. Επιλέξτε το επεξεργασμένο αρχείο υπολογιστικού φύλλου και ανεβάστε το.

Κατάργηση προεπισκόπησης βιβλίου από τα Βιβλία Google

Σημαντικό: Δεν μπορείτε να επιλέξετε να καταργήσετε το βιβλίο από τα Βιβλία Google, διατηρώντας το διαθέσιμο προς πώληση στο Google Play.

 1. Συνδεθείτε στο Κέντρο Συνεργατών.
 2. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος βιβλίων.
 3. Κάντε κλικ στον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να καταργήσετε από την προεπισκόπηση.
 4. Κάντε κλικ  στην καρτέλα Σύνοψη.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή κατάστασης
 6. Για να καταργήσετε το βιβλίο από τα Βιβλία Google, επιλέξτε Απενεργοποίηση αυτού του βιβλίου.  

Για να καταργήσετε έναν μεγάλο αριθμό βιβλίων από την προεπισκόπηση, επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης των Βιβλίων Google. Η ομάδα υποστήριξης μπορεί, επίσης, να σας βοηθήσει να κλείσετε τον λογαριασμό σας, εάν θέλετε να καταργήσετε όλα τα βιβλία σας.

Ο κατάλογος των Βιβλίων σας δεν παραθέτει τα απενεργοποιημένα βιβλία. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τους, μπορείτε να τα αναζητήσετε. Τα Βιβλία Google εμφανίζουν βασικές πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο σας, αλλά οι χρήστες δεν μπορούν να δουν τo περιεχόμενo του βιβλίου.

Κατάργηση παλιάς έκδοσης βιβλίου

Κατά την υποβολή ενός ενημερωμένου αρχείου βιβλίου, το νέο αρχείο θα αντικαθιστά το παλιό αρχείο αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του νέου αρχείου. Διαβάστε την επισκόπηση σχετικά με τα αρχεία και τη μεταφόρτωση.

 • Χρησιμοποιήστε το ίδιο όνομα αρχείου εάν είναι δυνατό, για να βοηθήσετε το σύστημά μας να αναγνωρίσει ότι το αρχείο είναι ενημέρωση ενός υπάρχοντος βιβλίου και όχι αρχείο για ένα εντελώς νέο βιβλίο.
 • Η υποβολή μιας ενημερωμένης έκδοσης είναι δυνατή τόσο για τα αρχεία εξωφύλλου όσο και για τα αρχεία περιεχομένου.
 • Οι παλαιότερες εκδόσεις θα συνεχίσουν να αναγράφονται στην καρτέλα Περιεχόμενο του βιβλίου ως πληροφορίες ιστορικού. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την καρτέλα Περιεχόμενο.

Κατάργηση βιβλίου που δεν έχετε υποβάλει

Εάν δείτε κάποιο βιβλίο στο Google Play ή στα Βιβλία Google για το οποίο έχετε τα δικαιώματα αλλά δεν το έχετε υποβάλει εσείς, ακολουθήστε την κατάλληλη διαδικασία κατάργησης με βάση το πόσο μεγάλο μέρος του βιβλίου είναι διαθέσιμο για προεπισκόπηση. Μπορείτε να αναζητήσετε το βιβλίο στα Βιβλία Google, για να ελέγξετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται.

Σημείωση: Η προβολή του βιβλίου υποδεικνύει τη μέθοδο με την οποία προστέθηκε στα Βιβλία Google.

Κατάργηση ενός βιβλίου που πωλείται στο Google Play ή είναι δυνατή η προεπισκόπησή του στα Βιβλία Google:

​Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για το βιβλίο (μπορείτε να δείτε στη σελίδα προεπισκόπησης των Βιβλίων Google ποιος χορήγησε άδεια στην Google για την προβολή των σελίδων) ή αναφέρετε αυτό το περιεχόμενο για κατάργηση.

Κατάργηση ενός βιβλίου για το οποίο προβάλλονται τμήματα σελίδων (αποσπάσματα) στα Βιβλία Google

Τα βιβλία που εμφανίζονται σε προβολή αποσπάσματος είναι διαθέσιμα χάρη στην πρωτοβουλία του Προγράμματος βιβλιοθηκών, μέσω του οποίου η Google συνεργάζεται με βιβλιοθήκες για την ψηφιοποίηση των συλλογών τους. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης σε αυτά τα βιβλία, αλλά τα Βιβλία Google εμφανίζουν μόνο ορισμένες προτάσεις περιεχομένου γύρω από τον όρο αναζήτησης και όχι ολόκληρες σελίδες.

Καταχωρίστε το βιβλίο σας, για να το εξαιρέσετε από το Πρόγραμμα βιβλιοθηκών.

Κατάργηση ενός βιβλίου με την ένδειξη "Δεν υπάρχει διαθέσιμη προεπισκόπηση" από τα Βιβλία Google

Το εν λόγω βιβλίο αποτελεί ένα από τα πολλά βιβλία που έχουν προστεθεί στο ευρετήριο των Βιβλίων Google σε μια προβολή μόνο μεταδεδομένων. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν περιέχει σελίδες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από το ίδιο το βιβλίο. Αντίθετα, το αρχείο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο, συμπεριλαμβανομένων των αδειοδοτημένων βιβλιογραφικών δεδομένων όπως το ISBN, τον συγγραφέα, τον εκδότη και την ημερομηνία δημοσίευσης καθώς και τα αποτελέσματα αναζήτησης από δημόσιους ιστοτόπους. Στην πραγματικότητα, μοιάζει με την καταχώριση ενός καταλόγου βιβλιοθήκης στο διαδίκτυο. Ο στόχος της Google είναι να κάνει το ευρετήριο των Βιβλίων Google όσο το δυνατόν πληρέστερο. Γι' αυτόν το λόγο, η Google ενδέχεται να εμφανίζει πολλές καταχωρίσεις για ένα μόνο βιβλίο, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εκδόσεων ή των εκδόσεων που έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν.

Σε γενικές γραμμές, η Google δεν καταργεί τα αποτελέσματα που περιέχουν μόνο μεταδεδομένα από το ευρετήριο. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι η απεικόνιση των στοιχείων παραβαίνει τα δικαιώματά σας ως κατόχου πνευματικών δικαιωμάτων, μπορείτε να υποβάλετε μια επίσημη νομική καταγγελία και η Google θα εξετάσει άμεσα την ειδοποίηση. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να μάθετε ποια πηγή τρίτου μέρους μάς παραχώρησε τα μεταδεδομένα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
82437
false