Премахване на книга

Можете да премахнете дадена книга от Google Книги или Google Play.

В зависимост от това, каква част от книгата е налице за визуализация, може да сте в състояние да премахнете неупълномощеното съдържание от друг продукт на Google. Научете повече за правилата и процедурите ни при предполагаемо нарушение на авторските права.

Премахване на изпратена от вас книга

Изтегляне на книга от продажба в Google Play

За да премахнете една книга:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Каталог с книги.
 3. Изберете заглавието на книгата, която искате да премахнете.
 4. Отворете раздела Обобщена информация.
  • За да изтеглите книгата от продажба, но да запазите възможността за визуализация в Google Книги, изберете Спиране на продажбата в Google Play.
  • За да премахнете книгата и от Google Play, и от Google Книги, изберете Деактивиране на тази книга.
 5. Кликнете върху Запазване.

За да премахнете няколко книги, използвайте електронна таблица:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Каталог с книги.
 3. Кликнете върху Разширени опции и след това Изтегляне на описа на книгите.
 4. Изтеглете генерираната електронна таблица.
  • Няма нужда да поставяте отметка в квадратчетата за опциите.
 5. Отворете файла в програма за електронни таблици.
 6. За всяка книга, която искате да изтеглите от продажба, като стойност в колоната „Да се активира ли за продажба?“ задайте No.
 7. Върнете се към страницата Каталог с книги.
 8. Кликнете върху Разширени опции и след това Качване на списък с книги.
 9. Изберете файла с редактираната електронна таблица.
 10. Качете го.
Премахване на книга, която сте започнали да настройвате, но не сте публикували
Свържете се с екипа ни за поддръжка. Представителите му могат да помогнат с деактивирането на непълната книга и премахването ѝ от каталога ви.
Премахване на визуализацията в Google Книги на дадено заглавие
 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Каталог с книги.
 3. Изберете заглавието на книгата, за която искате да премахнете визуализацията.
 4. Кликнете върху раздела Обобщена информация.
 5. Кликнете върху Промяна на състоянието.
 6. За да премахнете книгата от Google Книги, изберете Деактивиране на тази книга.

За да деактивирате няколко книги:

 1. Влезте в профила си в Партньорския център.
 2. Вляво кликнете върху Каталог с книги.
 3. Кликнете върху Разширени опции и след това Избиране на книги, които да бъдат деактивирани.
 4. Поставете отметка до заглавията, които искате да премахнете. Можете да преглеждате и филтрирате книгите.
 5. Горе вдясно кликнете върху Напред.
 6. Потвърдете броя на книгите, които деактивирате.
 7. Горе вдясно кликнете върху Затваряне.

Пояснение: Деактивираните книги не се показват в основния списък в каталога ви. Ако искате да промените настройките им, можете да ги потърсите в каталога. Google Книги показва основна информация за книгата ви дори след като бъде деактивирана, но потребителите не могат да преглеждат съдържанието ѝ.

Премахване на стара версия на книга

Когато изпратите актуализиран файл за книга, след успешното му обработване новият ще замести стария. Прочетете статията Общ преглед на изискванията за файловете и процедурата за качване.

 • Използвайте същото файлово име, за да помогнете на системата ни да разпознае, че това е актуализация за съществуваща книга, а не за съвсем ново заглавие.
 • Можете да изпратите актуализирана версия за файловете със съдържанието и корицата.
 • По-старите версии ще останат в раздел „Съдържание“ за книгата като историческа информация. Научете повече за раздела „Съдържание“.

Премахване на книга, която не е изпратена от вас

Ако в Google Play или Google Книги видите заглавие, което не е изпратено от вас, но чиито права притежавате, можете да го премахнете. За да проверите наличната визуализация на книгата, можете да я потърсите в Google Книги.

Пояснение: Видимостта на книгата указва как е била добавена в Google Книги.

Премахване на книга, която се продава в Google Play или може да се визуализира в Google Книги
На страницата за визуализация в Google Книги можете да видите кой е предоставил разрешение на Google да показва страниците на книгата ви. Свържете се с лицето, отговорно за книгата, или подайте сигнал за премахването на съответното съдържание.
Премахване на книга, чиито частични страници са видими в Google Книги

Книгите, показвани в изглед с фрагменти, са налице чрез проекта „Библиотека“.

Google си партнира с библиотеки, за да дигитализира колекциите им и да направи книгите им достъпни при търсене. Google Книги не показва пълни страници, а само няколко изречения около думата за търсене като контекст.

Регистрирайте книгата си, за да я изключите от проекта „Библиотека“.

Премахване от Google Книги на заглавие, обозначено като „Няма налична визуализация“
 • Книгите с етикет „Няма налична визуализация“ са налице в индекса на Google Книги в изглед само с метаданни.
 • В записите се показва само информация за книгата, която включва:
  • лицензирани библиографски данни – например ISBN номер, автор, издател и дата на публикуване;
  • резултати от търсенето от обществени уебсайтове.
 • Възможно е също да показваме няколко записа за една и съща книга, в това число:
  • чужди издания;
  • публикувани по-рано версии.
 • Google не премахва от индекса резултати, съдържащи само метаданни.
 • Ако смятате, че показването на тази информация нарушава правата ви като притежател на авторските права, можете да подадете официална правна жалба.
 • Имате възможност да се свържете с нас, за да научите кой източник трета страна ни е предоставил метаданните.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
12137694829944294853
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
82437