Xem sách trong Dự án thư viện

Đối với mỗi sách được quét từ thư viện đối tác của chúng tôi, chúng tôi hiển thị cho bạn thông tin cơ bản như bạn sẽ thấy trong danh mục thư viện. Nếu sách được xác định là trong miền công cộng, chúng tôi sẽ hiển thị nội dung đầy đủ của sách nên bạn có thể mở từng trang trong sách từ đầu đến cuối. Nếu không, chúng tôi sẽ chỉ hiển thị một số đoạn trích — những câu có cụm từ tìm kiếm của bạn.

Hãy xem những ví dụ sau để thấy cách sách được hiển thị trong Google Sách.

Trong tất cả các trường hợp, Google cung cấp liên kết dẫn trực tiếp tới cửa hàng sách trực tuyến nơi bạn có thể mua sách cũng như liên kết "Tìm trong thư viện" để giúp bạn tìm bản sao trong thư viện địa phương. (Bạn có thể cần phải nhấp vào liên kết "Nhận sách này dưới dạng bản in" để xem danh sách này). Nếu có bản sao điện tử có thể tải xuống, bạn sẽ thấy nút "SÁCH ĐIỆN TỬ" cho biết bạn có thể mua hoặc tải xuống miễn phí.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?