การดูหนังสือในโครงการห้องสมุด

สำหรับหนังสือทุกเล่มที่สแกนจากห้องสมุดของพันธมิตร เราจะแสดงข้อมูลพื้นฐานดังที่คุณเห็นในแคตตาล็อกห้องสมุด หากหนังสือถูกกำหนดให้อยู่ในโดเมนสาธารณะ เราจะแสดงข้อความทั้งหมดของหนังสือ คุณจะสามารถเปิดดูหนังสือได้ตั้งแต่ต้นจนจบ หรือมิเช่นนั้น เราจะแสดงตัวอย่างข้อมูลเพียงเล็กน้อย เช่น ประโยคในหนังสือที่มีข้อความค้นหาของคุณ

โปรดดูตัวอย่างเหล่านี้เพื่อดูว่าเราแสดงหนังสืออย่างไรใน Google หนังสือ

สำหรับทุกกรณี Google จะให้ลิงก์ไปยังร้านหนังสือออนไลน์โดยตรงซึ่งคุณสามารถซื้อหนังสือได้ รวมถึงลิงก์ "หาในห้องสมุด" เพื่อช่วยคุณหาสำเนาหนังสือในห้องสมุดท้องถิ่นของคุณ (คุณอาจต้องคลิกลิงก์ "รับหนังสือเล่มนี้ในฉบับพิมพ์" เพื่อดูรายการนี้) หากมีสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ คุณจะเห็นปุ่ม "EBOOK" ซึ่งบ่งบอกว่าคุณสามารถซื้อหรือรับหนังสือเล่มนี้ฟรีได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร