Informácie o partnerských knižniciach

V súčasnosti spolupracujeme s množstvom knižníc, aby sme zahrnuli ich zbierky do služby Knihy Google. Zoznam niektorých knižníc, s ktorými spolupracujeme, nájdete na stránke Partnerské knižnice služby Knihy Google.

Knižnice získajú digitálne kópie všetkých kníh z ich zbierky, ktoré sme naskenovali. Takto ich môžu uchovať a poskytovať svojim stálym zákazníkom (ak to umožňujú autorské práva príslušnej knihy).

Mnohé z knižníc, s ktorými spolupracujeme, zverejnili ich zmluvy, ktoré zachytávajú rozsah spolupráce so spoločnosťou Google. Patria sem nasledujúce knižnice: University of Michigan, University of California, University of Wisconsin-Madison, University of Texas v Austine. Hoci nie sú zverejnené všetky zmluvy, ktoré sme s knižnicami uzavreli, môžeme povedať, že žiadna z týchto zmlúv nie je výhradná, čiže všetky partnerské knižnice môžu popri spolupráci so spoločnosťou Google naďalej pracovať na svojich projektoch skenovania alebo spolupracovať s inými spoločnosťami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?