Iskanje knjig v knjižnicah

Če vas zanima knjiga, ki jo najdete v Google Knjigah, je kopija morda na voljo v lokalni knjižnici. Kliknite povezavo »Iskanje te knjige v knjižnici«, da odprete OCLC WorldCat (»svetovni katalog«), kjer lahko vnesete svojo lokacijo in poiščete najbližjo knjižnico, ki ima to knjigo.

Povezava je morda navedena pri »Kupite to knjigo v tiskani obliki«. Za knjige z omejenimi podatki o njej (morda nimajo oznak ISBN) povezava morda ni navedena.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?