Tìm hiểu cách liên kết đến từng tựa sách trên Google Sách

Bạn có thể liên kết đến một cuốn sách cụ thể hoặc một ấn bản cụ thể của cuốn sách đó. Thao tác nhấp vào Đường liên kết Chèn đường liên kết bên trong một cuốn sách sẽ tạo ra một đường liên kết mà bạn có thể chia sẻ với người khác.

Google Sách cũng có thể truy xuất sách dựa trên:

  • Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN)
  • Số kiểm soát của Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ (LCCN)
  • Số bản ghi của Trung tâm thư viện máy tính trực tuyến (OCLC)

Để tìm kiếm ISBN, hãy tìm trên Google Sách rồi kiểm tra trang "Giới thiệu về cuốn sách này". Đối với sách xuất bản trước năm 1970, hãy sử dụng bản ghi LCCN hoặc OCLC.

Để tìm sách theo LCCN hoặc OCLC, hãy chèn số LCCN hoặc OCLC vào URL thích hợp:

 

Bạn cũng có thể liên kết đến các trang cụ thể trong một số cuốn sách. Bao gồm những trang sau:

  • Bìa trước
  • Trang tiêu đề
  • Trang bản quyền
  • Mục lục
  • Trang chỉ mục
  • Bìa sau

Nếu Google không tìm được trang cụ thể mà bạn muốn, thì trang "Giới thiệu về cuốn sách này" sẽ mở ra.

Để tìm một trong các trang này trong một cuốn sách, hãy thêm tên trang vào cuối URL như sau:

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
705425423730893507
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437