Liên kết với tên sách riêng lẻ trên Google Sách

Đôi khi, liên kết đến trang kết quả tìm kiếm cho tác giả hoặc tên sách trên Google Sách là không đủ — bạn muốn liên kết đến một cuốn sách cụ thể hoặc thậm chí là ấn bản một cuốn sách cụ thể. Để giúp bạn thực hiện việc này, bạn có thể nhấp vào biểu tượng chuỗi từ bên trong cuốn sách mà bạn đang xem để tạo ra liên kết mà bạn có thể chia sẻ với người khác.

Google Sách cũng có thể truy xuất sách dựa trên Số sách theo tiêu chuẩn quốc tế (ISBN), Số kiểm soát của thư viện quốc hội (LCCN) và số hồ sơ của Trung tâm thư viện máy tính trực tuyến (OCLC). Hầu hết sách được xuất bản sau khoảng năm 1970 đều có ISBN. Để tìm ISBN của một cuốn sách, hãy tìm kiếm trên Google Sách và tìm trên trang "Giới thiệu về sách này". Đối với sách cũ hơn, có thể bạn cần dựa vào số hồ sơ của OCLC hoặc LCCN.

Ví dụ: có thể bạn muốn liên kết đến Hoàng tử của Machiavelli. Mặc dù cuốn sách được xuất bản ban đầu vào năm 1532, ấn bản bạn muốn liên kết đến được in vào năm 1988 và có ISBN là 0521349931. Bạn có thể tìm kiếm trực tiếp ISBN bằng cách truy cập vào URL sau:

http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931

Tương tự, bạn có thể tìm sách bằng cách chèn số LCCN hoặc OCLC vào URL thích hợp:

Số nhận dạng URL mẫu
ISBN http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931
OCLC http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826
LCCN http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048

Đối với một số sách, Google cũng cung cấp khả năng liên kết đến các trang cụ thể của sách. (Nếu không thể tìm thấy trang cụ thể, liên kết sẽ chỉ đi tới trang "Giới thiệu về sách này"). Thêm thông số phù hợp vào URL của sách, theo các ví dụ dưới đây:

Trang URL mẫu
Bìa trước http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=frontcover
Trang tên sách http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=titlepage
Trang bản quyền http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048&printsec=copyright
Mục lục http://books.google.com/books?id=05R7kYOKD0cC&printsec=toc
Chỉ mục http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931&printsec=index
Bìa sau http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=backcover
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false