Länka till enskilda titlar på Google Böcker

Ibland räcker det inte att länka till sökresultatsidan för en författare eller titel på Google Böcker – du vill länka direkt till en viss bok eller till och med en viss utgåva av en bok. Det kan du göra genom att klicka på kedjeikonen när du har en bok öppen. Då skapas en länk som du kan dela med andra.

Du kan också söka på ISBN-nummer (International Standard Book Number), LCCN-nummer (Library of Congress Control Number) och registreringsnummer i OCLC (Online Computer Library Center) i Google Böcker. De flesta böcker som utkommit efter 1970 har ett ISBN-nummer. Du hittar en boks ISBN-nummer genom att söka efter boken på Google Böcker och titta på sidan Om den här boken. När det gäller äldre verk kan du behöva gå efter LCCN- eller OCLC-numret.

Anta t.ex. att du vill länka till Fursten av Machiavelli. Boken utgavs första gången 1532, men den utgåva som du vill länka till trycktes 1988 och har ISBN-numret 0521349931. Du kan söka efter ISBN-numret direkt genom att besöka den här webbadressen:

http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931

På motsvarande sätt kan du söka efter böcker genom att infoga LCCN- eller OCLC-numret i webbadressen:

Identifierare Exempelwebbadress
ISBN http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931
OCLC http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826
LCCN http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048

Ibland går det också att länka direkt till en viss sida i en bok. (Om den angivna sidan inte finns öppnas sidan Om den här boken.) Lägg till parametern i bokens webbadress som exemplen nedan visar:

Sida Exempelwebbadress
Främre omslag http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=frontcover
Försättsblad http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=titlepage
Sida med upphovsrättsinformation http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048&printsec=copyright
Innehållsförteckning http://books.google.com/books?id=05R7kYOKD0cC&printsec=toc
Register http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931&printsec=index
Bakre omslag http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=backcover
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false