Vytvorenie odkazov na konkrétne tituly v službe Knihy Google

Niekedy nestačí vytvoriť odkaz na stránku s výsledkami vyhľadávania autora alebo titulu v službe Knihy Google – môžete chcieť napríklad vytvoriť odkaz na konkrétnu knihu či konkrétne vydanie knihy. Ak potrebujete pomoc, môžete kliknúť na ikonu reťaze na stránke zobrazenej knihy a vytvoriť odkaz, ktorý môžete zdieľať s ostatnými.

Služba Knihy Google vám umožňuje vyhľadávať knihy na základe ich kódu ISBN (International Standard Book Number), čísla LCCN (Library of Congress Control Number) a čísla záznamu centra OCLC (Online Computer Library Center). Väčšina kníh vydaných po roku 1970 má kód ISBN. Ak chcete zistiť kód ISBN knihy, vyhľadajte ju v službe Knihy Google a pozrite sa na stránku O tejto knihe. Staršie knihy budete možno musieť vyhľadať pomocou čísla LCCN alebo záznamu OCLC.

Môžete napríklad chcieť vytvoriť odkaz na knihu The Prince (Vladár) od Machiavelliho. Aj keď bola táto kniha pôvodne vydaná v r. 1532, vyhľadávané vydanie bolo vytlačené v roku 1988 a má kód ISBN0521349931. Na nasledujúcej adrese URL môžete priamo vyhľadať podľa konkrétneho čísla ISBN:

http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931

Knihy môžete vyhľadávať aj tak, že do príslušnej adresy URL vložíte číslo LCCN alebo OCLC:

Identifikátor Príklad adresy URL
ISBN http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931
OCLC http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826
LCCN http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048

Spoločnosť Google v prípade niektorých kníh poskytuje možnosť vytvárania odkazov na konkrétne stránky knihy. (Ak sa konkrétnu stránku nepodarí nájsť, odkaz bude jednoducho smerovať na stránku O tejto knihe.) Pridajte do adresy URL knihy nasledujúci parameter:

Stránka Príklad adresy URL
Predný obal http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=frontcover
Titulná strana http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=titlepage
Strana s autorskými právami http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048&printsec=copyright
Obsah http://books.google.com/books?id=05R7kYOKD0cC&printsec=toc
Index http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931&printsec=index
Zadný obal http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=backcover
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?