Lage linker til individuelle boktitler i Google Bøker

Noen ganger er det ikke nok med en link til søkeresultatsiden for en forfatter eller en boktittel på Google Bøker – du ønsker også en link til en bestemt bok eller bokutgave. For å få til dette, kan du klikke på kjedeikonet fra en bok du har åpen for å generere en link du kan dele med andre.

Google Bøker kan også hente bøker basert på ISBN-numre (International Standard Book Numbers), LCCN-numre (Library of Congress Control Numbers) og OCLC-numre (Online Computer Library Center). De fleste bøker som er utgitt etter ca 1970 har ISBN-numre. For å finne ISBN-nummeret til en bok, søker du etter boken på Google Bøker, og ser på Om denne boken-siden. For eldre bøker må du kanskje ta utgangspunkt i LCCN- eller OCLC-oppføringer.

La oss si at du vil koble til The Prince av Machiavelli. Mens boken opprinnelig ble utgitt i 1532, ble utgaven du vil koble til trykket i 1988 og har ISBN-nummeret 0521349931. Du kan søke direkte etter et ISBN-nummer ved å gå til følgende nettadresse:

http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931

På samme måte kan du finne bøker ved å sette inn LCCN- eller OCLC-nummeret i den aktuelle nettadressen:

Identifikator Eksempel på nettadresse
ISBN http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931
OCLC http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826
LCCN http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048

For noen bøker gjør Google det også mulig å koble til bestemte sider i boken. (Hvis den spesifikke siden ikke blir funnet, går linken bare til Om denne boken-siden.) Legg til den aktuelle parameteren i bok-nettadressen, som i eksemplene nedenfor:

Side Eksempel på nettadresse
Forside http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=frontcover
Tittelside http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=titlepage
Opphavsrett-side http://books.google.com/books?vid=LCCN88005048&printsec=copyright
Innhold http://books.google.com/books?id=05R7kYOKD0cC&printsec=toc
Stikkordregister http://books.google.com/books?vid=ISBN0521349931&printsec=index
Bakside http://books.google.com/books?vid=OCLC17546826&printsec=backcover
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?