Vyhľadávanie v Knihách Google

Pri bežnom vyhľadávaní sa po zadaní kľúčového slova zobrazí zoznam relevantných kníh. Služba Knihy Google vyhľadá bibliografické údaje knihy (napr. názov, autora atď.) aj fulltextové odkazy, ktoré zodpovedajú kľúčovému slovu. Ak chcete uskutočniť presnejšie vyhľadávanie (napr. nájsť iba názvy kníh, ktoré zodpovedajú kľúčovým slovám), navštívte stránku Rozšírené vyhľadávanie a do príslušného poľa zadajte, čo hľadáte (názov, autora, dátum atď.). Po kliknutí na tlačidlo Vyhľadávanie Google sa zobrazí stránka s výsledkami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?