ISBN

ISBN, hay Số tiêu chuẩn quốc tế cho sách, là số nhận dạng duy nhất cho mỗi cuốn sách do cơ quan đăng ký ISBN cấp.
Nếu đã cung cấp mã ISBN cho một cuốn sách, thì bạn có thể tìm thấy mã đó trong Danh mục sách hoặc trong thẻ Siêu dữ liệu của cuốn sách đó. 
 • Đối với sách in: Chữ “P” được thêm vào sau mã ISBN đối với sách bìa mềm và bìa cứng.
 • Đối với sách kỹ thuật số: Các chữ cái không thuộc giá trị nhận dạng được thêm vào sau mã ISBN.

GGKEY

Mã ISBN không yêu cầu gửi sách đến Google Sách hoặc bán sách trên Google Play. Chúng tôi sẽ chỉ định một giá trị nhận dạng duy nhất có tiền tố GGKEY cho mọi cuốn sách chưa có giá trị nhận dạng duy nhất. GGKEY chỉ được dùng nội bộ trong Google.

Mã ISBN có 10 chữ số và 13 chữ số

Chúng tôi chấp nhận cả mã ISBN có 10 chữ số và 13 chữ số. Nếu bạn nhập mã ISBN có 10 chữ số, Trung tâm đối tác sẽ hiện mã ISBN gồm 13 chữ số để đảm bảo tính nhất quán.

Mã ISBN hợp lệ và không hợp lệ

Mọi mã ISBN đều kết thúc bằng "số kiểm tra nhận dạng", đây là chữ số do một phép tính phức tạp tạo ra dựa trên các chữ số khác. Nếu chữ số này không khớp với kết quả tính toán đó, thì mã ISBN được coi là không hợp lệ và Trung tâm đối tác sẽ không cho phép bạn tạo sách có chữ số đó. 

Mã ISBN cũ gồm 10 chữ số có 13 chữ số tương đương bắt đầu bằng 978, theo sau là 9 chữ số đầu tiên của mã ISBN gồm 10 chữ số.

Để biết thêm thông tin về số kiểm tra nhận dạng, hãy xem bài viết về ISBN trên Wikipedia.

Đối tác sử dụng ONIX

Khi mã ISBN là dành cho phiên bản sách kỹ thuật số, chúng tôi chỉ chấp nhận mức giá của sách điện tử do ONIX cung cấp.

Nhiều mã ISBN cho một cuốn sách

Từng phiên bản của một cuốn sách có thể có mã ISBN riêng. Bạn có thể thêm từng mã ISBN dưới dạng một mục nhập riêng trong Danh mục sách. Để giảm thiểu số lượng mục nhập, bạn nên dùng một trong những phương pháp sau để chỉ định nhiều mã ISBN.

Phương pháp 1: Mục nhập duy nhất có một mã ISBN chính và các ISBN liên quan

Bạn chỉ nên thêm sách vào Danh mục sách một lần. Chọn một mã ISBN chính và thêm mọi ISBN có liên quan vào thẻ Giới thiệu về sách. 

Ví dụ: nếu sách của bạn có mã ISBN riêng cho bản bìa mềm và bìa cứng, thì bạn có thể dùng mã ISBN của sách bìa mềm làm mã ISBN chính, rồi dùng mã ISBN của sách bìa cứng làm mã ISBN liên quan.

Hệ thống của chúng tôi dùng mã ISBN chính theo những cách sau:

 • Mã ISBN chính sẽ xuất hiện trong báo cáo của bạn. 
  • Nếu bạn bán sách trên Google Play, thì báo cáo bán hàng sẽ thể hiện mã ISBN chính và một ISBN liên quan.
 • Trang xem trước của Google Sách có cả các đường liên kết để mua sách của bạn. Các đường liên kết này sẽ dẫn đến trang cụ thể của mã ISBN chính.

Một mã ISBN chính duy nhất sẽ phù hợp nhất đối với:

 • Sách bạn không dự định bán trên Google Play
 • Sách chỉ ở dạng in có mã ISBN riêng dành cho bản bìa cứng và bìa mềm
 • Sách điện tử không có bản in và có mã ISBN riêng cho từng định dạng điện tử, chẳng hạn như .epub và .pdf
Phương pháp 2: 2 mục nhập cho bản in và bản điện tử

Để bán một cuốn sách có các mã ISBN riêng cho bản in và bản điện tử trên Google Play, bạn có thể thêm 2 mục nhập vào Danh mục sách:

 • Mã ISBN hoặc ”pISBN" cho bản in
 • Mã ISBN hoặc ”eISBN" cho ấn điện tử

Chế độ thiết lập kép này phức tạp hơn nhưng mang lại những lợi ích sau:

 • Báo cáo bán hàng trên Google Play cho thấy mã eISBN.
 • Trang xem trước trên Google Sách cho mục nhập pISBN bao gồm:
  • Đường liên kết để mua ấn bản in của sách
  • Nút "Xem sách điện tử" dẫn đến trang có mục nhập eISBN

Bạn nên thêm cả 2 mục khi tất cả những trường hợp sau đều đúng:

 • Bạn muốn bán sách trên Google Play.
 • Sách có các mã ISBN riêng cho bản in và bản điện tử.
 • Báo cáo bán hàng trên Google Play dùng mã eISBN.
 • Bạn muốn liên kết nút "Mua sách này" trên trang xem trước của Google Sách để trỏ đến bản in.
Cách dùng 2 mục nhập cho bản in và bản điện tử:
 1. Nếu bạn có nhiều pISBN hoặc eISBN, hãy chọn một pISBN chính và một eISBN chính. Bạn có thể nhập pISBN hoặc eISBN bổ sung làm ISBN liên quan.
 2. Kích hoạt mục nhập pISBN để chỉ xuất hiện trực tuyến trên Google Sách. Chế độ cài đặt này giúp tránh nhầm lẫn về việc mua phiên bản nào trên Google Play, vì bạn chỉ có thể bán mục eISBN.
  • Mã ISBN chính của mục nhập này là dành cho bản in.  Đường liên kết để mua sách trên trang xem trước của Google Sách sẽ đưa người dùng đến các trang dành riêng cho bản in.
 3. Trên mục nhập pISBN, hãy liệt kê eISBN là một mã ISBN có liên quan thuộc loại "Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng". Chế độ cài đặt này sẽ tạo nút "Xem sách điện tử" trên trang xem trước của Google Sách, Nút này sẽ dẫn đến trang của sách đó trên Google Play.
 4. Bật mục nhập eISBN để bán trên Google Play.
 5. Cung cấp chế độ cài đặt giá và bán hàng cho mục này.
 6. Trên mục nhập eISBN, hãy liệt kê pISBN là một mã ISBN có liên quan thuộc loại "Ấn bản điện tử của". Chế độ cài đặt này cho phép người dùng sử dụng pISBN để tìm thấy sách của bạn trên Cửa hàng Play.

Hướng dẫn dành cho đối tác sử dụng ONIX

Bước 1:

Dùng mô-đun relatedproduct để liệt kê eISBN cùng với RelationCode 27.
Ví dụ:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- label indicates digital (eBook) ISBN (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit digital (eBook) ISBN (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Bước 2:

Dùng mô-đun relatedproduct để liệt kê pISBN cùng với RelationCode 13.
Ví dụ:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- label indicates print ISBN -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit print ISBN -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Lưu ý:

 • Nếu sách của bạn có cả định dạng tệp .pdf và .epub, hãy gửi tệp .pdf theo mục nhập pISBN và tệp .epub theo mục nhập eISBN. 
 • Nếu 2 mục đó liên kết với mã ISBN có liên quan tương hỗ, thì cả hai định dạng trên đều được cung cấp cho người mua sách trên Google Play. Chúng tôi sẽ cho thấy số trang in gốc, ngay cả ở chế độ tự ngắt dòng.

Tóm tắt đề xuất gửi 2 mục nhập cho bản in và bản điện tử

Mục nhập pISBN Mục eISBN
Đã kích hoạt để xuất hiện trực tuyến trên Google Sách Cho phép bán trên Google Play
eISBN được liệt kê là ISBN có liên quan thuộc loại "Có sẵn phiên bản điện tử dưới dạng" pISBN được liệt kê là mã ISBN có liên quan thuộc loại "Ấn bản điện tử của"
Nội dung của sách được cung cấp ở định dạng .pdf Nội dung của sách được cung cấp ở định dạng .epub
Tệp có tên pISBN.pdf* Tệp có tên eISBN.epub và tệp bìa có tên eISBN.jpg*

* Thay thế pISBN và eISBN bằng mã ISBN thực tế

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính