ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ISBN

ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับหนังสือ ซึ่งกำหนดโดยองค์กรการลงทะเบียนของ ISBN

หากคุณระบุ ISBN สำหรับหนังสือ คุณสามารถดูเลขดังกล่าวในแคตตาล็อกหนังสือ หรือในแท็บข้อมูลเมตาของหนังสือ หนังสือที่ระบุว่าเป็นฉบับตีพิมพ์ (ปกอ่อนหรือปกแข็ง) จะมี "P" ต่อท้าย ISBN ในแคตตาล็อกหนังสือ ขณะที่หนังสือรูปแบบดิจิทัลจะมี "E" ต่อท้าย ตัวอักษรเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวระบุ

ข้อกำหนด

ไม่จำเป็นต้องมี ISBN สำหรับการส่งหนังสือให้กับ Google หนังสือ หรือการขายหนังสือบน Google Play Google จะกำหนดตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน (ที่มี GGKEY เป็นคำนำหน้า) ให้กับหนังสือที่ยังไม่มีตัวระบุ GGKEY จะใช้ภายในระบบของ Google เท่านั้น

ISBN แบบ 10 หลัก และ 13 หลัก

Google ยอมรับทั้ง ISBN แบบ 10 หลัก และ 13 หลัก หากคุณป้อน ISBN แบบ 10 หลัก ศูนย์พันธมิตรจะแสดง ISBN แบบ 13 หลักเพื่อความสอดคล้อง

พันธมิตรที่ใช้ ONIX

Google จะรับเฉพาะราคา eBook ที่ให้ผ่าน ONIX เมื่อ ISBN ที่สอดคล้องใช้สำหรับรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น

ISBN หลายหมายเลขสำหรับหนังสือ

ฉบับหนังสือที่แตกต่างกันอาจมี ISBN ที่แตกต่างกัน แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่ม ISBN แต่ละหมายเลขให้เป็นรายการแยกในแคตตาล็อกหนังสือ เราขอแนะนำให้คุณลดจำนวนของรายการด้วยการระบุ ISBN หลายรายการโดยใช้หนึ่งในวิธีดังต่อไปนี้

1. รายการเดียวที่มี ISBN หลักและ ISBN ที่เกี่ยวข้อง

โดยทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มหนังสือลงในแคตตาล็อกหนังสือเพียงครั้งเดียว โดยเลือก ISBN หลักและเพิ่ม ISBN ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในแท็บข้อมูลเมตา ตัวอย่างเช่น หากคุณมีหนังสือที่มี ISBN ที่แตกต่างกันสำหรับฉบับปกอ่อนและปกแข็ง คุณสามารถใช้ ISBN สำหรับปกอ่อนเป็น ISBN หลัก จากนั้นใช้ ISBN สำหรับปกแข็งเป็น ISBN ที่เกี่ยวข้อง

ระบบของเราใช้ ISBN หลักในวิธีดังต่อไปนี้:

 • ISBN หลักจะปรากฏในรายงานของคุณ (หากคุณขายหนังสือบน Google Play รายงานการขายจะแสดงทั้ง ISBN หลักและ ISBN ที่เกี่ยวข้อง)
 • หน้าตัวอย่างของ Google หนังสือมีลิงก์สำหรับการซื้อหนังสือของคุณ ลิงก์เหล่านี้จะพาไปยังหน้าที่ตรงกับ ISBN หลักของคุณ
ISBN หลักหมายเลขเดียวจะทำงานได้ดีที่สุดในสถานการณ์ใดก็ตามดังต่อไปนี้:
 • หนังสือที่คุณไม่ได้วางแผนจะขายบน Google Play
 • หนังสือฉบับพิมพ์เท่านั้นที่มี ISBN สำหรับฉบับปกอ่อนและปกแข็ง
 • eBook (ฉบับพิมพ์ไม่ได้) ที่มี ISBN ที่แตกต่างกันสำหรับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน เช่น EPUB และ PDF

2. สองรายการสำหรับฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์

หากคุณต้องการขายหนังสือบน Google Play และหนังสือเล่มนั้นมี ISBN ที่แตกต่างกันสำหรับฉบับพิมพ์และฉบับ ebook คุณอาจต้องการที่เพิ่มสองรายการลงในแคตตาล็อกหนังสือของคุณ โดยหนึ่งรายการใช้ ISBN แบบฉบับพิมพ์("pISBN") และอีกหนึ่งรายการใช้ ISBN แบบฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ("eISBN") แม้ว่าการตั้งค่านี้จะมีความซับซ้อนกว่า แต่ก็มีประโยชน์ดังต่อไปนี้

 • รายงานการขายของ Google Play จะแสดง eISBN
 • หน้าตัวอย่างของ Google หนังสือสำหรับรายการ pISBN จะมีลิงก์สำหรับการซื้อฉบับพิมพ์ของหนังสือของคุณรวมไปถึงปุ่ม "ดู eBook" ที่จะนำคุณไปสู่หน้ารายการ eISBN

เนื่องจากการตั้งค่านี้มีความยุ่งยากเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้คุณเลือกทำเมื่อสถานการณ์ดังต่อไปนี้ตรงกับคุณทั้งหมด:

 • คุณต้องการขายหนังสือบน Google Play
 • หนังสือมี ISBN ที่แตกต่างกันสำหรับฉบับพิมพ์และฉบับ eBook
 • รายงานการขายของ Google Play ควรใช้ eISBN
 • คุณต้องการให้ลิงก์ "ซื้อหนังสือเล่มนี้" บนหน้าตัวอย่างของ Google หนังสือ พาไปยังหนังสือฉบับพิมพ์

เมื่อต้องการใช้วิธีการนี้ โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้ (รวมไปถึงดูสรุปด้านล่างนี้):

 1. หากคุณมี pISBN และ eISBN หลายหมายเลข ให้เลือก pISBN และ eISBN หลักหมายเลขเดียว คุณสามารถป้อน pISBN หรือ eISBN เพิ่มเติมให้เป็น ISBN ที่เกี่ยวข้องได้

 2. เปิดใช้งานรายการ pISBN เพื่อให้ใช้งานได้บน Google หนังสือเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนเกี่ยวกับว่าจะซื้อฉบับใดบน Google Play (เนื่องจากรายการ eISBN เท่านั้นที่พร้อมสำหรับการขาย) เนื่องจาก ISBN หลักสำหรับรายการนี้เป็นสำหรับฉบับพิมพ์ ลิงก์ "ซื้อหนังสือเล่มนี้" บนหน้าตัวอย่่างของ Google หนังสือจะไปนำสู่หน้าสำหรับฉบับพิมพ์

 3. บนรายการ pISBN ระบุ eISBN ว่าเป็น ISBN ที่เกี่ยวข้องกับประเภท "เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ในฐานะ" การดำเนินการนี้จะเป็นการสร้างปุ่ม "ดู eBook" บนหน้าตัวอย่างของ Google หนังสือ ซึ่งจะพาไปยังหน้าของหนังสือบน Google Play

  คำแนะนำสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ใช้ ONIX (คลิกเพื่อขยาย/ยุบ)

  ใช้โมดูล relatedproduct ในการระบุ eISBN ด้วย RelationCode 27

  ตัวอย่าง:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- ป้ายระบุ ISBN ฉบับดิจิทัลหรือ eBook (eISBN)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- ISBN ฉบับดิจิทัล (eBook) 13 หลัก (eISBN) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. เปิดใช้งานรายการ eISBN สำหรับการขายบน Google Play ตรวจสอบว่าใส่การตั้งค่าราคาและการขายสำหรับรายการนี้

 5. ในรายการ eISBN ให้ระบุ pISBN ว่าเป็น ISBN ที่เกี่ยวข้องของประเภท "ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ที่อิงกับ" การดำเนินการนี้จะช่วยให้คนที่ค้นหา pISBN บน Google Play สโตร์สามารถเจอหนังสือได้

  คำแนะนำสำหรับพาร์ทเนอร์ที่ใช้ ONIX (คลิกเพื่อขยาย/ยุบ)

  ใช้โมดูล relatedproduct เพื่อระบุ pISBN ด้วย RelationCode 13

  ตัวอย่าง:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- ป้ายระบุ ISBN ฉบับตีพิมพ์ -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- ISBN ฉบับตีพิมพ์ 13 หลัก -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. หากหนังสือของคุณมีทั้งไฟล์ PDF และไฟล์ EPUB ให้คุณส่งไฟล์ PDF ภายใต้รายการ pISBN และส่งไฟล์ EPUB ภายใต้รายการ eISBN หากทั้งสองรายการเชื่อมโยงกับ ISBN ที่เหมือนกัน ทั้งสองรูปแบบจะพร้อมให้บริการสำหรับผู้ซื้อหนังสือบน Google Play Google Playจะแสดงหมายเลขหน้าพิมพ์ต้นฉบับให้กับผู้ใช้แม้ว่าจะอยู่ในโหมดข้อความต่อเนื่อง

สรุปคำแนะนำในการส่ง 2 รายการสำหรับฉบับพิมพ์และฉบับอิเล็กทรอนิกส์

รายการ pISBN รายการ eISBN
เปิดใช้งานให้พร้อมใช้บน Google หนังสือ เปิดใช้งานให้พร้อมใช้บน Google Play
eISBN แสดงเป็น ISBN ที่เกี่ยวข้องของประเภท "เวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้ในฐานะที่เป็น" pISBN แสดงเป็น ISBN ที่เกี่ยวข้องของประเภท "Epublication ที่อิงกับ"
เนื้อหาของหนังสือที่ให้บริการในรูปแบบ PDF เนื้อหาของหนังสือที่ให้บริการในรูปแบบ EPUB
ไฟล์ชื่อ pISBN.pdf* ไฟล์ชื่อ eISBN.epub และไฟล์ปกชื่อ eISBN.jpg*

* แทนที่ pISBN และ eISBN ด้วย ISBN จริง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร