ISBN-nummer

Ett ISBN-nummer (International Standard Book Number) är en unik identifierare för en bok som har utfärdats av en ISBN-registreringsbyrå.

Om du har angett ISBN-numret för en bok visas det i bokkatalogen eller på fliken Metadata för boken. Böcker som är i tryckt format (pocket eller inbunden) har ett P efter ISBN-numret i bokkatalogen, medan böcker i digitalt format har ett E. Dessa bokstäver ingår inte i ISBN-numret.

Krav

Det krävs inte ett ISBN-nummer för att kunna skicka en bok till Google Böcker eller för att sälja en bok på Google Play. Google tilldelar alla böcker en unik identifierare (med prefixet GGKEY) om de inte redan har en sådan. GGKEY-prefix används bara internt på Google.

ISBN-nummer med 10 och 13 siffror

Google godkänner både 10- och 13-siffriga ISBN-nummer. Om du anger ett 10-siffrigt ISBN-nummer visas ett 13-siffrigt ISBN-nummer i partnercentret för konsekvensens skull.

Giltiga och ogiltiga ISBN-nummer 

Den sista siffran i ett ISBN-nummer är en kontrollsiffra som beräknas utifrån de övriga siffrorna. Om siffran inte stämmer med beräkningens resultat anses ISBN-numret ogiltigt och du får inte skapa någon bok med det i partnercentret. 

Äldre, tiosiffriga ISBN-nummer har en 13-siffrig motsvarighet (där den 13-siffriga versionen är 978 följt av de första nio siffrorna i det tiosiffriga ISBN-numret), men kontrollsiffran är annorlunda. 

Läs Wikipedias artikel om ISBN om du vill veta mer om kontrollsiffror. 

Partner som använder ONIX

Google godkänner bara priser för e-böcker som anges via ONIX när motsvarande ISBN-nummer gäller digitala format.

Flera ISB-nummer för en bok

Det kan hända att olika utgåvor av en bok har olika ISBN-nummer. Trots att det går att lägga till varje ISBN-nummer som en separat post i bokkatalogen föreslår vi att du minimerar antalet poster genom att ange flera ISBN-nummer på något av följande sätt.

1. En enskild post med ett primärt ISBN-nummer och relaterade ISBN-nummer

I allmänhet rekommenderar vi att du bara lägger till boken i bokkatalogen en gång, väljer ett primärt ISBN-nummer och lägger till relaterade ISBN-nummer på fliken Metadata. Om du till exempel har en bok med olika ISBN-nummer för pocketutgåvan och den inbundna utgåvan använder du ISBN-numret för pocketutgåvan som primärt ISBN och ISBN-numret för den inbundna utgåvan som ett relaterat ISBN-nummer.

I vårt system används det primära ISBN-numret på följande sätt:

 • Det primära ISBN-numret visas i dina rapporter. (Om du säljer böcker på Google Play visas både det primära ISBN-numret och ett relaterat ISBN-nummer i försäljningsrapporterna.)
 • På förhandsgranskningssidorna i Google Böcker finns länkar för att köpa din bok. De här länkarna leder till sidor som är specifika för ditt primära ISBN-nummer.
Ett enda primärt ISBN-nummer fungerar bäst i följande fall:
 • En bok som du inte planerar att sälja på Google Play
 • En bok som bara finns i tryckt format med olika ISBN-nummer för pocketutgåvan och den inbundna utgåvan
 • En e-bok (som inte finns i tryckt format) med olika ISBN-nummer för olika elektroniska format, till exempel EPUB och PDF

2. Två poster för den tryckta och den elektroniska utgåvan

Om du vill sälja en bok på Google Play och den har olika ISBN-nummer för den tryckta och den elektroniska utgåvan kan det hända att det är bättre att lägga till två poster i bokkatalogen, där ISBN-numret för den tryckta utgåvan ISBN (pISBN) används i det ena fallet och ISBN-numret för den elektroniska utgåvan (eISBN) används i det andra fallet. Även om denna inställning är mer avancerad har den följande fördelar:

 • eISBN visas i försäljningsrapporterna för Google Play
 • På förhandsgranskningssidan för pISBN-posten i Google Böcker finns länkar för att köpa den tryckta utgåvan av boken samt knappen Visa e-bok som leder till sidan för eISBN-posten.

Eftersom den här varianten är mer komplicerad rekommenderar vi den när alla följande omständigheter stämmer:

 • Du vill sälja boken på Google Play.
 • Boken har olika ISBN-nummer för den tryckta utgåvan och e-boksutgåvan.
 • eISBN-numret bör användas i försäljningsrapporterna för Google Play.
 • Du vill att länkarna för alternativet Köp den här boken på förhandsgranskningssidan i Google Böcker ska leda till den tryckta utgåvan.

Om du vill använda den här metoden gör du på följande sätt (läs även sammanfattningen nedan):

 1. Om du har flera pISBN-nummer eller flera eISBN-nummer väljer du ett enda primärt pISBN-nummer och ett enda primärt eISBN-nummer. Du kan ange ytterligare pISBN-nummer eller eISBN-nummer som relaterade ISBN-nummer.

 2. Aktivera pISBN-posten om du endast vill att den ska visas live på Google Böcker. Detta förhindar att det uppstår osäkerhet om vilken utgåva en användare kan köpa på Google Play (eftersom det bara går att köpa eISBN-posten). Eftersom det primära ISBN-numret för den här posten gäller den tryckta utgåvan leder länkarna för alternativet Köp den här boken på förhandsgranskningssidan i Google Böcker till sidor som gäller den tryckta utgåvan.

 3. I pISBN-posten anger du att eISBN-numret är ett relaterat ISBN-nummer av typen Elektronisk version finns tillgänglig som. Detta genererar knappen Visa e-bok på förhandsgranskningssidan i Google Böcker som leder till bokens sida på Google Play.

  Anvisningar för partner som använder ONIX (utöka/komprimera genom att klicka)

  Använd modulen relatedproduct för att ange eISBN med RelationCode 27.

  Exempel:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- etiketten står för ett digitalt ISBN-nummer (eISBN)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-siffrigt digitalt ISBN-nummer (eISBN) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. Aktivera eISBN-posten för försäljning på Google Play. Glöm inte att ange priser och försäljningsinställningar för den här posten.

 5. I pISBN-posten anger du att eISBN-numret är ett relaterat ISBN-nummer av typen E-bok som baseras på. Detta gör att användare som söker efter pISBN-numret i Google Play Butik kan hitta boken.

  Anvisningar för partner som använder ONIX (utöka/komprimera genom att klicka)

  Använd modulen relatedproduct för att ange pISBN med RelationCode 13.

  Exempel:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- etiketten står för ett tryckt ISBN-nummer -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-siffrigt tryckt ISBN-nummer -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Om du har både en .pdf-fil och en .epub-fil för boken skickar du .pdf-filen under pISBN-posten och .epub-filen under eISBN-posten. Om de båda posterna har länkats med ömsesidigt relaterade ISBN-nummer blir båda formaten tillgängliga för personer som köper boken på Google Play. Det ursprungliga sidantalet i den tryckta utgåvan visas även för användaren på Google Play i läget Löpande text.

Sammanfattning av rekommendationerna för att skicka in två poster för den tryckta utgåvan och den elektroniska utgåvan

pISBN-post eISBN-post
Har aktiverats för att visas live på Google Böcker Har aktiverats för försäljning på Google Play
eISBN-nummer som har listats som ett relaterat ISBN-nummer av typen Elektronisk version finns tillgänglig som pISBN-nummer som har listats som ett relaterat ISBN-nummer av typen E-bok som baseras på
Bokens inlaga tillhandahålls i PDF-format Bokens inlaga tillhandahålls i EPUB-format
En fil som heter pISBN.pdf* En fil som heter eISBN.epub och en omslagsfil som heter eISBN.jpg*

* Ersätt pISBN och eISBN med det faktiska ISBN-numret

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false