ISBN-nummer

Ett ISBN-nummer (International Standard Book Number) är en unik identifierare för en bok som har utfärdats av en ISBN-registreringsbyrå.
Om du har angett ISBN-numret för en bok visas det i bokkatalogen eller på fliken Metadata för boken. 
 • För tryckta böcker: För pocketböcker och inbundna böcker står ett P efter ISBN-numret.
 • För digitala böcker: Efter ISBN-numret står bokstäver som inte är en del av identifieraren.

GGKEY

Det krävs inte ett ISBN-nummer för att kunna skicka en bok till Google Böcker eller för att sälja en bok på Google Play. Vi tilldelar alla böcker en unik identifierare med prefixet GGKEY om de inte redan har en sådan. GGKEY-prefix används bara internt på Google.

10- och 13-siffriga ISBN-nummer

Både 10- och 13-siffriga ISBN-nummer kan användas. Om du anger ett 10-siffrigt ISBN-nummer visas ett 13-siffrigt ISBN-nummer i partnercentret för konsekvensens skull.

Giltiga och ogiltiga ISBN-nummer

Den sista siffran i ett ISBN-nummer är en kontrollsiffra som beräknas utifrån de övriga siffrorna. Om siffran inte stämmer med beräkningens resultat anses ISBN-numret ogiltigt och du får inte skapa någon bok med det i partnercentret. 

Äldre tiosiffriga ISBN-nummer har en 13-siffrig motsvarighet som börjar med 978 följt av de första nio siffrorna i det tiosiffriga ISBN-numret.

Mer information om kontrollsiffror finns på sidan om ISBN på Wikipedia.

Partner som använder ONIX

I de fall där ISBN-numret avser den digitala versionen av en bok godtar vi bara e-bokpriser från ONIX.

Flera ISBN-nummer för en bok

Det kan hända att olika utgåvor av en bok har olika ISBN-nummer. Du kan lägga till de olika ISBN-numren som separata poster i bokkatalogen. Vi föreslår att du minimerar antalet poster genom att ange flera ISBN-nummer på något av följande sätt.

Metod 1: En enda post med ett primärt ISBN-nummer och relaterade ISBN-nummer

Vi rekommenderar att du bara lägger till boken i bokkatalogen en gång. Välj ett primärt ISBN-nummer och lägg till relaterade ISBN-nummer på fliken Om boken. 

Om du till exempel har en bok med olika ISBN-nummer för pocketutgåvan och den inbundna utgåvan kan du använda ISBN-numret för pocketutgåvan som primärt ISBN och ISBN-numret för den inbundna utgåvan som ett relaterat ISBN-nummer.

I vårt system används det primära ISBN-numret på följande sätt:

 • Det primära ISBN-numret visas i rapporterna. 
  • Om du säljer böcker på Google Play visas det primära ISBN-numret och ett relaterat ISBN-nummer i försäljningsrapporterna.
 • På förhandsgranskningssidorna i Google Böcker finns länkar för att köpa boken. De här länkarna leder till sidor som är specifika för det primära ISBN-numret.

Ett enda primärt ISBN-nummer fungerar bäst för

 • en bok som du inte planerar att sälja på Google Play
 • en bok som bara finns i tryckt format, med olika ISBN-nummer för pocketutgåvan och den inbundna utgåvan
 • en e-bok som inte finns i tryckt format med olika ISBN-nummer för olika elektroniska format, till exempel EPUB och PDF
Metod 2: Varsin post för den tryckta och den elektroniska utgåvan

Om den tryckta och den elektroniska utgåvan av en bok som du vill sälja på Google Play har olika ISBN-nummer kan du lägga till två poster i bokkatalogen:

 • Den tryckta utgåvans ISBN-nummer eller pISBN
 • Den elektroniska utgåvans ISBN-nummer eller eISBN

Att göra på detta sätt är lite krångligare men har flera fördelar:

 • eISBN visas i försäljningsrapporterna för Google Play.
 • Följande visas på pISBN-postens förhandsgranskningssida i Google Böcker:
  • Länkar för att köpa den tryckta utgåvan av boken
  • Knappen Visa e-bok, som leder till sidan för eISBN-posten

Vi rekommenderar att du lägger till två poster om samtliga villkor nedan är uppfyllda:

 • Du vill sälja boken på Google Play.
 • Den tryckta utgåvan och e-boksutgåvan av boken har olika ISBN-nummer.
 • Du vill att eISBN-numret ska användas i försäljningsrapporterna för Google Play.
 • Du vill att länken Köp den här boken på förhandsgranskningssidan i Google Böcker ska leda till den tryckta utgåvan.
Så här använder du olika poster för den tryckta och den elektroniska utgåvan:
 1. Om du har flera pISBN-nummer eller flera eISBN-nummer: Välj ett enda primärt pISBN-nummer och ett enda primärt eISBN-nummer. Du kan ange ytterligare pISBN-nummer eller eISBN-nummer som relaterade ISBN-nummer.
 2. Aktivera pISBN-posten endast för visning på Google Böcker. Med denna inställning uppstår ingen osäkerhet om vilken utgåva en användare kan köpa på Google Play, eftersom det bara går att köpa eISBN-posten.
  • Det primära ISBN-numret för den här posten gäller den tryckta utgåvan.  Länken för att köpa boken på förhandsgranskningssidan i Google Böcker leder till en sida som avser den tryckta utgåvan.
 3. I pISBN-posten anger du att eISBN-numret är ett relaterat ISBN-nummer av typen Elektronisk version finns tillgänglig som. Med denna inställning genereras knappen Visa e-bok på förhandsgranskningssidan i Google Böcker som leder till bokens sida på Google Play.
 4. Aktivera eISBN-posten för försäljning på Google Play.
 5. Ange priser och försäljningsinställningar för den här posten.
 6. I eISBN-posten anger du att pISBN-numret är ett relaterat ISBN-nummer av typen "E-bok som baseras på". Med den här inställningen går det att söka efter boken med pISBN-numret i Play Butik.

Anvisningar för partner som använder ONIX

Steg 1:

Använd modulen relatedproduct för att ange eISBN med RelationCode 27.
Exempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- etiketten står för ett ISBN-nummer för en e-bok (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-siffrigt ISBN-nummer för en e-bok (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Steg 2:

Använd modulen relatedproduct för att ange pISBN med RelationCode 13.
Exempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- etiketten står för en tryckt boks ISBN-nummer -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-siffrigt ISBN-nummer för en tryckt bok -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Tips!

 • Om du har både en PDF-fil och en EPUB-fil för boken skickar du PDF-filen under pISBN-posten och EPUB-filen under eISBN-posten. 
 • Om de båda posterna har länkats med ömsesidigt relaterade ISBN-nummer är båda formaten tillgängliga för personer som köper boken på Google Play. De ursprungliga, tryckta sidnumren visas, även i läget med löpande text.

Sammanfattning av rekommendationerna för att skicka in varsin post för den tryckta och den elektroniska utgåvan

pISBN-post eISBN-post
Har aktiverats för att visas live på Google Böcker Har aktiverats för försäljning på Google Play
eISBN-nummer som har listats som ett relaterat ISBN-nummer av typen Elektronisk version finns tillgänglig som pISBN-nummer som har listats som ett relaterat ISBN-nummer av typen E-bok som baseras på
Bokens innehåll tillhandahålls i PDF-format Bokens innehåll tillhandahålls i EPUB-format
En fil som heter pISBN.pdf* En fil som heter eISBN.epub och en omslagsfil som heter eISBN.jpg*

* Ersätt pISBN och eISBN med det faktiska ISBN-numret

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny