Oznake ISBN

Oznaka ISBN (International Standard Book Number – Mednarodna standardna knjižna številka) je enoličen identifikator za knjigo, ki ga izda registracijska agencija za ISBN.

Če ste navedli oznako ISBN za knjigo, si jo lahko ogledate v knjižnem katalogu ali na zavihku »Metapodatki« za knjigo. Pri knjigah, za katere je navedeno, da so v tiskani obliki (mehka ali trda vezava), je v knjižnem katalogu za oznako ISBN prikazan »P«, medtem ko je pri knjigah v elektronski obliki prikazan »E« – ti črki nista del identifikatorja.

Zahteve

ISBN ni potreben za pošiljanje knjige v Google Knjige ali za prodajo knjige v Googlu Play. Vsaki knjigi, ki še nima enoličnega identifikatorja, ga bo dodelil Google (s predpono GGKEY). Identifikatorji GGKEY se uporabljajo samo znotraj Googla.

10-mestne in 13-mestne oznake ISBN

Google sprejema 10- in 13-mestne oznake ISBN. Če vnesete 10-mestno oznako ISBN, bo v Partnerskem središču zaradi doslednosti prikazana 13-mestna oznaka ISBN.

Veljavne in neveljavne oznake ISBN 

Zadnja številka katere koli oznake ISBN je kontrolna številka, ki jo ustvari zapleten izračun z drugimi številkami. Če se ta številka ne ujema z rezultatom tega izračuna, se obravnava kot neveljavna in središče za partnerje ne dovoli, da z njo ustvarite knjigo. 

Starejše 10-mestne oznake ISBN imajo enakovredne 13-mestne oznake (13-mestna različica je številka 978 in prvih 9 števk 10-mestne oznake ISBN), vendar je kontrolna številka drugačna. 

Če želite več informacij o kontrolnih številkah, preberite zapis o oznakah ISBN v Wikipediji

Partnerji, ki uporabljajo standard ONIX

Google sprejema cene za e-knjige, posredovane prek standarda ONIX, zgolj v primeru, ko so ustrezne oznake ISBN namenjene za digitalno obliko.

Več oznak ISBN za knjigo

Različne izdaje knjige imajo lahko različne oznake ISBN. Čeprav lahko v knjižni katalog dodate vsako oznako ISBN kot ločen vnos, predlagamo, da zmanjšate število vnosov, tako da navedete več oznak ISBN, to pa lahko storite na enega od teh načinov:

1. En vnos s primarno oznako ISBN in povezanimi oznakami ISBN

Načeloma predlagamo, da knjigo dodate v knjižni katalog samo enkrat in pri tem izberete primarno oznako ISBN, povezane oznake ISBN pa dodate na zavihku Metapodatki. Če imate na primer knjigo z različnima oznakama ISBN za izdaji v mehki in trdi vezavi, lahko uporabite oznako ISBN izdaje v mehki vezavi kot primarno oznako ISBN, oznako ISBN izdaje v trdi vezavi pa kot povezano oznako ISBN.

Naš sistem uporablja primarno oznako ISBN na te načine:

 • Primarna oznaka ISBN je prikazana v vaših poročilih. (Če prodajate knjige v Googlu Play, bo v poročilih o prodaji prikazana primarna oznaka ISBN skupaj s še eno povezano oznako ISBN.)
 • Strani knjige, ki so v Google Knjigah na voljo za predogled, vključujejo povezave za nakup knjige. Te povezave vodijo do strani, ki se nanašajo na primarno oznako ISBN.
Samo primarna oznaka ISBN se obnese najbolje, kadar gre za:
 • knjigo, ki je ne nameravate prodajati v Googlu Play;
 • knjigo samo v tiskani obliki z različnima oznakama ISBN za izdajo v mehki in trdi vezavi;
 • e-knjigo (brez tiskane izdaje) z različnimi oznakami za različne elektronske oblike, na primer .epub in .pdf.

2. Dva vnosa za tiskano in elektronsko izdajo

Če želite prodajati knjigo v Googlu Play in ima različni oznaki za tiskano in elektronsko izdajo, lahko v knjižni katalog dodate dva vnosa – enega z oznako ISBN za tiskano izdajo (»pISBN«) in drugega z oznako ISBN za elektronsko izdajo (»eISBN«). Ta nastavitev je sicer bolj zapletena, vendar ponuja te prednosti:

 • V poročilih o prodaji v Googlu Play bo prikazana oznaka eISBN.
 • Stran s predogledom v Google Knjigah za vnos z oznako pISBN bo vključevala povezave za nakup tiskane izdaje vaše knjige in gumb »Ogled e-knjige«, ki bo vodil do strani za vnos z oznako eISBN.

To nastavitev zaradi dodatne zapletenosti priporočamo le, kadar so izpolnjeni vsi spodnji pogoji:

 • Knjigo želite prodajati v Googlu Play.
 • Knjiga ima različni oznaki ISBN za tiskano in elektronsko izdajo.
 • V poročilih za prodajo v Googlu Play mora biti prikazana oznaka eISBN.
 • Želite, da povezave »Nakup knjige« na strani s predogledom v Google Knjigah vodijo do tiskane izdaje.

Če želite uporabiti ta način, upoštevajte ta postopek (oglejte si še spodnji povzetek):

 1. Če imate več oznak pISBN ali oznak eISBN, izberite eno primarno oznako pISBN in eno primarno oznako eISBN. Dodatne oznake pISBN ali eISBN lahko vnesete kot povezane oznake ISBN.

 2. Aktivirajte vnos z oznako pISBN samo za objavo v Google Knjigah. Tako ne boste v dvomih, katero izdajo kupiti v Googlu Play (naprodaj bo samo vnos z oznako eISBN). Ker je primarna oznaka ISBN za ta vnos povezana s tiskano izdajo, bodo povezave »Nakup knjige« vodile do strani, ki se nanašajo na tiskano izdajo.

 3. Pri vnosu za oznako pISBN navedite oznako eISBN kot sorodno oznako vrste »Elektronska različica, na voljo kot«. S tem bo na strani s predogledom v Google Knjigah ustvarjen gumb »Ogled e-knjige«, ki bo vodil do strani knjige v Googlu Play.

  Navodila za partnerje, ki uporabljajo standard ONIX (kliknite za razširitev/strnitev)

  Uporabite modul relatedproduct za navedbo oznake eISBN s kodo RelationCode 27.

  Primer:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- oznaka označuje digitalno oznako (e-knjiga) ISBN (eISBN)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-mestna digitalna (e-knjiga) oznaka ISBN (eISBN) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. Omogočite vnos oznake eISBN za prodajo v Googlu Play. Ne pozabite določiti cen in nastavitev za prodajo za ta vnos.

 5. Pri vnosu za oznako eISBN navedite oznako pISBN kot povezano oznako vrste »E-knjiga, ki temelji na knjigi«. Tako lahko najde knjigo nekdo, ki v Trgovini Google Play išče oznako pISBN.

  Navodila za partnerje, ki uporabljajo standard ONIX (kliknite za razširitev/strnitev)

  Uporabite modul relatedproduct za navedbo oznake pISBN s kodo RelationCode 13.

  Primer:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- oznaka označuje oznako ISBN za tiskane izdaje -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-mestna oznaka ISBN za tisk -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Če imate za knjigo na voljo datoteki .pdf in .epub, posredujte datoteko .pdf za vnos z oznako pISBN, datoteko .epub pa za vnos z oznako eISBN. Če sta vnosa povezana z vzajemno povezanima oznakama ISBN, bodo imeli kupci knjige v Googlu Play na voljo obe obliki. V Googlu Play bo uporabniku tudi v načinu samodejnega prilagajanja besedila prikazano izvirno število strani knjige v natisnjeni obliki.

Povzetek priporočil za navedbo dveh vnosov za tiskano in elektronsko izdajo

vnos za oznako pISBN vnos za oznako eISBN
Aktiviran za objavo v Google Knjigah Omogočen za prodajo v Googlu Play
Oznaka eISBN, navedena kot povezana oznaka ISBN vrste »Elektronska različica, na voljo kot« Oznaka pISBN, navedena kot povezana oznaka ISBN vrste »E-knjiga, ki temelji na knjigi«
Vsebina knjige posredovana v obliki PDF Vsebina knjige posredovana v obliki EPUB
Datoteka z imenom pISBN.pdf* Datoteka z imenom eISBN.epub in datoteka s platnico z imenom eISBN.jpg*

* Zamenjajte oznaki pISBN in eISBN z dejanskima oznakama ISBN

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave