Kódy ISBN

Kód ISBN (International Standard Book Number – medzinárodné štandardné číslo knihy) je jedinečný identifikátor knihy, ktorý vydáva organizácia na registráciu kódov ISBN.

Ak ste uviedli kód ISBN knihy, zobrazí sa v Katalógu kníh alebo na karte Metadáta. Knihy označené ako tlačený formát (brožované alebo pevná väzba) budú mať na konci kódu ISBN v Katalógu kníh uvedené písmeno P a knihy v digitálnom formáte kód E. Tieto písmená nie sú súčasťou identifikátora.

Požiadavky

Na odoslanie kníh do služby Knihy Google ani na predaj kníh v službe Google Play sa nevyžaduje kód ISBN. Spoločnosť Google priradí jedinečný identifikátor (s predponou GGKEY) každej knihe, ktorá ešte žiadny identifikátor nemá. Kódy GGKEY sa používajú iba interne v službách Google.

Kódy ISBN s 10 a 13 číslicami

Spoločnosť Google prijíma kódy ISBN s 10 aj 13 číslicami. Ak zadáte 10-miestny kód ISBN, v Centre pre partnerov sa bude na zaistenie konzistentnosti zobrazovať 13-miestny kód ISBN.

Platné a neplatné kódy ISBN 

Posledná číslica kódu ISBN je tzv. kontrolná číslica, ktorá sa vygeneruje zložitým výpočtom z ostatných číslic. Ak táto číslica nezodpovedá výsledku výpočtu, považuje sa za neplatnú a Centrum pre partnerov vám pomocou nej nedovolí vytvoriť knihu. 

Každý starý 10-číselný kód ISBN má 13-číselný ekvivalent (kde 13-číselná verzia pozostáva z čísel 978 nasledovanými prvými 9 číslicami 10-miestneho kódu ISBN), ale kontrolná číslica sa líši. 

Ďalšie informácie o kontrolných číslicách nájdete v článku o kódoch ISBN na Wikipédii

Partneri používajúci formát ONIX

Spoločnosť Google prijíma ceny za eKnihy poskytnuté vo formáte ONIX iba v prípade, že príslušné kódy ISBN patria digitálnemu formátu.

Kniha s viacerými kódmi ISBN

Rôzne vydania knihy môžu mať rôzne kódy ISBN. Jednotlivé kódy ISBN síce môžete do Katalógu kníh pridať ako samostatné záznamy, no odporúčame vám používať čo najmenší počet záznamov a priradiť danej knihe viaceré kódy ISBN. Môžete to urobiť jedným z nasledujúcich spôsobov.

1. Jeden záznam s hlavným kódom ISBN a súvisiacimi kódmi ISBN

Vo všeobecnosti odporúčame, aby ste pridali knihu do Katalógu kníh iba raz. Vyberte primárny kód ISBN a všetky súvisiace kódy ISBN pridajte na karte Metadáta. Ak máte napríklad knihu s rozdielnymi kódmi ISBN pre vydanie v brožovanej a pevnej väzbe, môžete ako hlavný kód ISBN použiť kód brožovanej väzby a ako súvisiaci kód ISBN použiť kód ISBN pevnej väzby.

Náš systém používa hlavný kód ISBN nasledujúcimi spôsobmi:

 • Hlavný kód ISBN sa zobrazí vo vašich prehľadoch. (Ak predávate knihy v službe Google Play, v prehľadoch o predaji sa bude zobrazovať hlavný kód ISBN spolu s jedným súvisiacim kódom ISBN.)
 • Stránky s ukážkami v službe Knihy Google obsahujú odkazy na zakúpenie knihy. Tieto odkazy smerujú na konkrétne stránky s hlavným kódom ISBN.
Jeden hlavný kód ISBN je najlepším riešením v nasledujúcich situáciách:
 • knihu neplánujete predávať v službe Google Play;
 • kniha vyšla iba tlačou a má rôzne kódy ISBN pre vydania s pevnou a mäkkou väzbou;
 • e‑kniha (bez tlačeného vydania) s rôznymi kódmi ISBN pre rôzne elektronické formáty, ako sú .epub alebo .pdf.

2. Dva záznamy pre tlačené a elektronické vydanie

Ak chcete v službe Google Play predávať knihu, ktorá má rozdielne kódy ISBN pre tlačené a elektronické vydanie, môže byť pre vás výhodnejšie pridať do Katalógu kníh dva záznamy – jeden s kódom ISBN tlačeného vydania (pISBN) a jeden s kódom ISBN pre elektronické vydanie (eISBN). Toto nastavenie je trocha zložitejšie, no poskytuje nasledujúce výhody:

 • V prehľadoch o predaji v službe Google Play sa bude zobrazovať kód eISBN.
 • Na stránke s ukážkou v službe Knihy Google pre záznam s kódom pISBN budú uvedené odkazy na zakúpenie tlačeného vydania spolu s tlačidlom Zobraziť eKnihu, ktoré používateľov privedie na stránku záznamu s kódom eISBN.

Z dôvodu vyššej zložitosti tohto nastavenia ho odporúčame iba v prípade, že nastanú všetky nasledujúce okolnosti:

 • Knihu chcete predávať v službe Google Play.
 • Kniha má rôzne kódy ISBN pre tlačené a elektronické vydanie.
 • Prehľady o predaji v službe Google Play by mali obsahovať kód eISBN.
 • Chcete, aby odkazy Kúpiť túto knihu na stránke s ukážkou v službe Knihy Google smerovali na tlačené vydanie.

Ak chcete použiť tento spôsob, postupujte podľa nasledujúcich krokov (nižšie tiež nájdete súhrnný prehľad):

 1. Ak máte viaceré kódy pISBN alebo viaceré kódy eISBN, vyberte jeden hlavný kód pISBN a jeden hlavný kód eISBN. Ďalšie kódy pISBN alebo eISBN môžete uviesť ako súvisiace kódy ISBN.

 2. Aktivujte záznam s kódom pISBN tak, aby sa zobrazoval iba v službe Knihy Google. Zabránite tak nejasnostiam súvisiacim s tým, ktoré vydanie sa bude predávať v službe Google Play (keďže na predaj bude iba záznam s kódom eISBN). Hlavný kód ISBN tohto záznamu patrí tlačenému vydaniu, takže odkazy Kúpiť túto knihu na stránke s ukážkou v Knihách Google budú viesť na konkrétne stránky pre tlačené vydanie.

 3. V zázname s kódom pISBN uveďte kód eISBN ako súvisiaci kód ISBN a priraďte k nemu typ Elektronická verzia dostupná ako. Týmto na stránke s ukážkou v Knihách Google vygenerujete tlačidlo Zobraziť eKnihu, ktorá bude viesť na stránku knihy v službe Google Play.

  Pokyny pre partnerov používajúcich formát ONIX (kliknutím sekciu rozbalíte alebo zbalíte)

  Použite modul relatedproduct a uveďte kód eISBN RelationCode s hodnotou 27.

  Príklad:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- štítok označuje kód ISBN digitálnej verzie (eKniha) (eISBN)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-číselný kód ISBN (eISBN) digitálnej verzie (eKniha) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. Povoľte predaj záznamu s kódom eISBN v službe Google Play. Pre tento záznam nezabudnite poskytnúť ceny a nastavenia predaja.

 5. V zázname s kódom eISBN uveďte kód pISBN ako súvisiaci kód ISBN a priraďte k nemu typ Elektronické vydanie knihy. Takto budú môcť knihu nájsť aj používatelia, ktorí hľadajú kód pISBN na stránke v Obchode Google Play.

  Pokyny pre partnerov používajúcich formát ONIX (kliknutím sekciu rozbalíte alebo zbalíte)

  Použite modul relatedproduct a uveďte kód pISBN RelationCode s hodnotou 13.

  Príklad:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- štítok označuje kód ISBN tlačenej verzie -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-číselný kód ISBN tlačenej verzie -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Ak máte knihu ako súbor vo formáte .pdf aj ako súbor vo formáte .epub, odošlite súbor .pdf pomocou záznamu s kódom pISBN a súbor .epub pomocou záznamu s kódom eISBN. Ak sú dva záznamy vzájomne prepojené pomocou súvisiacich kódov ISBN, budú mať používatelia nakupujúci knihy v službe Google Play k dispozícii oba formáty. Okrem toho sa používateľovi v službe Google Play zobrazí číslo stránky z pôvodnej tlačenej knihy, a to aj v režime plynulého textu.

Súhrn odporúčaní pre odosielanie dvoch záznamov pre tlačené a elektronické vydania

záznam s kódom pISBN Záznam s kódom eISBN
Aktivovaný na zobrazovanie v službe Knihy Google Povolený na predaj v službe Google Play
Kód eISBN je uvedený ako súvisiaci kód ISBN typu Elektronická verzia dostupná ako Kód pISBN je uvedený ako súvisiaci kód ISBN typu Elektronické vydanie na základe
Obsah knihy poskytovaný vo formáte PDF Obsah knihy poskytovaný vo formáte EPUB
Súbor s názvom pISBN.pdf* Súbor s názvom eISBN.epub a súbor s obalom s názvom eISBN.jpg*

* Nahraďte pISBNeISBN kódom ISBN

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory