ISBN

ISBN (International Standard Book Number – międzynarodowy znormalizowany numer książki) to niepowtarzalny identyfikator książki nadawany jej przez odpowiednią instytucję.

Jeśli podasz numer ISBN książki, zobaczysz go na jej karcie Metadane i w katalogu książek. W przypadku książek oznaczonych jako dostępne w wersji papierowej (z miękką lub twardą okładką) po numerze ISBN w katalogu książek zobaczysz „P”, a po książkach w formacie cyfrowym – „E”. Litery te nie stanowią części numeru ISBN.

Wymagania

Numer ISBN nie jest wymagany do przesłania książki do Książek Google ani jej sprzedaży w Google Play. Jeśli książka nie ma niepowtarzalnego identyfikatora, Google przypisze do niej identyfikator z przedrostkiem GGKEY. Identyfikatory GGKEY są używane wyłącznie wewnętrznie przez Google.

Dziesięciocyfrowe i trzynastocyfrowe numery ISBN

Google akceptuje zarówno dziesięciocyfrowe, jak i trzynastocyfrowe numery ISBN. Jeśli wprowadzisz dziesięciocyfrowy numer ISBN, w Centrum Partnerów dla zachowania spójności będzie wyświetlany trzynastocyfrowy numer ISBN.

Prawidłowe i nieprawidłowe numery ISBN 

Ostatnia cyfra numeru ISBN to „cyfra kontrolna” otrzymywana w wyniku złożonych obliczeń wykonywanych na innych cyfrach. Jeśli cyfra nie będzie zgadzać się z wynikiem obliczeń, numer zostanie uznany za nieprawidłowy, a utworzenie w Centrum Partnerów książki o tym numerze będzie niemożliwe. 

Starsze, 10-cyfrowe numery ISBN mają swoje 13-cyfrowe odpowiedniki (13-cyfrowy numer zaczyna się od cyfr 978, po których występuje 9 pierwszych cyfr dziesięciocyfrowego numeru ISBN), jednak ich cyfra kontrolna jest inna. 

Więcej informacji na temat cyfr kontrolnych znajdziesz w artykule w Wikipedii poświęconym numerom ISBN

Partnerzy korzystający ze standardu ONIX

Google akceptuje ceny e-booków wyłącznie w standardzie ONIX, jeśli odpowiednie numery ISBN dotyczą formatu cyfrowego.

Wiele numerów ISBN jednej książki

Różne wydania jednej książki mogą mieć różne numery ISBN. Co prawda możesz dodać poszczególne numery ISBN jako osobne pozycje w katalogu książek, ale najlepiej ograniczyć liczbę pozycji do minimum. Aby to zrobić, przy wprowadzaniu wielu numerów ISBN identyfikujących jedną książkę zastosuj którąś z poniższych metod.

1. Pojedynczy wpis z podstawowym numerem ISBN i numerami powiązanymi

Zalecamy zazwyczaj, by każdą książkę dodawać do katalogu książek tylko raz, wybierając podstawowy numer ISBN, a inne powiązane numery ISBN dodać na karcie Metadane. Jeśli na przykład dana książka ma różne numery ISBN dla wydań w miękkiej i twardej okładce, możesz użyć numeru wydania w miękkiej okładce jako podstawowego i dodać numer wydania w twardej okładce jako powiązany.

Nasz system używa podstawowego numeru ISBN w następujący sposób:

 • Podstawowy numer ISBN będzie wyświetlany w raportach. (Jeśli sprzedajesz książki w Google Play, w raportach sprzedaży będzie podawany zarówno podstawowy, jak i powiązany numer ISBN).
 • Na stronach podglądu w Książkach Google są podane linki umożliwiające zakup książki. Linki te będą prowadzić do stron odpowiadających podstawowemu numerowi ISBN.
Jeden podstawowy numer ISBN to najlepsze wyjście w przypadku:
 • książek, których nie zamierzasz sprzedawać w Książkach Google;
 • książek dostępnych tylko w wersji papierowej o różnych numerach ISBN dla wydania w miękkiej i twardej okładce;
 • e-booków (bez wersji papierowej) z różnymi numerami ISBN dla różnych formatów elektronicznych, np. EPUB i PDF.

2. Dwa wpisy dla wersji papierowej i elektronicznej

Jeśli zamierzasz sprzedawać w Google Play książkę, która ma różne numery ISBN dla wydania papierowego i elektronicznego, możesz umieścić w katalogu książkowym dwa wpisy – jeden z numerem ISBN wersji papierowej („pISBN”), a drugi – wersji elektronicznej („eISBN”). Konfiguracja jest w tym przypadku bardziej złożona, ale daje następujące korzyści:

 • W raportach sprzedaży Google Play będzie podawany numer eISBN.
 • Strona podglądu w Książkach Google odpowiadająca wpisowi z numerem pISBN będzie zawierać linki umożliwiające zakup drukowanej wersji książki, a także przycisk „Wyświetl e-booka” prowadzący na stronę odpowiadającą wpisowi z numerem eISBN.

Ze względu na większą złożoność takiej konfiguracji zalecamy stosowanie jej, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki:

 • Chcesz sprzedawać książkę w Google Play.
 • Numery ISBN papierowego i elektronicznego wydania książki są różne.
 • W raportach sprzedaży Google Play powinna być używany numer eISBN.
 • Chcesz, aby linki „Kup tę książkę” na stronie podglądu Książek Google prowadziły do wydania papierowego.

Aby korzystać z tej metody, wykonaj następujące czynności (patrz też podsumowanie poniżej):

 1. Jeśli masz wiele numerów pISBN lub eISBN, wybierz jeden podstawowy numer pISBN oraz jeden podstawowy numer eISBN. Dodatkowe numery wydań papierowych i elektronicznych możesz wprowadzić jako powiązane numery ISBN.

 2. Uaktywnij wyświetlanie tylko numeru pISBN wyłącznie w Książkach Google. Dzięki temu klienci nie będą niepotrzebnie zastanawiać się, które wydanie kupić w Google Play (ponieważ na sprzedaż będzie dostępne tylko wydanie z numerem eISBN). Ze względu na to, że główny ISBN tego wpisu odpowiada wydaniu papierowemu, linki „Kup tę książkę” na stronie podglądu Książek Google będą prowadzić do stron odpowiadających wydaniu papierowemu.

 3. We wpisie z numerem pISBN wpisz numer eISBN jako powiązany numer ISBN typu „Wersja elektroniczna dostępna jako”. Spowoduje to utworzenie przycisku „Wyświetl e-booka” na stronie podglądu Książek Google. Będzie on prowadził na stronę książki w Google Play.

  Instrukcje dla partnerów korzystających ze standardu ONIX (kliknij, by je rozwinąć lub zwinąć)

  Użyj modułu relatedproduct, by wskazać eISBN z RelationCode 27.

  Przykład:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- etykieta wskazuje ISBN wersji cyfrowej (książki elektronicznej) -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-cyfrowy ISBN wersji cyfrowej (eISBN) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. Włącz wpis z numerem eISBN do sprzedaży w Google Play. Pamiętaj o wprowadzeniu cen i ustawień sprzedaży dla tego wpisu.

 5. We wpisie z numerem eISBN podaj numer pISBN jako powiązany numer ISBN typu „Wydanie elektroniczne oparte na”. Umożliwi to znalezienie książki użytkownikom, którzy szukają numeru pISBN w sklepie Google Play.

  Instrukcje dla partnerów korzystających ze standardu ONIX (kliknij, by je rozwinąć lub zwinąć)

  Użyj modułu relatedproduct, by wskazać pISBN z RelationCode 13.

  Przykład:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- etykieta wskazuje ISBN wersji papierowej -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-cyfrowy ISBN wersji papierowej -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Jeśli dysponujesz książką zarówno w formacie PDF, jak i EPUB, prześlij plik PDF we wpisie z numerem pISBN, a plik EPUB we wpisie z numerem eISBN. Jeśli oba wpisy będą miały wzajemnie powiązane numery ISBN, oba formaty będą dostępne dla użytkowników kupujących książkę w Google Play. Użytkownik Google Play będzie widzieć też oryginalny numer drukowanej strony nawet w trybie tekstu ciągłego.

Podsumowanie zaleceń związanych z przesyłaniem osobnych wpisów dla wersji papierowej i elektronicznej

Wpis z numerem pISBN Wpis z numerem eISBN
Aktywacja w Książkach Google Możliwość sprzedaży w Google Play
Numer eISBN podany jako powiązany numer ISBN typu „Wersja elektroniczna dostępna jako” Numer pISBN podany jako powiązany numer ISBN typu „Wydanie elektroniczne oparte na”
Treść książki dostępna w formacie PDF Treść książki dostępna w formacie EPUB
Plik o nazwie pISBN.pdf* Plik o nazwie eISBN.epub i plik okładki o nazwie eISBN.jpg*

* Zastąp numery pISBNeISBN rzeczywistymi numerami ISBN.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
82437
false