Numery ISBN

Numer ISBN (International Standard Book Number – międzynarodowy znormalizowany numer książki) to unikalny identyfikator książki nadawany jej przez odpowiednią instytucję.
Jeśli podasz numer ISBN książki, znajdziesz go w Katalogu książek i na karcie Metadane na stronie książki. 
 • Książki drukowane: w przypadku wydań zarówno w miękkiej, jak i twardej oprawie do numeru ISBN dodawana jest litera „P”.
 • Książki cyfrowe: litery, które nie są częścią identyfikatora, następują po numerze ISBN.

GGKEY

Numer ISBN nie jest wymagany do przesłania książki do Książek Google ani jej sprzedaży w Google Play. Jeśli książka nie ma unikalnego identyfikatora, przypiszemy do niej identyfikator z przedrostkiem GGKEY. Identyfikatory GGKEY są używane wyłącznie wewnętrznie przez Google.

10- i 13-cyfrowe numery ISBN

Akceptujemy zarówno 10-cyfrowe, jak i 13-cyfrowe numery ISBN. Jeśli wpiszesz 10-cyfrowy numer ISBN, dla zachowania spójności w Centrum Partnerów będzie wyświetlany numer 13-cyfrowy.

Prawidłowe i nieprawidłowe numery ISBN

Ostatnia cyfra numeru ISBN to „cyfra kontrolna” otrzymywana w wyniku złożonych obliczeń wykonywanych na innych cyfrach. Jeśli cyfra nie będzie się zgadzać z wynikiem obliczeń, numer zostanie uznany za nieprawidłowy, a utworzenie w Centrum Partnerów książki o tym numerze będzie niemożliwe.

Starsze 10-cyfrowe numery ISBN mają swoje 13-cyfrowe odpowiedniki zaczynające się od cyfr 978, po których następuje pierwsze 9 cyfr 10-cyfrowego numeru.

Więcej informacji o cyfrach kontrolnych znajdziesz w artykule w Wikipedii poświęconym numerom ISBN.

Partnerzy korzystający ze standardu ONIX

Gdy numery ISBN dotyczą cyfrowej wersji książek, akceptujemy tylko ceny e-booków według standardu ONIX.

Wiele numerów ISBN dla 1 książki

Poszczególne wydania 1 książki mogą mieć różne numery ISBN. Każdy numer ISBN możesz dodać jako osobną pozycję w Katalogu książek. Aby zminimalizować liczbę pozycji, zalecamy użycie 1 z tych metod do wskazania wielu numerów ISBN.

Metoda 1: pojedyncza pozycja z podstawowym numerem ISBN i numerami powiązanymi

Zalecamy dodanie książki do Katalogu książek tylko raz. Wybierz podstawowy numer ISBN, a na karcie Informacje o książce pozostałe numery podaj jako powiązane.

Jeśli na przykład dana książka ma różne numery ISBN dla wydań w miękkiej i twardej oprawie, możesz użyć numeru wydania w miękkiej oprawie jako podstawowego i dodać numer wydania w twardej oprawie jako powiązany.

Nasz system używa podstawowego numeru ISBN w następujący sposób:

 • Podstawowy numer ISBN jest wyświetlany w raportach. 
  • Jeśli sprzedajesz książki w Google Play, w raportach sprzedaży zobaczysz podstawowy numer ISBN i 1 numer powiązany.
 • Na stronach podglądu w Książkach Google są podane linki umożliwiające zakup książki. Linki te prowadzą do stron odpowiadających podstawowemu numerowi ISBN.

1 podstawowy numer ISBN to najlepsze rozwiązanie w przypadku:

 • książek, których nie zamierzasz sprzedawać w Google Play;
 • książek dostępnych tylko w wersji drukowanej o osobnych numerach ISBN dla wydania w miękkiej i twardej oprawie;
 • e-booków bez wersji drukowanej z różnymi numerami ISBN dla poszczególnych formatów elektronicznych, np. EPUB i PDF.
Metoda 2: osobne pozycje dla wersji drukowanej i elektronicznej

Aby sprzedawać w Google Play książkę o osobnym numerze ISBN dla wydania drukowanego i dla e-booka, do Katalogu książek możesz dodać 2 pozycje:

 • numer ISBN wersji drukowanej, inaczej „pISBN”;
 • numer ISBN wersji elektronicznej, inaczej „eISBN”.

Taka podwójna konfiguracja jest bardziej złożona, ale daje te korzyści:

 • raporty sprzedaży w Google Play będą zawierały numer eISBN,
 • strona podglądu w Książkach Google dla pozycji pISBN będzie zawierać:
  • linki umożliwiające zakup wersji drukowanej książki;
  • przycisk „Wyświetl e-booka”, który otwiera stronę z pozycją eISBN.

Zalecamy dodanie 2 pozycji, gdy wystąpiły wszystkie te okoliczności:

 • chcesz sprzedawać książkę w Google Play;
 • numery ISBN drukowanego i elektronicznego wydania książki są różne;
 • w raportach sprzedaży w Google Play chcesz widzieć numer eISBN;
 • chcesz, aby link „Kup tę książkę” na stronie podglądu w Książkach Google prowadził do wydania drukowanego.
Aby użyć osobnych pozycji dla wersji drukowanej i elektronicznej:
 1. Jeśli masz wiele numerów pISBN lub eISBN, wybierz 1 podstawowy numer pISBN oraz 1 podstawowy numer eISBN. Dodatkowe numery możesz podać jako powiązane numery ISBN.
 2. Uaktywnij wyświetlanie tylko numeru pISBN wyłącznie w Książkach Google. Dzięki temu użytkownicy nie będą niepotrzebnie się zastanawiać, które wydanie w Google Play kupić (ponieważ w sprzedaży dostępna będzie tylko pozycja z numerem eISBN).
  • Podstawowy numer ISBN tej pozycji przypisany jest do wydania drukowanego. Linki umożliwiające zakup książki na stronie podglądu w Książkach Google kierują użytkowników na strony wersji drukowanej.
 3. W pozycji z numerem pISBN wskaż numer eISBN jako powiązany numer ISBN typu „Wersja elektroniczna dostępna jako”. Spowoduje to utworzenie na stronie podglądu w Książkach Google przycisku „Wyświetl e-booka”. Będzie on prowadził na stronę książki w Google Play.
 4. Udostępnij pozycję z numerem eISBN w sprzedaży w Google Play.
 5. Podaj dla niej ceny i ustawienia sprzedaży.
 6. W pozycji z numerem eISBN wskaż numer pISBN jako powiązany numer ISBN typu „Wydanie elektroniczne oparte na:”. Dzięki temu użytkownicy będą mogli znajdować Twoją książkę w Sklepie Play po numerze pISBN.

Instrukcje dla partnerów korzystających ze standardu ONIX

Krok 1:

Użyj modułu relatedproduct, aby wskazać numer eISBN z RelationCode 27.
Przykład:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- etykieta wskazuje cyfrowy numer ISBN wydania cyfrowego, czyli e-booka (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-cyfrowy numer ISBN wydania cyfrowego, czyli e-booka (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Krok 2:

Użyj modułu relatedproduct, aby wskazać numer pISBN z RelationCode 13.
Przykład:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- etykieta wskazuje numer ISBN wersji drukowanej -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-cyfrowy numer ISBN wersji drukowanej -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Wskazówka:

 • Jeśli dysponujesz książką zarówno w formacie PDF, jak i EPUB, prześlij plik PDF jako pozycję z numerem pISBN, a plik EPUB jako pozycję z numerem eISBN.
 • Jeśli obie pozycje będą miały wzajemnie powiązane numery ISBN, oba formaty będą dostępne dla osób kupujących książkę w Google Play. Widoczne będą oryginalnie wydrukowane numery stron, nawet w trybie tekstu ciągłego.

Podsumowanie zaleceń związanych z przesyłaniem osobnych pozycji dla wersji papierowej i elektronicznej

Wpis z numerem pISBN Wpis z numerem eISBN
Aktywacja w Książkach Google Możliwość sprzedaży w Google Play
Numer eISBN podany jako powiązany numer ISBN typu „Wersja elektroniczna dostępna jako” Numer pISBN podany jako powiązany numer ISBN typu „Wydanie elektroniczne oparte na:”
Treść książki dostępna w formacie PDF Treść książki dostępna w formacie EPUB
Plik o nazwie pISBN.pdf* Plik o nazwie eISBN.epub i plik okładki o nazwie eISBN.jpg*

* Zastąp numery pISBNeISBN faktycznymi numerami ISBN.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne