ISBN-numre

Et ISBN-nummer (International Standard Book Number) er en unik identifikator for en bok, og utstedes av en registreringsinstans for ISBN.

Hvis du har oppgitt ISBN-nummeret for en bok, kan du se det i bokkatalogen eller på Metadata-fanen for boken. Bøker som er oppgitt som trykte utgaver (pocketbok eller innbundet bok), har en «P» etter ISBN-nummeret i bokkatalogen, mens bøker i digitalt format har en «E». Disse bokstavene er ikke en del av identifikatoren.

Krav

Det er ikke nødvendig å oppgi ISBN-numre for å sende inn bøker til Google Bøker eller selge bøker på Google Play. Google tildeler unike identifikatorer (med prefikset GGKEY) til bøker som ikke allerede har en. GGKEY-prefikser brukes bare internt i Google.

ISBN-numre på 10 og 13 sifre

Google godtar ISBN-numre på både 10 og 13 sifre. Hvis du skriver inn et ISBN-nummer på 10 sifre, viser partnersenteret ISBN-nummeret på 13 sifre for å være konsekvent.

Gyldige og ugyldige ISBN-numre 

Det siste sifferet et ISBN-nummer er et «kontrollsiffer» som genereres av en kompleks beregning basert på de andre sifrene. Hvis dette sifferet ikke samsvarer med resultatet av denne beregningen, anses det som ugyldig, og partnersenteret tillater ikke at du oppretter en bok med dette nummeret. 

Alle eldre ISBN-numre med 10 sifre har en ekvivalent med 13 sifre (der den 13-sifrede versjonen er 978 etterfulgt av de første ni sifrene i det 10-sifrede ISBN-nummeret), men kontrollsifferet er forskjellig. 

Gå til Wikipedia-oppføringen om ISBN for å få mer informasjon om kontrollsifre. 

Partnere som bruker ONIX

Google godtar bare e-bokprisene som leveres via ONIX når tilsvarende ISBN-nummer er for et digitalt format.

Flere ISBN-numre for én bok

Ulike utgaver av en bok kan ha ulike ISBN-numre. Selv om du kan legge til hvert ISBN-nummer som en egen oppføring i bokkatalogen, foreslår vi at du holder antallet oppføringer nede ved å angi flere ISBN-numre ved hjelp av én av følgende metoder.

1. Én enkelt oppføring med et primært ISBN-nummer og relaterte ISBN-numre

Generelt sett anbefaler vi at du legger til boken i bokkatalogen bare én gang, og at du velger et primært ISBN-nummer og legger til eventuelle relaterte ISBN-numre via Metadata-fanen. Hvis du for eksempel har en bok med forskjellige ISBN-numre for innbundet bok og pocketbok, kan du bruke ISBN-nummeret for pocketboken som det primære ISBN-nummeret, og ISBN-nummeret for den innbundne utgaven som et tilknyttet ISBN-nummer.

Systemet vårt bruker det primære ISBN-nummeret på følgende måter:

 • Det primære ISBN-nummeret vises i rapportene dine. (Hvis du selger bøker på Google Play, viser salgsrapportene det primære ISBN-nummeret samt ett tilhørende ISBN-nummer.)
 • Forhåndsvisningssidene på Google Bøker inkluderer linker man kan kjøpe boken fra. Disse linkene fører til sider som er spesifikke for det primære ISBN-nummeret ditt.
Ett enkelt primært ISBN-nummer fungerer best for
 • bøker du ikke har tenkt å selge på Google Play
 • trykte bøker med forskjellige ISBN-numre for pocketbok-utgaven og den innbundne utgaven
 • e-bøker (ingen trykt versjon) med forskjellige ISBN-numre for forskjellige elektroniske formater, for eksempel .epub og .pdf

2. To oppføringer for trykt og elektronisk utgave

Hvis du ønsker å selge en bok på Google Play, og den har forskjellige ISBN-numre for trykt utgave og e-bokutgaver, kan det være lurt å legge inn to oppføringer i bokkatalogen din – én med ISBN-nummeret for den trykte utgaven («pISBN») og én for den elektroniske utgaven («eISBN»). Selv om dette oppsettet er mer komplekst, har det følgende fordeler:

 • Salgsrapportene for Google Play viser eISBN-nummeret.
 • Forhåndsvisningssiden på Google Bøker for pISBN-oppføringen inkluderer linker man kan kjøpe den trykte utgaven av boken din fra, i tillegg til en «Se e-bok»-knapp som fører til siden med eISBN-oppføringen.

På grunn av kompleksiteten i dette oppsettet, anbefaler vi å bruke det når alle følgende forhold er til stede:

 • Du ønsker å selge boken på Google Play.
 • Boken har forskjellige ISBN-numre for den trykte utgaven og e-bokutgaven.
 • Salgsrapportene for Google Play må bruke eISBN.
 • Du ønsker at «Kjøp denne boken»-linker på forhåndsvisningssiden på Google Bøker skal peke til den trykte utgaven.

For å bruke denne metoden følger du disse trinnene (se også sammendraget nedenfor):

 1. Hvis du har flere numre for pISBN eller eISBN, markerer du ett primært pISBN-nummer og ett primært eISBN-nummer. Du kan legge inn flere numre for pISBN eller eISBN som relaterte ISBN-numre.

 2. Aktivér pISBN-oppføringen hvis du vil publisere direkte på bare Google Bøker. Dette hindrer forvirring om hvilken utgave man kan kjøpe på Google Play (ettersom bare eISBN-oppføringen blir tilgjengelig for salg). Fordi det primære ISBN-nummeret for denne oppføringen er for den trykte utgaven, fører «Kjøp denne boken»-linker på forhåndsvisningssiden på Google Bøker til sider som gjelder spesifikt for den trykte utgaven.

 3. På pISBN-oppføringen angir du eISBN-nummeret som relatert ISBN av typen «Elektronisk versjon tilgjengelig som». Dette genererer en «Vis bok fra Google eBøker»-knapp på forhåndsvisningssiden i Google Bøker som fører til bokens side på Google Play.

  Instruksjoner for partnere som bruker ONIX (klikk for å vise/skjule)

  Bruk relatedproduct-modulen for å liste eISBN-nummeret med RelationCode 27.

  Eksempel:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- etiketten indikerer digital (eBook) ISBN (eISBN)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-sifret digital (eBook) ISBN (eISBN) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. Aktiver eISBN-oppføringen for salg på Google Play. Pass på å oppgi priser og salgsinnstillinger for denne oppføringen.

 5. På eISBN-oppføringen angir du pISBN-nummeret som relatert ISBN av typen «Ebokutgivelse basert på». Dette gjør det mulig å finne boken i Google Play-butikken ved å søke etter pISBN-nummeret.

  Instruksjoner for partnere som bruker ONIX (klikk for å vise/skjule)

  Bruk relatedproduct-modulen for å liste pISBN-nummeret med RelationCode 13.

  Eksempel:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- etiketten indikerer trykt ISBN -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-sifret trykt ISBN -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Hvis du har både en .pdf-fil og en .epub-fil for boken, sender du inn .pdf-filen under pISBN-oppføringen og .epub-filen under eISBN-oppføringen. Hvis de to oppføringene er tilknyttet gjensidig relaterte ISBN-numre, blir begge formatene tilgjengelige for folk som kjøper boken på Google Play. Google Play viser også det opprinnelig trykte sidetallet til brukeren – selv i flytende tekst-modus.

Sammendrag av anbefalinger for innsending av to oppføringer for trykt og elektronisk utgave

pISBN-oppføring eISBN-oppføring
Aktivert for å publiseres Google Bøker Aktivert for salg på Google Play
eISBN-nummeret er oppført som relatert ISBN av typen «Elektronisk versjon tilgjengelig som» pISBN-nummeret er oppført som relatert ISBN av typen «Ebokutgivelse basert på»
Bokinnholdet er sendt inn i PDF-format Bokinnholdet er sendt inn i ePub-format
Filen har tittelen pISBN.pdf* Filen har tittelen eISBN.epub, og omslagsfilen har tittelen eISBN.jpg*

* Bytt ut pISBN og eISBN med selve ISBN-nummeret

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
82437
false