ISBN-numre

Et ISBN-nummer (International Standard Book Number) er en unik identifikator for en bok, og utstedes av en registreringsinstans for ISBN.
Hvis du har oppgitt ISBN-nummeret for en bok, finner du det i bokkatalogen eller på Metadata-fanen for boken. 
 • For trykte bøker: «P» er inkludert etter ISBN-nummeret for pocketbøker og innbundne bøker.
 • For digitale bøker: Bokstaver som ikke er en del av identifikatoren, er inkludert etter ISBN-nummeret.

GGKEY

Det er ikke nødvendig å oppgi ISBN-numre for å sende inn bøker til Google Bøker eller selge bøker på Google Play. Vi tildeler unike identifikatorer (med prefikset GGKEY) til bøker som ikke allerede har en. GGKEY-prefikser brukes bare internt i Google.

ISBN-numre på 10 og 13 sifre

Vi godtar ISBN-numre på både 10 og 13 sifre. Hvis du skriver inn et ISBN-nummer på 10 sifre, viser partnersenteret ISBN-nummeret på 13 sifre for konsistens.

Gyldige og ugyldige ISBN-numre

Det siste sifferet i et ISBN-nummer er et «kontrollsiffer» som genereres av en kompleks beregning basert på de andre sifrene. Hvis dette sifferet ikke samsvarer med resultatet av denne beregningen, anses ISBN-nummeret som ugyldig, og partnersenteret tillater ikke at du oppretter en bok med dette nummeret. 

Eldre 10-sifrede ISBN-numre har en tilsvarende versjon på 13 siffer som begynner med 978, etterfulgt av de første ni sifrene i det 10-sifrede ISBN-nummeret.

Gå til Wikipedia-oppføringen om ISBN for å få mer informasjon om kontrollsifre.

Partnere som bruker ONIX

Når ISBN-nummer gjelder den digitale versjonen av bøker, godtar vi kun e-bokpriser fra ONIX.

Flere ISBN-numre for én bok

Ulike utgaver av en bok kan ha ulike ISBN-numre. Du kan legge til hvert ISBN-nummer som en egen oppføring i bokkatalogen din. For å minimere antallet oppføringer anbefaler vi at du bruker en av følgende metoder for å angi flere ISBN-numre.

Første metode: Én oppføring med et primært ISBN-nummer og relaterte ISBN-numre

Vi anbefaler at du bare legger til boken i bokkatalogen én gang. Velg et primært ISBN-nummer, og legg til eventuelle relaterte ISBN-numre i Om boken-fanen. 

Hvis du for eksempel har en bok med forskjellige ISBN-numre for innbundet bok og pocketbok, kan du bruke ISBN-nummeret for pocketboken som det primære ISBN-nummeret, og ISBN-nummeret for den innbundne utgaven som et tilknyttet ISBN-nummer.

Systemet vårt bruker det primære ISBN-nummeret på følgende måter:

 • Det primære ISBN-nummeret vises i rapportene dine. 
  • Hvis du selger bøker på Google Play, viser salgsrapportene det primære ISBN-nummeret samt ett tilhørende ISBN-nummer.
 • Forhåndsvisningssidene på Google Bøker inkluderer linker man kan kjøpe boken fra. Disse linkene fører til sider som er spesifikke for det primære ISBN-nummeret ditt.

Ett enkelt primært ISBN-nummer fungerer best for

 • bøker du ikke har tenkt å selge på Google Play
 • trykte bøker med forskjellige ISBN-numre for pocketbok-utgaven og den innbundne utgaven
 • e-bøker uten trykt utgave og forskjellige ISBN-numre for forskjellige elektroniske formater, for eksempel EPUB og PDF
Andre metode: To oppføringer for trykte og elektroniske utgaver

For å selge en bok som har forskjellige ISBN-numre for trykte utgaver og e-bokutgaver på Google Play, kan du legge til to oppføringer i bokkatalogen din:

 • ISBN for trykt utgave eller «pISBN»
 • ISBN for elektronisk utgave eller «eISBN»

Denne dobbeltkonfigurasjonen er mer kompleks, men har følgende fordeler:

 • Salgsrapportene for Google Play viser eISBN-nummeret.
 • Forhåndsvisningssiden på Google Bøker for pISBN-oppføringen omfatter
  • linker som kan brukes til å kjøpe den trykte utgaven av boken din
  • en «Se e-bok»-knapp som fører til siden med eISBN-oppføringen

Vi anbefaler at du legger til to oppføringer når alle disse punktene gjelder:

 • Du vil selge boken på Google Play.
 • Boken har forskjellige ISBN-numre for den trykte utgaven og e-bokutgaven.
 • Salgsrapportene for Google Play må bruke eISBN.
 • Du vil at «Kjøp denne boken»-linker på forhåndsvisningssiden på Google Bøker skal peke til den trykte utgaven.
Slik bruker du to oppføringer for trykte og elektroniske utgaver:
 1. Hvis du har flere pISBN- eller eISBN-numre, markerer du ett primært pISBN-nummer og ett primært eISBN-nummer. Du kan legge inn flere pISBN- eller eISBN-numre som relaterte ISBN-numre.
 2. Aktivér pISBN-oppføringen hvis du vil publisere direkte på bare Google Bøker. Denne innstillingen hindrer forvirring om hvilken utgave man kan kjøpe på Google Play (ettersom bare eISBN-oppføringen blir tilgjengelig for salg).
  • Det primære ISBN-nummeret for denne oppføringen er for den trykte utgaven.  Linker til kjøp av boken på forhåndsvisningssiden på Google Bøker fører brukerne til sider som gjelder spesifikt for den trykte utgaven.
 3. På pISBN-oppføringen angir du eISBN-nummeret som relatert ISBN av typen «Elektronisk versjon tilgjengelig som». Dette genererer en «Vis bok fra Google eBøker»-knapp på forhåndsvisningssiden i Google Bøker som fører til bokens side på Google Play.
 4. Aktiver eISBN-oppføringen for salg på Google Play.
 5. Oppgi priser og salgsinnstillinger for denne oppføringen.
 6. På eISBN-oppføringen fører du opp pISBN-nummeret som tilknyttet ISBN av typen «E-publisering basert på». Med denne innstillingen kan noen bruke pISBN-nummeret til å finne boken din i Play-butikken.

Veiledning for partnere som bruker ONIX

Trinn 1:

Bruk relatedproduct-modulen for å liste eISBN-nummeret med RelationCode 27.
Eksempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- etiketten indikerer digital (eBook) ISBN (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-sifret digital (eBook) ISBN (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Trinn 2:

Bruk relatedproduct-modulen for å liste pISBN-nummeret med RelationCode 13.
Eksempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- etiketten indikerer ISBN for trykt utgave-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-sifret ISBN for trykt utgave-->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Tips:

 • Hvis du har både en PDF-fil og en EPUB-fil for boken, sender du inn PDF-filen under pISBN-oppføringen og ePub-filen under eISBN-oppføringen. 
 • Hvis de to oppføringene er tilknyttet gjensidig relaterte ISBN-numre, blir begge formatene tilgjengelige for folk som kjøper boken på Google Play. Sidene på den opprinnelige trykte siden vises, selv i flytende tekst-modus.

Sammendrag av anbefalinger for innsending av to oppføringer for trykt og elektronisk utgave

pISBN-oppføring eISBN-oppføring
Aktivert for å publiseres på Google Bøker Aktivert for salg på Google Play
eISBN-nummeret er oppført som relatert ISBN av typen «Elektronisk versjon tilgjengelig som» pISBN-nummeret er oppført som relatert ISBN av typen «Ebokutgivelse basert på»
Bokinnhold sendt inn i PDF-format Bokinnhold sendt inn i EPUB-format
Filen har tittelen pISBN.pdf* Filen har tittelen eISBN.epub, og omslagsfilen har tittelen eISBN.jpg*

* Bytt ut pISBN og eISBN med selve ISBN-nummeret

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny