ISBN

ISBN atau Nombor Buku Piawai Antarabangsa ialah pengecam unik untuk buku yang dikeluarkan oleh agensi pendaftaran ISBN.
Jika anda menyediakan ISBN untuk buku, anda dapat mencari maklumat ini dalam Katalog Buku atau dalam tab Metadata untuk buku tersebut. 
 • Untuk buku bercetak: “P” disertakan selepas ISBN untuk kulit lembut dan kulit keras.
 • Untuk buku digital: Huruf yang bukan sebahagian daripada pengecam disertakan selepas ISBN.

GGKEY

ISBN tidak diperlukan untuk menyerahkan buku pada Google Books atau menjual buku di Google Play. Google akan memberikan pengecam unik dengan awalan GGKEY pada mana-mana buku yang belum mempunyai pengecam. GGKEY hanya digunakan dalam Google.

ISBN 10 digit & 13 digit

Kami menerima ISBN 10 digit dan 13 digit. Jika anda memasukkan ISBN 10 digit, Pusat Rakan Kongsi akan memaparkan ISBN 13 digit untuk ketekalan.

ISBN Sah & Tidak Sah

Digit terakhir mana-mana ISBN ialah "digit semak" yang dihasilkan oleh pengiraan kompleks yang dilakukan pada digit yang lain. Jika digit ini tidak sepadan dengan hasil pengiraan tersebut, ISBN ini dianggap tidak sah dan Pusat Rakan Kongsi tidak akan membenarkan anda membuat buku menggunakan digit ini. 

ISBN 10 digit lama mempunyai 13 digit setara yang bermula dengan 978, diikuti dengan 9 digit pertama ISBN 10 digit.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang digit semak, pergi ke entri Wikipedia ISBN.

Rakan kongsi yang menggunakan ONIX

Apabila ISBN adalah untuk versi digital buku, kami hanya menerima harga e-buku yang disediakan oleh ONIX.

Berbilang ISBN untuk sebuah buku

Edisi buku yang berbeza mungkin mempunyai ISBN yang berbeza. Anda boleh menambah setiap ISBN sebagai entri berasingan dalam Katalog Buku anda. Untuk meminimumkan bilangan entri, kami mengesyorkan agar anda menggunakan salah satu kaedah berikut bagi menunjukkan berbilang ISBN.

Kaedah Satu: Entri tunggal dengan ISBN utama & ISBN berkaitan

Kami mengesyorkan agar anda menambahkan buku pada Katalog Buku anda sekali sahaja. Pilih ISBN utama dan tambahkan mana-mana ISBN berkaitan dalam tab Perihal Buku. 

Contohnya, jika anda mempunyai buku dengan ISBN berbeza untuk edisi kulit lembut dan kulit keras, anda boleh menggunakan ISBN kulit lembut sebagai ISBN utama dan ISBN kulit keras sebagai ISBN yang berkaitan.

Sistem kami menggunakan ISBN utama dalam cara yang berikut:

 • ISBN utama dipaparkan dalam laporan anda. 
  • Jika anda menjual buku di Google Play, laporan jualan memaparkan ISBN utama dan satu ISBN yang berkaitan.
 • Halaman pratonton Google Books menyertakan pautan untuk membeli buku anda. Pautan ini akan membawa ke halaman khusus untuk ISBN utama anda.

ISBN utama tunggal berfungsi paling baik untuk:

 • Buku yang anda tidak merancang untuk menjual di Google Play
 • Buku bercetak sahaja dengan ISBN berbeza untuk edisi kulit lembut dan kulit keras
 • E-Buku tanpa edisi cetakan dan ISBN yang berlainan untuk format elektronik yang berbeza, seperti .epub dan .pdf
Kaedah Dua: Dua entri untuk edisi cetakan & elektronik

Untuk menjual buku yang mempunyai ISBN yang berbeza untuk edisi cetakan dan e-buku di Google Play, anda boleh menambahkan dua entri pada Katalog Buku anda:

 • Edisi cetak ISBN atau ”pISBN”
 • Edisi elektronik ISBN atau ”eISBN"

Dwi persediaan ini lebih kompleks tetapi menawarkan manfaat yang berikut:

 • Laporan jualan Google Play memaparkan eISBN.
 • Halaman pratonton Google Books untuk entri pISBN termasuk:
  • Pautan untuk membeli edisi cetakan buku anda
  • Butang "Lihat e-Buku" yang pergi ke halaman untuk entri eISBN

Kami mengesyorkan agar anda menambah dua entri apabila semua keadaan ini adalah benar:

 • Anda ingin menjual buku di Google Play.
 • Buku mempunyai ISBN berbeza untuk edisi cetakan dan e-Buku.
 • Laporan jualan Google Play hendaklah menggunakan eISBN.
 • Anda mahu pautan "Beli buku ini" pada halaman pratonton Google Books mengarahkan ke edisi cetakan.
Untuk menggunakan dua entri bagi edisi cetakan dan elektronik:
 1. Jika anda mempunyai berbilang pISBN atau berbilang eISBN: Pilih pISBN utama tunggal dan eISBN utama tunggal. Anda boleh memasukkan pISBN atau eISBN tambahan sebagai ISBN yang berkaitan.
 2. Aktifkan entri pISBN untuk dijual secara langsung pada Google Books sahaja. Tetapan ini mencegah kekeliruan tentang edisi yang hendak dibeli di Google Play, memandangkan  hanya entri eISBN tersedia untuk dijual.
  • ISBN utama untuk entri ini adalah untuk edisi cetakan.  Pautan untuk membeli buku pada halaman pratonton Google Books akan membawa pengguna ke halaman khusus untuk edisi cetakan.
 3. Pada entri pISBN, senaraikan eISBN sebagai ISBN yang berkaitan dengan jenis "Versi elektronik tersedia sebagai". Tetapan ini akan menjana butang "Lihat e-Buku" pada halaman pratonton Google Books yang akan membawa pengguna ke halaman buku itu di Google Play.
 4. Dayakan entri eISBN untuk jualan di Google Play.
 5. Sediakan tetapan harga dan jualan untuk entri ini.
 6. Pada entri eISBN, senaraikan pISBN sebagai ISBN yang berkaitan dengan jenis "E-penerbitan berdasarkan". Tetapan ini membenarkan seseorang menggunakan pISBN untuk mencari buku anda di Play Store.

Arahan untuk rakan kongsi yang menggunakan ONIX

Langkah 1:

Gunakan modul relatedproduct untuk menyenaraikan eISBN dengan RelationCode 27.
Contoh:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- label menunjukkan ISBN (e-Buku) digital (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13 digit ISBN (e-Buku) digital (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Langkah 2:

Gunakan modul relatedproduct untuk menyenaraikan pISBN dengan RelationCode 13.
Contoh:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- label menunjukkan ISBN cetakan -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13 digit ISBN cetakan-->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Petua:

 • Jika anda mempunyai fail .pdf dan fail .epub untuk buku itu, serahkan fail .pdf di bawah entri pISBN dan fail .epub di bawah entri eISBN. 
 • Jika kedua-dua entri itu dipautkan kepada ISBN saling berkaitan, kedua-dua format tersedia kepada mereka yang membeli buku itu di Google Play. Nombor halaman bercetak asal dipaparkan, walaupun dalam mod teks meleret.

Ringkasan syor untuk menyerahkan dua entri bagi edisi cetakan & elektronik

Entri pISBN entri eISBN
Diaktifkan untuk dijual secara langsung pada Google Books Didayakan untuk jualan di Google Play
eISBN disenaraikan sebagai ISBN yang berkaitan dengan jenis "Versi elektronik tersedia sebagai" pISBN disenaraikan sebagai ISBN yang berkaitan dengan jenis "E-penerbitan berdasarkan"
Kandungan Buku disediakan dalam format .pdf Kandungan Buku disediakan dalam format .epub
Fail dinamakan pISBN.pdf* Fail dinamakan eISBN.epub dan fail muka depan dinamakan eISBN.jpg*

* Gantikan pISBN dan eISBN dengan ISBN sebenar

Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?

Perlukan bantuan lanjut?

Log masuk untuk mendapatkan pilihan sokongan tambahan untuk menyelesaikan isu anda dengan cepat

Cari
Kosongkan carian
Tutup carian
Apl Google
Menu utama
Cari di Pusat Bantuan
true
true
false
true
true
82437
false
false