ISBN

Starptautiskais grāmatas standartnumurs (International Standard Book Number — ISBN) ir unikāls grāmatas identifikators, ko izsniegusi ISBN reģistrācijas aģentūra.

Ja grāmatai esat norādījis ISBN kodu, tas ir redzams grāmatu katalogā vai grāmatas cilnē “Metadati”. Grāmatām, par kurām būs norādīts, ka tās ir drukas formāta versija (mīkstajos vai cietajos vākos iesiets izdevums), grāmatu katalogā aiz ISBN koda tiks pievienots burts “P”, bet elektroniskā formāta grāmatām tiks pievienots burts “E” — šie burti nav identifikatora daļa.

Prasības

Lai iesniegtu grāmatu pakalpojumā Google grāmatas vai pārdotu to pakalpojumā Google Play, ISBN kods nav nepieciešams. Ikvienai grāmatai, kurai nebūs identifikatora, uzņēmums Google piešķirs unikālu identifikatoru (ar prefiksu GGKEY). Iekšējie GGKEY identifikatori tiek izmantoti tikai uzņēmumā Google.

10 ciparu ISBN kodi un 13 ciparu ISBN kodi

Uzņēmums Google pieņem gan 10 ciparu ISBN kodus, gan 13 ciparu ISBN kodus. Ja ievadīsiet 10 ciparu ISBN kodu, partneru centrā konsekvences nolūkos tiks rādīts 13 ciparu ISBN kods

Derīgi un nederīgi ISBN kodi 

Jebkura ISBN koda pēdējais cipars ir “kontrolcipars”, kas tiek ģenerēts sarežģītā aprēķinā ar pārējiem cipariem. Ja šis cipars neatbilst aprēķina rezultātam, tas tiek uzskatīts par nederīgu un partneru centrā nevarēsiet ar to izveidot grāmatu. 

Katram mantotajam 10 ciparu ISBN kodam ir 13 ciparu ekvivalents (kurā 13 ciparu versiju veido cipari 978 un pirmie 9 cipari no 10 ciparu ISBN koda), taču kontrolcipars atšķiras. 

Plašāku informāciju par kontrolcipariem skatiet Vikipēdijas rakstā par ISBN

Partneri, kas izmanto ONIX

Uzņēmums Google pieņems standartā ONIX norādītas e-grāmatu cenas tikai tad, ja attiecīgie ISBN kodi būs paredzēti digitālajam formātam.

Ja grāmatai ir vairāki ISBN kodi

Atšķirīgiem grāmatas izdevumiem var būt atšķirīgi ISBN kodi. Kaut arī katru ISBN kodu grāmatu katalogā var pievienot kā atsevišķu ierakstu, ieteicams norādīt vairākus ISBN kodus, izmantojot vienu no tālāk norādītajiem veidiem, lai samazinātu ierakstu skaitu.

1. Viens ieraksts ar primāro ISBN un saistītajiem ISBN

Ieteicams grāmatu pievienot grāmatu katalogam tikai vienu reizi, izvēloties primāro ISBN un pievienojot visus saistītos ISBN cilnē Metadati. Piemēram, ja mīkstajos vākos iesieta grāmatas izdevuma ISBN atšķiras no cietajos vākos iesieta izdevuma ISBN, mīksto vāku izdevuma ISBN izmantojiet kā primāro ISBN, bet cieto vāku izdevuma ISBN — kā saistīto ISBN.

Primārais ISBN kods mūsu sistēmā tiek izmantots tālāk norādītajos veidos.

 • Primārais ISBN kods tiks rādīts jūsu pārskatos. (Ja pārdodat grāmatas pakalpojumā Google Play, darījumu pārskatos tiks rādīts gan primārais ISBN, gan viens saistītais ISBN.)
 • Google grāmatu priekšskatījuma lapās ir iekļautas grāmatas iegādes saites. Šīs saites novirzīs uz lappusēm, kas ir saistītas ar primāro ISBN kodu.
Viena ISBN koda izmantošana ir efektīva šādos gadījumos:
 • ja neplānojat pārdot grāmatu pakalpojumā Google Play;
 • ja grāmata ir pieejama tikai drukātā versijā un tai ir atšķirīgi ISBN kodi mīksto vāku un cieto vāku izdevumiem;
 • ja grāmata ir pieejama tikai elektroniskā versijā un tai ir atšķirīgi ISBN kodi atšķirīgiem elektroniskajiem formātiem, piemēram, .epub un .pdf.

2. Divi atsevišķi ieraksti drukātā un elektroniskā formāta izdevumiem

Ja vēlaties pārdot grāmatu pakalpojumā Google Play un tās drukātajam un elektroniskajam izdevumam ir atšķirīgi ISBN kodi, ieteicams grāmatu katalogam pievienot divus ierakstus — vienam izmantojot drukātajam izdevuma ISBN kodu (“pISBN”) un otram izmantojot elektroniskā izdevuma ISBN kodu (“eISBN”). Kaut arī šāda veida iestatīšana ir sarežģītāka, tā sniedz tālāk norādītās priekšrocības.

 • Google Play pārdošanas pārskatos tiks rādīts eISBN kods.
 • Ar pISBN ierakstu saistītajā Google grāmatu priekšskatījuma lappusē būs iekļautas grāmatas drukātā izdevuma pirkšanas saites, kā arī poga “Skatīt e-grāmatu”, kas novirzīs uz attiecīgo eISBN ieraksta lapu.

Tā kā šāda veida iestatīšana ir nedaudz sarežģītāka, to ieteicams izmantot gadījumos, kad īstenojas visi tālāk norādītie nosacījumi.

 • Jūs vēlaties pārdot grāmatu pakalpojumā Google Play.
 • Grāmatai ir atšķirīgi ISBN kodi drukātajai un elektroniskajai versijai.
 • Google Play pārdošanas pārskatos tiek izmantots eISBN kods.
 • Jūs vēlaties, lai Google grāmatu priekšskatījuma lappusē rādītās saites “Pirkt šo grāmatu” novirzītu uz drukāto izdevumu.

Lai izmantotu šo veidu, lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības (skatiet arī tālāk sniegto kopsavilkumu).

 1. Ja jums ir vairāki pISBN kodi vai vairāki eISBN kodi, atlasiet vienu primāro pISBN kodu un vienu primāro eISBN kodu. Citus pISBN un eISBN kodus varat ievadīt kā saistītos ISBN kodus.

 2. Lai grāmata būtu pieejama tikai pakalpojumā Google grāmatas, aktivizējiet pISBN ierakstu. Tādējādi lietotājiem būs skaidrs, kurš izdevums ir pieejams iegādei pakalpojumā Google Play (tikai eISBN ieraksts). Tā kā šī izdevuma primārais ISBN ir drukātā izdevuma ISBN kods, Google grāmatu priekšskatījuma lappusē rādītās saites “Pirkt šo grāmatu” novirzīs uz drukātā izdevuma lappusēm.

 3. pISBN ierakstā eISBN kodu norādiet kā saistītu ISBN kodu, kura veids ir “Šīs grāmatas elektroniskā versija:”. Tādējādi Google grāmatu priekšskatījuma lapā tiks ģenerēta poga “Skatīt e-grāmatu”, kas novirzīs uz grāmatas lapu pakalpojumā Google Play.

  Norādījumi partneriem, kuri izmanto standartu ONIX (noklikšķiniet, lai izvērstu/sakļautu)

  Izmantojiet moduli relatedproduct, lai norādītu eISBN kodu ar RelationCode kodu 27.

  Piemērs:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- etiķete norāda uz elektroniskās versijas (e-grāmatas) ISBN kodu (eISBN)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13 ciparu elektroniskās versijas (e-grāmatas) ISBN kods (eISBN) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. Iespējojiet eISBN ierakstu pārdošanai pakalpojumā Google Play. Šim ierakstam norādiet cenas un pārdošanas iestatījumus.

 5. eISBN ierakstā pISBN kodu norādiet kā saistītu ISBN kodu, kura veids ir “E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas:”. Tādējādi personas, kuras Google Play veikalā veiks meklēšanu pēc pISBN koda, varēs atrast attiecīgo grāmatu.

  Norādījumi partneriem, kuri izmanto standartu ONIX (noklikšķiniet, lai izvērstu/sakļautu)

  Izmantojiet moduli relatedproduct, lai norādītu pISBN kodu ar RelationCode kodu 13.

  Piemērs:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- etiķete norāda uz drukātās versijas ISBNkodu -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13 ciparu drukātās versijas ISBN kods -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Ja grāmatai ir gan .pdf fails, gan .epub fails, pISBN ierakstā iesniedziet .pdf failu un eISBN ierakstā — .epub failu. Ja abi ieraksti būs saistīti ar savstarpēji saistītiem ISBN kodiem, lietotājiem, kuri pakalpojumā Google Play iegādāsies grāmatu, būs pieejami abi formāti. Pakalpojumā Google Play lietotājam tiks rādīts arī oriģinālās drukātās lappuses numurs pat plūstošā teksta režīmā.

Kopsavilkums par divu ierakstu — drukātā un elektroniskā izdevuma — iesniegšanu

pISBN ieraksts eISBN ieraksts
Aktivizēts rādīšanai pakalpojumā Google grāmatas Iespējots pārdošanai pakalpojumā Google Play
eISBN kods norādīts kā saistīts ISBN kods, kura veids ir “Šīs grāmatas elektroniskā versija:” pISBN kods norādīts kā saistīts ISBN kods, kura veids ir “E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas:”
Grāmatas saturs pieejams PDF formātā Grāmatas saturs pieejams EPUB formātā
Faila nosaukums ir pISBN.pdf* Faila nosaukums ir eISBN.epub, un vāka faila nosaukums ir eISBN.jpg*

pISBN un eISBN aizstājiet ar īstajiem ISBN kodiem.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?