ISBN

Starptautiskais grāmatas standartnumurs (International Standard Book Number — ISBN) ir unikāls grāmatas identifikators, ko izsniegusi ISBN reģistrācijas aģentūra.
Ja norādījāt grāmatas ISBN, varat to atrast grāmatu katalogā vai grāmatas cilnē “Metadati”. 
 • Drukātajām grāmatām: grāmatām cietajos un mīkstajos vākos pēc ISBN ir norādīts burts “P”.
 • Digitālajām grāmatām: burti, kas nav identifikatora daļa, tiek iekļauti aiz ISBN.

GGKEY

Lai iesniegtu grāmatu pakalpojumā Google grāmatas vai pārdotu to pakalpojumā Google Play, nav nepieciešams ISBN. Ikvienai grāmatai, kurai nebūs identifikatora, mēs piešķirsim unikālu identifikatoru (ar prefiksu GGKEY). Iekšējie GGKEY identifikatori tiek izmantoti tikai uzņēmumā Google.

10 ciparu ISBN un 13 ciparu ISBN

Mēs pieņemam gan 10 ciparu, gan 13 ciparu ISBN. Ja ievadīsiet 10 ciparu ISBN, partneru centrā konsekvences nolūkos tiks rādīts 13 ciparu ISBN.

Derīgi un nederīgi ISBN

Jebkura ISBN pēdējais cipars ir kontrolcipars, kas tiek ģenerēts sarežģītā aprēķinā ar pārējiem cipariem. Ja šis skaitlis neatbildīs šī aprēķina rezultātam, ISBN tiks uzskatīts par nederīgu un nevarēsiet to izmantot, lai izveidotu grāmatu partneru centrā. 

Mantotajiem 10 ciparu ISBN ir 13 ciparu ekvivalents, kas sākas ar “978”, kam seko pirmie deviņi cipari no 10 ciparu ISBN.

Plašāku informāciju par kontrolcipariem skatiet Vikipēdijas rakstā par ISBN.

Partneri, kas izmanto ONIX

Ja ISBN ir norādīti grāmatu digitālajām versijām, mēs pieņemam tikai e-grāmatu cenas, kuru iesniegšanai izmantots standarts ONIX.

Ja grāmatai ir vairāki ISBN

Atšķirīgiem grāmatas izdevumiem var būt atšķirīgi ISBN. Grāmatu katalogā varat pievienot katru ISBN kā atsevišķu ierakstu. Lai samazinātu ierakstu skaitu, iesakām izmantot vienu no tālāk norādītajām metodēm, lai norādītu vairākus ISBN.

1. metode: viens ieraksts ar primāro ISBN un saistītiem ISBN

Ieteicams grāmatu pievienot grāmatu katalogam tikai vienu reizi. Atlasiet primāro ISBN un pievienojiet pārējos saistītos ISBN cilnē “Par grāmatu”. 

Piemēram, ja mīkstajos vākos iesieta grāmatas izdevuma ISBN atšķiras no cietajos vākos iesieta izdevuma ISBN, mīksto vāku izdevuma ISBN varat izmantot kā primāro ISBN, bet cieto vāku izdevuma ISBN — kā saistīto ISBN.

Primārais ISBN mūsu sistēmā tiek izmantots tālāk norādītajos veidos.

 • Primārais ISBN tiek rādīts jūsu pārskatos. 
  • Ja pārdodat grāmatas pakalpojumā Google Play, pārdošanas pārskatos tiek rādīts primārais ISBN un viens saistītais ISBN.
 • Google grāmatu priekšskatījuma lapās ir iekļautas grāmatas iegādes saites. Šīs saites novirzīs uz lapām, kas ir saistītas ar primāro ISBN.

Viena ISBN izmantošana ir visefektīvākā šādos gadījumos:

 • ja neplānojat pārdot grāmatu pakalpojumā Google Play;
 • ja grāmata ir pieejama tikai drukātā versijā un tai ir atšķirīgi ISBN mīksto vāku un cieto vāku izdevumiem;
 • ja e-grāmatai nav drukātas versijas un dažādiem elektroniskajiem formātiem, piemēram, .epub un .pdf, ir atšķirīgi ISBN.
2. metode: atsevišķi ieraksti drukātajam un elektroniskajam izdevumam

Lai pakalpojumā Google Play pārdotu grāmatu, kurai drukātajiem un e-grāmatu izdevumiem ir atšķirīgi ISBN, varat pievienot grāmatu katalogam divus ierakstus.

 • Drukātā izdevuma ISBN jeb “pISBN”
 • Elektroniskā izdevuma ISBN jeb “eISBN”

Šī dubultā iestatīšana ir sarežģītāka, taču nodrošina tālāk minētās priekšrocības.

 • Google Play pārdošanas pārskatos tiks rādīts eISBN.
 • pISBN ieraksta Google grāmatu priekšskatījuma lapā ir:
  • saites, kas paredzētas, lai iegādātos jūsu grāmatas drukāto versiju;
  • poga “Skatīt e-grāmatu”, kas novirza uz eISBN ieraksta lapu.

Ieteicams pievienot divus ierakstus, ja visi tālāk minētie nosacījumi ir patiesi.

 • Jūs vēlaties pārdot grāmatu pakalpojumā Google Play.
 • Grāmatai ir atšķirīgi ISBN drukātajai un elektroniskajai versijai.
 • Google Play pārdošanas pārskatos vēlaties izmantot eISBN.
 • Jūs vēlaties, lai Google grāmatu priekšskatījuma lappusē rādītā saite “Pirkt šo grāmatu” novirzītu uz drukāto izdevumu.
Lai izmantotu atsevišķus ierakstus drukātajam un elektroniskajam izdevumam, veiciet tālāk minētās darbības.
 1. Ja jums ir vairāki pISBN vai vairāki eISBN, atlasiet vienu primāro pISBN un vienu primāro eISBN. Citus pISBN un eISBN varat ievadīt kā saistītos ISBN.
 2. Aktivizējiet pISBN ierakstu, lai tas būtu pieejams tikai pakalpojumā Google grāmatas. Tādējādi tiks novērstas neskaidrības par to, kuru izdevumu iegādāties pakalpojumā Google Play, jo iegādei būs pieejams tikai eISBN ieraksts.
  • Šī ieraksta primārais ISBN ir paredzēts drukātajam izdevumam.  Saites, kas paredzētas grāmatas iegādei Google grāmatu priekšskatījuma lapā, novirza lietotājus uz lapām, kas saistītas ar drukāto izdevumu.
 3. pISBN ierakstā eISBN norādiet kā saistītu ISBN, kura veids ir “Šīs grāmatas elektroniskā versija:”. Tādējādi Google grāmatu priekšskatījuma lapā tiks ģenerēta poga “Skatīt e-grāmatu”, kas novirzīs uz grāmatas lapu pakalpojumā Google Play.
 4. Iespējojiet eISBN ierakstu pārdošanai pakalpojumā Google Play.
 5. Šim ierakstam norādiet cenas un pārdošanas iestatījumus.
 6. eISBN ierakstā norādiet pISBN kā saistītu ISBN, kura veids ir “E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas:”. Tādējādi lietotāji varēs izmantot pISBN, lai atrastu jūsu grāmatu Play veikalā.

Norādījumi partneriem, kuri izmanto standartu ONIX

1. darbība.

Izmantojiet moduli relatedproduct, lai norādītu eISBN ar RelationCode kodu 27.
Piemērs:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- label indicates digital (eBook) ISBN (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit digital (eBook) ISBN (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

2. darbība.

Izmantojiet moduli relatedproduct, lai norādītu pISBN ar RelationCode kodu 13.
Piemērs:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- label indicates print ISBN -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit print ISBN -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Padomi

 • Ja grāmatai ir gan .pdf fails, gan .epub fails, pISBN ierakstā iesniedziet .pdf failu un eISBN ierakstā — .epub failu. 
 • Ja abi ieraksti ir saistīti ar savstarpēji saistītiem ISBN, lietotājiem, kuri pakalpojumā Google Play iegādājas grāmatu, ir pieejami abi formāti. Oriģinālā drukātā izdevuma lappušu numuri tiek rādīti pat plūstošā teksta režīmā.

Kopsavilkums par divu ierakstu — drukātā un elektroniskā izdevuma — iesniegšanu

pISBN ieraksts eISBN ieraksts
Aktivizēts rādīšanai pakalpojumā Google grāmatas Iespējots pārdošanai pakalpojumā Google Play
eISBN kods norādīts kā saistīts ISBN kods, kura veids ir “Šīs grāmatas elektroniskā versija:” pISBN ir norādīts kā saistīts ISBN, kura veids ir “E-publikācija, kas veidota no šīs grāmatas:”
Grāmatas saturs pieejams .pdf formātā Grāmatas saturs pieejams .epub formātā
Faila nosaukums ir pISBN.pdf* Faila nosaukums ir eISBN.epub, un vāka faila nosaukums ir eISBN.jpg*

pISBN un eISBN aizstājiet ar īstajiem ISBN.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
82437
false
false