ISBN-ovi

ISBN, ili međunarodni standardni knjižni broj, jedinstveni je identifikator za knjigu koji izdaje Ured za ISBN.
Ako ste naveli ISBN za knjigu, možete ga pronaći u Katalogu knjiga ili na kartici Metapodaci za tu knjigu. 
 • Za tiskane knjige: iza ISBN-a za meki i tvrdi uvez navodi se "P".
 • Za digitalne knjige: slova koja nisu dio identifikatora navode se iza ISBN-a.

GGKEY

ISBN nije obavezan da bi se knjiga poslala na Google knjige ili prodavala na Google Playu. Google će dodijeliti jedinstveni identifikator s prefiksom GGKEY svim knjigama koje ga nemaju. Identifikatori GGKEY upotrebljavaju se samo interno u Googleu.

10-znamenkasti i 13-znamenkasti ISBN-ovi

Prihvaćamo i 10-znamenkaste i 13-znamenkaste ISBN-ove. Ako unesete 10-znamenkasti ISBN, Partnerski centar prikazat će 13-znamenkasti ISBN radi dosljednosti.

Važeći i nevažeći ISBN-ovi

Posljednja znamenka svakog ISBN-a predstavlja "kontrolni broj" koji se generira složenim izračunom na temelju ostalih znamenki. Ako se ta znamenka ne podudara s rezultatom izračuna, ISBN se smatra nevažećim i Partnerski centar neće vam dopustiti da izradite knjigu s njim.

Stari 10-znamenkasti ISBN-ovi imaju 13-znamenkasti ekvivalent koji započinje s 978, iza čega slijedi prvih 9 znamenki 10-znamenkastog ISBN-a.

Više informacija o kontrolnim brojevima potražite u natuknici o ISBN-u na Wikipediji.

Partneri koji upotrebljavaju ONIX

Kada se ISBN-ovi odnose na digitalnu verziju knjiga, prihvaćamo samo cijene e-knjiga koje pruža ONIX.

Više ISBN-ova za jednu knjigu

Različita izdanja knjige mogu imati različite ISBN-ove. Svaki ISBN možete dodati kao zaseban unos u svojem Katalogu knjiga. Da biste smanjili broj unosa, preporučujemo da upotrijebite jednu od sljedećih metoda označavanja više ISBN-ova.

Prva metoda: jedan unos s primarnim ISBN-om i povezanim ISBN-ovima

Preporučujemo da knjigu dodate u Katalog knjiga samo jednom. Odaberite primarni ISBN i dodajte sve povezane ISBN-ove na kartici O knjizi.

Na primjer, ako imate knjigu s različitim ISBN-ovima za izdanja u mekom i tvrdom uvezu, možete upotrijebiti ISBN mekog uveza kao primarni ISBN, a ISBN tvrdog uveza kao povezani ISBN.

Naš sustav upotrebljava primarni ISBN na sljedeće načine:

 • Primarni ISBN prikazuje se u izvješćima. 
  • Ako prodajete knjige na Google Playu, u izvješćima o prodaji prikazuju se primarni ISBN i jedan povezani ISBN.
 • Stranice pregleda Google knjiga uključuju veze za kupnju vaše knjige. Te veze vode do stranica povezanih s vašim primarnim ISBN-om.

Jedan primarni ISBN najbolje funkcionira za sve navedeno u nastavku:

 • knjiga koju ne namjeravate prodavati na Google Playu
 • knjiga koja je izdana samo u tiskanom izdanju s različitim ISBN-ovima za izdanja u tvrdom i mekom uvezu
 • e-knjiga bez tiskanog izdanja i s različitim ISBN-ovima za različite elektroničke formate, na primjer .epub i .pdf.
Druga metoda: dva unosa za tiskano i elektroničko izdanje

Da biste na Google Playu prodavali knjige s različitim ISBN-ovima za tiskano i elektroničko izdanje, u Katalog knjiga možete dodati dva unosa:

 • ISBN tiskanog izdanja, odnosno pISBN
 • ISBN za elektroničko izdanje, odnosno eISBN.

To je dvojno postavljanje složenije, ali pruža sljedeće prednosti:

 • U izvješćima Google Playa o prodaji prikazuje se eISBN.
 • Stranica pregleda Google knjiga za unos s pISBN-om uključuje sljedeće:
  • veze za kupnju tiskanog izdanja knjige
  • gumb Prikaži e-knjigu koji upućuje na stranicu za unos s eISBN-om.

Preporučujemo da dodate dva unosa ako je sve navedeno u nastavku točno:

 • Želite prodavati knjigu na Google Playu.
 • Knjiga ima različite ISBN-ove za tiskano i elektroničko izdanje.
 • Za izvješća Google Playa o prodaji trebao bi se upotrebljavati eISBN.
 • Želite da veza "Kupite ovu knjigu" na stranici pregleda Google knjiga upućuje na tiskano izdanje.
Da biste koristili dva unosa za tiskano i elektroničko izdanje:
 1. Ako imate više pISBN-ova ili više eISBN-ova, odaberite jedan primarni pISBN i jedan primarni eISBN. Dodatne pISBN-ove ili eISBN-ove možete unijeti kao povezane ISBN-ove.
 2. Aktivirajte unos s pISBN-om za objavljivanje samo na Google knjigama. Pomoću te postavke izbjegava se zabuna u vezi s time koje izdanje kupiti na Google Playu jer je za prodaju dostupan samo unos s eISBN-om.
  • Primarni ISBN za taj unos odnosi se na tiskano izdanje. Veze za kupnju knjige na stranici pregleda Google knjiga vode korisnike na stranice koje se odnose na tiskano izdanje.
 3. Na unosu s pISBN-om navedite eISBN kao povezani ISBN vrste "Elektronička verzija dostupna je kao". Time će se generirati gumb "Prikaži e-knjigu" na stranici pregleda Google knjiga koji će korisnike upućivati na stranicu knjige na Google Playu.
 4. Omogućite unos s eISBN-om za prodaju na Google Playu.
 5. Navedite cijene i postavke prodaje za taj unos.
 6. Na unosu s eISBN-om unesite pISBN kao povezani ISBN vrste "E-publikacija na temelju knjige". Ta postavka omogućuje korisnicima da pronađu vašu knjigu u Trgovini Play pomoću pISBN-a.

Upute za partnere koji upotrebljavaju ONIX

1. korak:

Upotrijebite modul relatedproduct da biste naveli eISBN s oznakom RelationCode 27.
Primjer:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- oznaka označava ISBN za digitalno izdanje (za e-knjigu) (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-znamenkasti ISBN za digitalnu knjigu (e-knjigu) (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

2. korak:

Upotrijebite modul relatedproduct da biste naveli pISBN s oznakom RelationCode 13.
Primjer:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- oznaka označava ISBN tiskanog izdanja -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-znamenkasti ISBN tiskanog izdanja -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Savjet:

 • Ako za knjigu imate i .pdf i .epub datoteku, pošaljite .pdf datoteku pod unosom s pISBN-om i .epub datoteku pod unosom s eISBN-om.
 • Ako su ta dva unosa povezana s recipročnim povezanim ISBN-ovima, oba su formata dostupna korisnicima koji kupe knjigu na Google Playu. Prikazuju se izvorni brojevi stranica tiskanog izdanja, čak i u načinu neprekinutog teksta.

Sažetak preporuka za slanje dvaju unosa za tiskano i elektroničko izdanje

Unos s pISBN-om Unos s eISBN-om
Aktiviran za objavljivanje na Google knjigama Omogućen za prodaju na Google Playu
eISBN naveden kao povezani ISBN vrste "Electronic version available as" pISBN naveden kao povezani ISBN vrste E-publikacija na temelju knjige
Sadržaj knjige dostupan u .pdf formatu Sadržaj knjige dostupan u .epub formatu
Datoteka s nazivom pISBN.pdf* Datoteka s nazivom eISBN.epub i datoteka naslovnice s nazivom eISBN.jpg*

* Zamijenite pISBN i eISBN stvarnim ISBN-om.

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik