ISBN-numre

Et ISBN-nummer eller internationalt standardbognummer (International Standard Book Number) er en bogs unikke id og er udstedt af et ISBN-registreringsbureau.
Hvis du har angivet ISBN-nummeret for en bog, kan du finde det i bogkataloget eller på fanen Metadata for bogen. 
 • Hvis det er en trykt bog, medtages et "P" efter ISBN-nummeret for udgaver i paperback og hardcover.
 • Hvis det er en digital bog, medtages bogstaver, som ikke er en del af id'et, efter ISBN-nummeret.

GGKEY

Det er ikke obligatorisk at angive et ISBN-nummer, når der indsendes bøger til Google Bøger eller sælges bøger i Google Play. Hvis bøger ikke har et unikt id, tildeler vi dem et (med præfikset GGKEY). Præfikset GGKEY bruges kun internt hos Google.

10-cifrede og 13-cifrede ISBN-numre

Vi accepterer både 10-cifrede og 13-cifrede ISBN-numre. Hvis du angiver et 10-cifret ISBN-nummer, viser partnercenteret dog det 13-cifrede ISBN-nummer, så alle ISBN-numre vises på samme måde.

Gyldige og ugyldige ISBN-numre

Det sidste ciffer i et ISBN-nummer er et "kontrolciffer", der genereres ved en kompleks beregning, som udføres på de andre cifre. Hvis dette ciffer ikke stemmer overens med resultatet af denne beregning, betragtes ISBN-nummeret som ugyldigt, og Partnercenter tillader ikke, at du opretter en bog med det. 

Forældede 10-cifrede ISBN-numre har et tilsvarende 13-cifret nummer, der begynder med 978 og efterfølges af de første 9 cifre i det 10-cifrede ISBN-nummer.

Du kan få flere oplysninger om kontrolcifre på Wikipedia-siden om ISBN-numre.

Partnere, som bruger ONIX

Når ISBN-numre gælder for digitale versioner af bøger, accepterer vi kun priser på e-bøger, som leveres af ONIX.

Flere ISBN-numre for samme bog

Hvis en bog er udgivet i forskellige udgaver, kan udgaverne have forskellige ISBN-numre. Du kan tilføje hvert enkelt ISBN-nummer som en separat post i dit bogkatalog. Vi anbefaler, at du bruger en af følgende metoder til at angive flere ISBN-numre for at minimere antallet af poster.

Metode ét: En enkelt post med et primært ISBN-nummer og relaterede ISBN-numre

Vi anbefaler, at du kun føjer bogen til dit bogkatalog én gang. Vælg et primært ISBN-nummer, og tilføj eventuelle relaterede ISBN-numre på fanen Om bogen. 

Hvis du f.eks. har en bog med forskellige ISBN-numre for henholdsvis paperback- og hardcoverudgaver, kan du bruge nummeret for paperbackudgaven som primært ISBN-nummer og nummeret for hardcoverudgaven som relateret ISBN-nummer.

Vores system bruger det primære ISBN-nummer på følgende måder:

 • Det primære ISBN-nummer vises i dine rapporter. 
  • Hvis du sælger bøger i Google Play, viser salgsrapporter det primære ISBN-nummer og ét relateret ISBN-nummer.
 • Siderne med forhåndsvisninger i Google Bøger viser links til sider, hvor din bog kan købes. Disse links fører til sider, som specifikt omfatter dit primære ISBN-nummer.

Ét primært ISBN-nummer er den bedste løsning i følgende tilfælde:

 • Hvis du har en bog, som du ikke planlægger at sælge i Google Play
 • Hvis du har en trykt bog (der ikke findes som e-bog) med forskellige ISBN-numre for udgaver i paperback og hardcover
 • Hvis du har en e-bog (der ikke findes som trykt udgave) med forskellige ISBN-numre for udgaver i forskellige elektroniske formater som f.eks. .epub og .pdf
Metode to: 2 poster for de trykte og elektroniske udgaver

Hvis du vil sælge en bog med forskellige ISBN-numre for trykte og elektroniske udgaver i Google Play, kan du tilføje 2 poster i dit bogkatalog:

 • Et ISBN-nummer for den trykte udgave eller "pISBN" (print ISBN)
 • Et ISBN-nummer for den elektroniske udgave eller "eISBN" (electronic ISBN)

Denne dobbeltkonfiguration er mere kompleks, men giver følgende fordele:

 • Salgsrapporter fra Google Play viser eISBN-nummeret.
 • Siden med forhåndsvisninger i Google Bøger for pISBN-nummeret indeholder:
  • Links til køb af den trykte udgave af din bog
  • Knappen "Vis e-bog", der fører brugeren til siden med posten for eISBN-nummeret

Vi anbefaler, at du tilføjer 2 poster, hvis følgende gælder for dig:

 • Du vil gerne sælge bogen i Google Play.
 • Bogen har forskellige ISBN-numre for trykte og elektroniske udgaver.
 • Du foretrækker, at salgsrapporterne fra Google Play angiver eISBN-nummeret.
 • Du vil gerne have, at linket "Køb denne bog" på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger fører til den trykte udgave af bogen.
Sådan bruger du 2 poster til trykte og elektroniske udgaver:
 1. Hvis du har flere pISBN-numre eller flere eISBN-numre, skal du vælge ét primært pISBN-nummer og ét primært eISBN-nummer. Yderligere pISBN-numre eller eISBN-numre kan angives som relaterede ISBN-numre.
 2. Aktivér posten for pISBN-nummeret, hvis bogen kun skal vises i Google Bøger. Med denne indstilling undgår du, at købere bliver i tvivl om, hvilken udgave de kan købe i Google Play, da det kun er posten med eISBN-nummeret, der kan købes.
  • Det primære ISBN-nummer for denne post dækker den trykte udgave.  Links til køb af bogen på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger fører brugerne til sider, der gælder specifikt for den trykte udgave.
 3. På posten for pISBN-nummeret skal du anføre eISBN-nummeret som et relateret ISBN-nummer af typen "Elektronisk version tilgængelig som". Denne indstilling genererer knappen "Vis e-bog" på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger, der åbner bogens side i Google Play.
 4. Aktivér posten for eISBN-nummeret, så denne kan sælges i Google Play.
 5. Angiv indstillinger for priser og salg for denne post.
 6. På posten for eISBN-nummeret skal du angive pISBN-nummeret som et relateret ISBN-nummer af typen "E-publikation baseret på". Denne indstilling giver andre mulighed for at bruge pISBN-nummeret til at finde bogen i Play Butik.

Vejledning til partnere, der bruger ONIX

Trin 1:

Brug modulet relatedproduct til at angive eISBN med RelationCode 27.
Eksempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- label indicates digital (eBook) ISBN (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit digital (eBook) ISBN (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Trin 2:

Brug modulet relatedproduct til at angive pISBN med RelationCode 13.
Eksempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- label indicates print ISBN -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit print ISBN -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Tip!

 • Hvis bogen findes som både .pdf- og .epub-fil, skal du indsende .pdf-filen under posten for pISBN-nummeret og .epub-filen under posten for eISBN-nummeret. 
 • Hvis de 2 poster er forbundet med gensidigt relaterede ISBN-numre, vil begge formater være tilgængelige for brugere, der køber bogen i Google Play. Sidenumrene i den oprindelige trykte udgave vises. Det gælder også i tilstanden for flydende tekst.

Oversigt over anbefalingerne om indsendelse af 2 poster for trykte og elektroniske udgaver

Post for pISBN-nummer Post for eISBN-nummer
Aktiveret til visning i Google Bøger Aktiveret til salg i Google Play
eISBN-nummer angivet som relateret ISBN-nummer af typen "Elektronisk udgave findes som" pISBN-nummer angivet som relateret ISBN-nummer af typen "E-publikation baseret på"
Bogindhold, som findes i .pdf-format Bogindhold, som findes i .epub-format
Med filnavnet pISBN.pdf* Med filnavnet eISBN.epub og omslagsfilnavnet eISBN.jpg*

* Erstat pISBN og eISBN med det faktiske ISBN-nummer

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
false
false
true
82437
false
false