ISBN-numre

Et ISBN-nummer eller internationalt standardbognummer (International Standard Book Number) er en bogs unikke id og er udstedt af et ISBN-registreringsbureau.
Hvis du har angivet ISBN-nummeret for en bog, kan du finde det i bogkataloget eller på fanen Metadata for bogen. 
 • Hvis det er en trykt bog, medtages et "P" efter ISBN-nummeret for udgaver i paperback og hardcover.
 • Hvis det er en digital bog, medtages bogstaver, som ikke er en del af id'et, efter ISBN-nummeret.

GGKEY

Det er ikke obligatorisk at angive et ISBN-nummer, når der indsendes bøger til Google Bøger eller sælges bøger i Google Play. Hvis bøger ikke har et unikt id, tildeler vi dem et (med præfikset GGKEY). Præfikset GGKEY bruges kun internt hos Google.

10-cifrede og 13-cifrede ISBN-numre

Vi accepterer både 10-cifrede og 13-cifrede ISBN-numre. Hvis du angiver et 10-cifret ISBN-nummer, viser partnercenteret dog det 13-cifrede ISBN-nummer, så alle ISBN-numre vises på samme måde.

Gyldige og ugyldige ISBN-numre

Det sidste ciffer i et ISBN-nummer er et "kontrolciffer", der genereres ved en kompleks beregning, som udføres på de andre cifre. Hvis dette ciffer ikke stemmer overens med resultatet af denne beregning, betragtes ISBN-nummeret som ugyldigt, og Partnercenter tillader ikke, at du opretter en bog med det. 

Forældede 10-cifrede ISBN-numre har et tilsvarende 13-cifret nummer, der begynder med 978 og efterfølges af de første 9 cifre i det 10-cifrede ISBN-nummer.

Du kan få flere oplysninger om kontrolcifre på Wikipedia-siden om ISBN-numre.

Partnere, som bruger ONIX

Når ISBN-numre gælder for digitale versioner af bøger, accepterer vi kun priser på e-bøger, som leveres af ONIX.

Flere ISBN-numre for samme bog

Hvis en bog er udgivet i forskellige udgaver, kan udgaverne have forskellige ISBN-numre. Du kan tilføje hvert enkelt ISBN-nummer som en separat post i dit bogkatalog. Vi anbefaler, at du bruger en af følgende metoder til at angive flere ISBN-numre for at minimere antallet af poster.

Metode ét: En enkelt post med et primært ISBN-nummer og relaterede ISBN-numre

Vi anbefaler, at du kun føjer bogen til dit bogkatalog én gang. Vælg et primært ISBN-nummer, og tilføj eventuelle relaterede ISBN-numre på fanen Om bogen. 

Hvis du f.eks. har en bog med forskellige ISBN-numre for henholdsvis paperback- og hardcoverudgaver, kan du bruge nummeret for paperbackudgaven som primært ISBN-nummer og nummeret for hardcoverudgaven som relateret ISBN-nummer.

Vores system bruger det primære ISBN-nummer på følgende måder:

 • Det primære ISBN-nummer vises i dine rapporter. 
  • Hvis du sælger bøger i Google Play, viser salgsrapporter det primære ISBN-nummer og ét relateret ISBN-nummer.
 • Siderne med forhåndsvisninger i Google Bøger viser links til sider, hvor din bog kan købes. Disse links fører til sider, som specifikt omfatter dit primære ISBN-nummer.

Ét primært ISBN-nummer er den bedste løsning i følgende tilfælde:

 • Hvis du har en bog, som du ikke planlægger at sælge i Google Play
 • Hvis du har en trykt bog (der ikke findes som e-bog) med forskellige ISBN-numre for udgaver i paperback og hardcover
 • Hvis du har en e-bog (der ikke findes som trykt udgave) med forskellige ISBN-numre for udgaver i forskellige elektroniske formater som f.eks. .epub og .pdf
Metode to: 2 poster for de trykte og elektroniske udgaver

Hvis du vil sælge en bog med forskellige ISBN-numre for trykte og elektroniske udgaver i Google Play, kan du tilføje 2 poster i dit bogkatalog:

 • Et ISBN-nummer for den trykte udgave eller "pISBN" (print ISBN)
 • Et ISBN-nummer for den elektroniske udgave eller "eISBN" (electronic ISBN)

Denne dobbeltkonfiguration er mere kompleks, men giver følgende fordele:

 • Salgsrapporter fra Google Play viser eISBN-nummeret.
 • Siden med forhåndsvisninger i Google Bøger for pISBN-nummeret indeholder:
  • Links til køb af den trykte udgave af din bog
  • Knappen "Vis e-bog", der fører brugeren til siden med posten for eISBN-nummeret

Vi anbefaler, at du tilføjer 2 poster, hvis følgende gælder for dig:

 • Du vil gerne sælge bogen i Google Play.
 • Bogen har forskellige ISBN-numre for trykte og elektroniske udgaver.
 • Du foretrækker, at salgsrapporterne fra Google Play angiver eISBN-nummeret.
 • Du vil gerne have, at linket "Køb denne bog" på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger fører til den trykte udgave af bogen.
Sådan bruger du 2 poster til trykte og elektroniske udgaver:
 1. Hvis du har flere pISBN-numre eller flere eISBN-numre, skal du vælge ét primært pISBN-nummer og ét primært eISBN-nummer. Yderligere pISBN-numre eller eISBN-numre kan angives som relaterede ISBN-numre.
 2. Aktivér posten for pISBN-nummeret, hvis bogen kun skal vises i Google Bøger. Med denne indstilling undgår du, at købere bliver i tvivl om, hvilken udgave de kan købe i Google Play, da det kun er posten med eISBN-nummeret, der kan købes.
  • Det primære ISBN-nummer for denne post dækker den trykte udgave.  Links til køb af bogen på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger fører brugerne til sider, der gælder specifikt for den trykte udgave.
 3. På posten for pISBN-nummeret skal du anføre eISBN-nummeret som et relateret ISBN-nummer af typen "Elektronisk version tilgængelig som". Denne indstilling genererer knappen "Vis e-bog" på siden med forhåndsvisninger i Google Bøger, der åbner bogens side i Google Play.
 4. Aktivér posten for eISBN-nummeret, så denne kan sælges i Google Play.
 5. Angiv indstillinger for priser og salg for denne post.
 6. På posten for eISBN-nummeret skal du angive pISBN-nummeret som et relateret ISBN-nummer af typen "E-publikation baseret på". Denne indstilling giver andre mulighed for at bruge pISBN-nummeret til at finde bogen i Play Butik.

Vejledning til partnere, der bruger ONIX

Trin 1:

Brug modulet relatedproduct til at angive eISBN med RelationCode 27.
Eksempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>27</RelationCode> <!-- label indicates digital (eBook) ISBN (eISBN)-->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit digital (eBook) ISBN (eISBN) -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Trin 2:

Brug modulet relatedproduct til at angive pISBN med RelationCode 13.
Eksempel:
<RelatedProduct>
  <RelationCode>13</RelationCode> <!-- label indicates print ISBN -->
  <ProductIdentifier>
    <ProductIDType>15</ProductIDType>
    <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13-digit print ISBN -->
  </ProductIdentifier>
</RelatedProduct>

Tip!

 • Hvis bogen findes som både .pdf- og .epub-fil, skal du indsende .pdf-filen under posten for pISBN-nummeret og .epub-filen under posten for eISBN-nummeret. 
 • Hvis de 2 poster er forbundet med gensidigt relaterede ISBN-numre, vil begge formater være tilgængelige for brugere, der køber bogen i Google Play. Sidenumrene i den oprindelige trykte udgave vises. Det gælder også i tilstanden for flydende tekst.

Oversigt over anbefalingerne om indsendelse af 2 poster for trykte og elektroniske udgaver

Post for pISBN-nummer Post for eISBN-nummer
Aktiveret til visning i Google Bøger Aktiveret til salg i Google Play
eISBN-nummer angivet som relateret ISBN-nummer af typen "Elektronisk udgave findes som" pISBN-nummer angivet som relateret ISBN-nummer af typen "E-publikation baseret på"
Bogindhold, som findes i .pdf-format Bogindhold, som findes i .epub-format
Med filnavnet pISBN.pdf* Med filnavnet eISBN.epub og omslagsfilnavnet eISBN.jpg*

* Erstat pISBN og eISBN med det faktiske ISBN-nummer

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu