Kódy ISBN

Kód ISBN (International Standard Book Number) je jedinečný identifikátor knihy vydaný registrační agenturou ISBN.

Pokud jste u knihy zadali kód ISBN, bude se zobrazovat v katalogu knih a na kartě metadat knihy. V katalogu knih bude u tištěných formátů (brožované nebo vázané vydání) za kódem ISBN uvedeno písmeno P a u digitálních formátů písmena, která nejsou součástí identifikátoru.

Požadavky

K odeslání knihy do služby Knihy Google nebo k prodeji knihy na Google Play není kód ISBN nezbytně potřeba. Knihám, které dosud žádný jedinečný identifikátor nemají, jej Google přidělí (s předponou GGKEY). Identifikátory GGKEY se používají pouze interně v rámci služeb Google.

10místné a 13místné kódy ISBN

Google přijímá 10místné i 13místné kódy ISBN. Pokud zadáte 10místný kód ISBN, v Centru pro partnery se z důvodu konzistence zobrazí 13místný kód ISBN.

Platné a neplatné kódy ISBN 

Poslední číslice každého kódu ISBN je „kontrolní číslice“, která je generována komplexním výpočtem z ostatních číslic. Pokud se tato číslice neodpovídá výsledku tohoto výpočtu, kód je považován za neplatný a Centrum pro partnery neumožní vytvoření knihy. 

Starší 10místné kódy ISBN mají 13místný ekvivalent (číslo 978 plus prvních 9 číslic 10místného kódu ISBN), avšak kontrolní číslice se liší. 

Další informace o kontrolních číslicích naleznete na Wikipedii

Partneři, kteří používají formát ONIX

Google přijímá ceny elektronických knih poskytnuté ve formátu ONIX pouze v případě, že příslušné kódy ISBN odpovídají digitálnímu formátu.

Několik kódů ISBN pro knihu

Různé edice knihy mohou mít různé kódy ISBN. Ačkoliv můžete každý kód ISBN do katalogu knih přidat jako samostatnou položku, doporučujeme vám počet položek minimalizovat tím, že několik kódů ISBN zadáte některou z následujících metod.

1. Jedna položka s primárním kódem ISBN a souvisejícími kódy ISBN

Obecně doporučujeme přidat knihu do katalogu knih pouze jednou, zvolit primární ISBN a případné související kódy ISBN přidat na kartě Metadata. Pokud například máte knihu s různými kódy ISBN pro brožovanou a vázanou verzi, můžete jako primární kód ISBN použít ISBN brožované verze a poté zadat ISBN vázané verze jako související kód ISBN.

Náš systém používá primární ISBN následovně:

 • Primární kód ISBN bude uveden v našich přehledech. (Pokud knihy prodáváte na Google Play, bude v přehledech prodeje uveden primární kód ISBN a jeden související kód ISBN.)
 • Stránky náhledů v Knihách Google zahrnují odkazy k zakoupení knihy. Tyto odkazy povedou na stránky specifické pro vaše primární kódy ISBN.
Jeden primární kód ISBN funguje nejlépe v následujících případech:
 • pro knihy, které neplánujete prodávat na Google Play,
 • pro knihy pouze v tištěné verzi, které mají jiný kód ISBN pro brožovanou a vázanou edici,
 • pro elektronické knihy (které nejsou k dispozici v tištěné edici) s různými kódy ISBN pro různé elektronické formáty, jako jsou EPUB a PDF.

2. Dvě položky pro tištěnou a elektronickou edici

Pokud chcete prodávat knihu na Google Play a kniha má jiný kód ISBN pro tištěnou a elektronickou edici, může pro vás být vhodnější přidat do katalogu knih dvě položky, jednu s kódem ISBN tištěné verze („pISBN“) a jeden s kódem ISBN elektronické verze („eISBN“). Ačkoli je tato konfigurace složitější, přináší následující výhody:

 • V přehledech prodeje na Google Play se bude zobrazovat kód eISBN.
 • Stránka náhledu v Knihách Google pro položku s kódem pISBN bude zahrnovat odkazy k zakoupení tištěné edice knihy a také tlačítko Zobrazit elektronickou knihu, které povede na stránku položky s kódem eISBN.

Protože je tato konfigurace složitější, doporučujeme ji používat v případě, že jsou splněny všechny následující okolnosti:

 • Chcete knihu prodávat na Google Play.
 • Kniha má jiný kód ISBN pro tištěnou a elektronickou edici.
 • V přehledech prodeje na Google Play chcete používat eISBN.
 • Chcete, aby odkazy Koupit tuto knihu na stránce náhledu v Knihách Google ukazovaly na tištěnou verzi.

Chcete-li použít tuto metodu, postupujte podle následujících pokynů (také si přečtěte shrnutí níže):

 1. Pokud máte několik kódů pISBN nebo eISBN, vyberte jeden primární kód pISBN a jeden primární kód eISBN. Další kódy pISBN a eISBN můžete přidat jako související kódy ISBN.

 2. Položku s kódem pISBN aktivujte ke zveřejnění pouze v Knihách Google. Zabráníte tím nejasnostem v souvislosti s tím, kterou edici si má uživatel na Google Play zakoupit (k prodeji bude totiž pouze položka s kódem eISBN). Protože primární kód ISBN této položky je určen pro tištěnou edici, odkazy Koupit tuto knihu na stránce náhledu v Knihách Google povedou na stránky specifické pro tištěnou edici.

 3. U položky s kódem pISBN uveďte eISBN jako související ISBN typu „Elektronická verze dostupná jako“.Tím se na stránce náhledu v Knihách Google vygeneruje tlačítko Zobrazit elektronickou knihu, které povede na stránku knihy na Google Play.

  Pokyny pro partnery, kteří používají formát ONIX (rozbalíte nebo sbalíte kliknutím)

  Pomocí modulu relatedproduct uveďte eISBN s kódem RelationCode 27.

  Příklad:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>27</RelationCode> <!-- štítek označující kód ISBN digitálního vydání (elektronické knihy)-->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13místný kód ISBN (eISBN) digitálního vydání (elektronické knihy) -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 4. U položky s kódem eISBN povolte prodej na Google Play. Nezapomeňte u této položky zadat ceny a nastavení prodeje.

 5. U položky s kódem eISBN uveďte pISBN jako související ISBN typu „Elektronické vydání knihy“.Knihu tak budou moci najít i uživatelé, kteří v obchodě Google Play hledají kód pISBN.

  Pokyny pro partnery, kteří používají formát ONIX (rozbalíte nebo sbalíte kliknutím)

  Pomocí modulu relatedproduct uveďte pISBN s kódem relationcode 13.

  Příklad:

  <RelatedProduct>
    <RelationCode>13</RelationCode> <!-- štítek označující kód ISBN tištěné verze -->
    <ProductIdentifier>
      <ProductIDType>15</ProductIDType>
      <IDValue>9780312945077</IDValue> <!-- 13místný kód ISBN tištěné verze -->
    </ProductIdentifier>
  </RelatedProduct>
 6. Pokud pro knihu máte jak soubor PDF, tak soubor EPUB, odešlete soubor PDF pomocí položky s kódem pISBN a soubor EPUB pomocí položky s kódem eISBN. Pokud jsou tyto dvě položky vzájemně propojeny pomocí souvisejícího kódu ISBN, budou mít lidé, kteří si knihu zakoupí na Google Play, k dispozici oba formáty. Google Play také bude uživatelům i v režimu plynulého textu zobrazovat číslo stránky v tištěném originálu.

Shrnutí doporučení k odeslání dvou položek pro tištěnou a elektronickou edici

Položka s kódem pISBN Položka s kódem eISBN
Aktivována ke zveřejnění v Knihách Google Aktivována pro prodej na Google Play
Kód eISBN uveden jako související ISBN typu Elektronická verze dostupná jako Kód pISBN uveden jako související ISBN typu Elektronické vydání knihy
Obsah knihy poskytnut ve formátu PDF Obsah knihy poskytnut ve formátu EPUB
Soubor má název pISBN.pdf* Soubor má název eISBN.epub a soubor obálky má název eISBN.jpg*

* text pISBNeISBN nahraďte skutečným kódem ISBN

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?