ภาพรวมของไฟล์และการอัปโหลด

ฟีเจอร์บางอย่างที่อธิบายไว้ในหน้านี้อาจไม่พร้อมให้บริการ เนื่องจากมีการจำกัดการขายหนังสือใน Google Play ไว้เฉพาะประเทศเหล่านี้

รูปแบบไฟล์

Google ยอมรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้

 • .pdf (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าไฟล์ .pdf)
 • .epub (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์ .epub)
 • .jpeg, .tiff, .pdf และ .png (สำหรับหน้าปกเท่านั้น)

หากคุณมีแผนที่จะขายหนังสือใน Google Play ให้ส่งเนื้อหาหนังสือทั้งในรูปแบบ .epub และ .pdf เพื่อให้ผู้อ่านมีตัวเลือกในการอ่านมากขึ้น แต่จะส่งเพียงรูปแบบเดียวตามข้อกำหนดขั้นต่ำก็ได้เช่นกัน

แม้ว่าภาพหน้าปกจะฝังอยู่ภายในไฟล์ .epub หรือ .pdf แต่คุณอาจต้องการส่งภาพหน้าปกเป็นไฟล์แยกต่างหาก โดย Google จะใช้ไฟล์นี้เพื่อแสดงปกหนังสือเป็นภาพขนาดย่อ

หลักเกณฑ์ด้านเนื้อหา

ก่อนอัปโหลดไฟล์ โปรดตรวจสอบว่าเนื้อหาของไฟล์ตรงตามหลักเกณฑ์ของ Google หากคุณมีแผนที่จะขายหนังสือใน Google Play คุณควรอ่านนโยบายเนื้อหาของผู้จัดพิมพ์สำหรับหนังสือบน Google Play ด้วย

ขีดจำกัดด้านขนาด

 • แต่ละไฟล์ (รวมถึงไฟล์ภาพหน้าปก) ควรมีขนาดน้อยกว่า 2 GB
 • หนังสือควรมีความยาวอย่างน้อย 4 หน้า

หลักเกณฑ์ที่เจาะจงแต่ละรูปแบบ

.pdf
 • ไฟล์ .pdf ต้องเป็นหนังสือทั้งเล่มหรือเป็นส่วนหนึ่งของชุดของไฟล์ที่มีหลายส่วนซึ่งมีการตั้งชื่ออย่างพิเศษ อย่าอัปโหลดเนื้อหาตัวอย่าง เช่น ข้อความที่ตัดตอนมา การตั้งค่าการแสดงตัวอย่างใน Google Search จะควบคุมปริมาณเนื้อหาที่ผู้ใช้จะดูตัวอย่างได้
 • ไฟล์ .pdf ต้องไม่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน เนื่องจากจะเป็นการป้องกันไม่ให้ระบบดำเนินการกับไฟล์
 • หากจะสร้างสารบัญโดยอัตโนมัติ ให้ใส่บุ๊กมาร์กในไฟล์ .pdf
.epub
 • ไฟล์ .epub จะต้องมีภาพปกหน้า
 • ไฟล์ .epub จะต้องเป็นหนังสือทั้งเล่ม อย่าอัปโหลดเนื้อหาตัวอย่าง เช่น ข้อความที่ตัดตอนมา การตั้งค่าการแสดงตัวอย่างใน Google Search จะควบคุมปริมาณเนื้อหาที่ผู้ใช้จะดูตัวอย่างได้
 • ไฟล์ .epub ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ EpubCheck

ชื่อไฟล์

โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับชื่อไฟล์ตัวอย่าง โดยแบ่งตามวิธีที่คุณต้องการจะส่งไฟล์

ไฟล์ .pdf ไฟล์เดียวที่รวมหน้าปก
 • เนื้อหาและหน้าปก
  • ISBN.pdf
ไฟล์ .pdf ที่ไม่รวมหน้าปก ภาพหน้าปกส่งมาให้ในไฟล์แยกต่างหาก
 • เนื้อหา ไม่มีหน้าปก (จำเป็น)
  • ISBN_interior.pdf
 • ปกหน้า (จำเป็น)
  • ISBN_frontcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน เช่น .jpg, .tiff, .pdf หรือ .png)
 • ปกหลัง (ไม่จำเป็น แต่ควรอัปโหลดไว้ก่อนหากส่ง)
  • ISBN_backcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน เช่น .jpeg, .tiff, .pdf หรือ .png)

* ระบบจะไม่ดำเนินการกับชุดไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

หนังสือที่แบ่งออกเป็นไฟล์ .pdf หลายไฟล์ *
 • หน้าปกและเนื้อหา
  • ISBN_1of3.pdf (ตัวเลขอาจแตกต่างออกไป)
  • ISBN_2of3.pdf (ตัวเลขอาจแตกต่างออกไป)
  • ISBN_3of3.pdf (ตัวเลขอาจแตกต่างออกไป)

* ระบบจะไม่ดำเนินการกับชุดไฟล์ที่ไม่สมบูรณ์ อ่านเพิ่มเติม

ไฟล์ .epub
 • เนื้อหา รวมถึงหน้าปก (จำเป็น)
  • ISBN.epub
 • ปกหน้า (ไม่จำเป็น ใช้สำหรับภาพขนาดย่อทางการตลาด)
  • ISBN_frontcover.jpg (นามสกุลไฟล์อาจแตกต่างกัน เช่น .jpeg, .tiff, .pdf หรือ .png)

ตัวระบุที่ควรใช้ มีดังต่อไปนี้

 • หากคุณอัปโหลดไฟล์สำหรับหนังสือเล่มเดียวจากแท็บ "เนื้อหา" ของหนังสือ: คุณไม่จำเป็นต้องใส่ตัวระบุในชื่อไฟล์ ซึ่งสำหรับกรณีอื่น ระบบจำเป็นต้องใช้ตัวระบุเพื่อเชื่อมโยงไฟล์กับหนังสือที่ถูกต้อง นามสกุลไฟล์จะเป็นสิ่งที่ใช้ระบุว่าไฟล์ที่คุณอัปโหลดเป็นไฟล์ประเภทใด
 • หากหนังสือมีตัวระบุเฉพาะอยู่แล้ว เช่น ISBN หรือ GGKEY ที่ Google กำหนด: ให้ใส่ตัวระบุจริงของหนังสือแทน ISBN ในชื่อไฟล์ตัวอย่างด้านบน (สำหรับตัวระบุ GGKEY คุณไม่จำเป็นต้องใส่คำนำหน้า GGKEY:) หากคุณมีทั้ง ISBN สิ่งพิมพ์และ ISBN อิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปแล้วเราจะแนะนำให้ตั้งชื่อไฟล์ .pdf ด้วย ISBN สิ่งพิมพ์และตั้งชื่อไฟล์ .epub ด้วย ISBN อิเล็กทรอนิกส์ ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISBN
 • หากหนังสือไม่มีตัวระบุเฉพาะ: คุณใช้ชื่อไฟล์ของตนเองได้ แทนที่ ISBN ในชื่อไฟล์ตัวอย่างด้านบนด้วยข้อความที่ต้องการ โดยให้หลีกเลี่ยงตัวเลข 10 หลักหรือ 13 หลัก เพราะระบบอาจเข้าใจผิดว่าเป็น ISBN และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้อักขระขีดล่าง (_) ยกเว้นตามที่ระบุในตัวอย่าง (เช่น _interior หรือ _frontcover)

ไฟล์หน้าปก

ไฟล์หน้าปกควรจะอยู่ในรูปแบบ .jpeg, .pdf, .tiff หรือ .png และมีนามสกุลไฟล์ที่เหมาะสม

วิธีอัปโหลดไฟล์

การอัปโหลดไฟล์ในศูนย์พาร์ทเนอร์มี 2 วิธีดังนี้

 • อัปโหลดไฟล์สำหรับหนังสือเล่มเดียว (จากแท็บเนื้อหาของการตั้งค่าของหนังสือ)
 • อัปโหลดไฟล์สำหรับหนังสือหลายเล่มพร้อมกันจากแคตตาล็อกหนังสือ โดยใช้ฟังก์ชันขั้นสูง and then เพิ่มไฟล์เนื้อหาหลายรายการ

ไฟล์หลายไฟล์สำหรับหนังสือเล่มเดียว

คุณควรส่งชื่อไฟล์ที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้เราดำเนินการกับหนังสือได้สำหรับกรณีต่อไปนี้

 • หนังสือที่แยกออกเป็นไฟล์ .pdf หลายไฟล์ (เช่น ISBN_1of2.pdf และ ISBN_2of2.pdf)
 • ไฟล์ .pdf ที่ไม่มีหน้าปก และมีไฟล์ภาพหน้าปกแยกต่างหาก (เช่น ISBN_interior.pdf และ ISBN_frontcover.jpg)

หากคุณส่งไฟล์ภาพปกหลังแยกต่างหาก (ISBN_backcover.jpg) เราขอแนะนำให้คุณอัปโหลดไฟล์ภาพนั้นก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์เนื้อหา (ISBN_interior.pdf)

หากไม่ส่งไฟล์ทั้งหมดที่จำเป็นพร้อมกัน ไฟล์ดังกล่าวจะปรากฏใน "เนื้อหาที่รอดำเนินการ" ในแท็บเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้น และระบบจะไม่ดำเนินการกับเนื้อหาหรือหน้าปกจนกว่าคุณจะส่งไฟล์ทั้งหมดที่กำหนดจนครบ ตัวอย่างเช่น ISBN_frontcover.pdf จะยังอยู่ในสถานะ "เนื้อหาที่รอดำเนินการ" จนกว่าจะมีการอัปโหลด ISBN_interior.pdf

การอัปเดตสำหรับหนังสือเหล่านี้จะได้รับการดำเนินการแตกต่างกันด้วย

วิธีอัปเดตไฟล์

คุณอัปเดตไฟล์เมื่ออัปโหลดเวอร์ชันใหม่ได้ โดยไฟล์ที่อัปเดตใหม่จะมาแทนที่เวอร์ชันเก่า ผู้ใช้ที่เคยดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าไปแล้วจะต้องโหลดหนังสือซ้ำอีกครั้งเพื่ออ่านเวอร์ชันใหม่ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาการโหลดหนังสือ

หากคุณส่งไฟล์ที่อัปเดตจากแคตตาล็อกหนังสือโดยใช้ฟังก์ชันขั้นสูง and then เพิ่มไฟล์เนื้อหาหลายรายการ แทนที่จะส่งจากแท็บ "เนื้อหา" ของหนังสือที่เจาะจง ไฟล์ที่อัปเดตควรใช้ชื่อไฟล์เหมือนกับไฟล์ต้นฉบับหรือใช้ตัวระบุเป็นคำนำหน้า การใช้ชื่อไฟล์อื่นหรือชื่อไฟล์ที่ไม่มีตัวระบุจะเป็นการสร้างรายการหนังสือใหม่ในแคตตาล็อกหนังสือ โปรดทราบข้อยกเว้นต่อไปนี้สำหรับภาพหน้าปกแยกในไฟล์ .pdf

การอัปเดตหนังสือที่มีไฟล์หลายไฟล์ (ชุดไฟล์)
 • ไฟล์ .pdf ที่มีหลายส่วน (เช่น ISBN_1of2.pdf และ ISBN_2of2.pdf): คุณต้องส่งไฟล์ทั้งหมดใหม่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อัปเดตทุกไฟล์ก็ตาม
 • ไฟล์ .pdf ที่ไม่มีหน้าปก (เช่น ISBN_interior.pdf และ ISBN_frontcover.jpg): คุณต้องส่งเนื้อหาใหม่ (ISBN_interior.pdf) เพื่อให้ระบบดำเนินการกับชุดไฟล์ล่าสุด หรือหากคุณอัปเดตภาพหน้าปกด้วยไฟล์ .pdf และไม่ได้เปลี่ยนไฟล์อื่นๆ ให้ตั้งชื่อไฟล์เป็น ISBN_frontcoveronly.pdf

สถานะไฟล์และประวัติ

คุณดูสถานะของไฟล์ที่ส่งไปแล้วได้โดยไปที่แคตตาล็อกหนังสือ คลิกชื่อหนังสือ จากนั้นไปที่แท็บเนื้อหา

ไฟล์ที่อัปโหลดเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งระบบยังไม่ดำเนินการจะแสดงใน "เนื้อหาที่รอดำเนินการ" พร้อมกับข้อความสถานะ หากมีปัญหาใดๆ ให้คลิกข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม หากระบบดำเนินการกับไฟล์สำเร็จแล้ว เวอร์ชันล่าสุดของรูปแบบการแสดงผลแต่ละแบบ (เช่น ไฟล์ .epub ล่าสุด ไฟล์ .pdf ล่าสุด และไฟล์ภาพหน้าปกล่าสุด) จะแสดงใน "เนื้อหาที่ดำเนินการเสร็จแล้ว" หรือ "ไฟล์หน้าปก"

ชื่อไฟล์ที่แสดงในประวัติอาจแตกต่างจากชื่อไฟล์ที่คุณใช้เมื่อส่งไฟล์ เนื่องจากไฟล์ที่ส่งผ่านแท็บ "เนื้อหา" จะได้รับการตั้งชื่อใหม่ให้มีตัวระบุอยู่ในชื่อไฟล์ การเปลี่ยนชื่อนี้จะไม่รบกวนการดำเนินการกับไฟล์ของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร