Overzicht van bestanden en uploaden

Sommige functies die op deze pagina worden beschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar, omdat het verkopen van boeken op Google Play is beperkt tot bepaalde landen.

Bestandsindelingen

Google accepteert de volgende bestandsindelingen:

Als u uw boek wilt verkopen op Google Play, levert u uw boekinhoud in ePub- en pdf-indeling zodat uw lezers meer weergaveopties hebben. Er is echter slechts één indeling nodig.

Zelfs als de omslagafbeelding is ingesloten in een ePub- of pdf-bestand, kan het handig zijn de omslagafbeelding in een afzonderlijk bestand in te dienen. Google gebruikt dit bestand wanneer de boekomslag als miniatuur wordt weergegeven.

Inhoudsrichtlijnen

Voordat u bestanden uploadt, moet u controleren of uw inhoud voldoet aan de richtlijnen van Google. Als u uw boeken wilt verkopen op Google Play, moet u ook ons uitgeversbeleid voor inhoud voor boeken op Google Play bekijken.

Formaatlimieten

 • Elk bestand (inclusief bestanden met omslagafbeeldingen) moet kleiner zijn dan 2 GB.
 • Het boek moet ten minste vier pagina's lang zijn.

Indelingsspecifieke richtlijnen

Pdf
 • Het pdf-bestand moet het volledige boek bevatten (of moet deel uitmaken van een set meerdelige bestanden met speciale namen). Upload geen voorbeeldinhoud (zoals een fragment). Uw voorbeeldinstellingen voor Google Zoeken bepalen hoe groot het voorbeeld is dat een gebruiker kan bekijken.
 • Het pdf-bestand mag niet zijn beveiligd met een wachtwoord, omdat het bestand dan niet kan worden verwerkt.
 • Als u automatisch een inhoudsopgave wilt laten genereren, neemt u bladwijzers op in het pdf-bestand.
ePub
 • Het ePub-bestand moet de afbeelding voor de voorkant bevatten.
 • Het ePub-bestand moet het volledige boek bevatten. Upload geen voorbeeldinhoud (zoals een fragment). Uw voorbeeldinstellingen voor Google Zoeken bepalen hoe groot het voorbeeld is dat een gebruiker kan bekijken.
 • Het ePub-bestand moet zijn gevalideerd met EpubCheck.

Bestandsnamen

Bekijk de onderstaande tabel voor voorbeelden van bestandsnamen, afhankelijk van hoe u uw bestanden wilt indienen.

Eén pdf-bestand met de omslag
 • Inhoud en omslag
  • ISBN.pdf
Een pdf-bestand zonder omslagen; omslagafbeeldingen worden geleverd in afzonderlijke bestanden *
 • Inhoud, geen omslag (vereist)
  • ISBN_interior.pdf
 • Voorkant (vereist)
  • ISBN_frontcover.jpg (bestandsextensie kan afwijken)
 • Achterkant (optioneel, maar moet indien van toepassing als eerste worden geüpload)
  • ISBN_backcover.jpg (bestandsextensie kan afwijken)

* Een onvolledige set bestanden wordt niet verwerkt. Meer informatie.

Een boek dat is opgesplitst in meerdere pdf-bestanden *
 • Omslag en inhoud
  • ISBN_1of3.pdf (nummering kan afwijken)
  • ISBN_2of3.pdf (nummering kan afwijken)
  • ISBN_3of3.pdf (nummering kan afwijken)

* Een onvolledige set bestanden wordt niet verwerkt. Meer informatie.

Een ePub-bestand
 • Inhoud, met omslag (vereist)
  • ISBN.epub
 • Voorkant (optioneel; wordt gebruikt voor de marketingminiatuur)
  • ISBN_frontcover.jpg (bestandsextensie kan afwijken)

Welke ID moet worden gebruikt:

 • Als u bestanden voor één boek uploadt vanaf het tabblad 'Inhoud' van het boek: u hoeft de ID niet in de bestandsnaam op te nemen. Anders is de ID nodig om het bestand te koppelen aan het juiste boek. De bestandsnaamextensie wordt gebruikt om te bepalen welk type bestand u heeft geüpload.

 • Als uw boeken al unieke ID's hebben (zoals een ISBN-nummer of een door Google toegewezen GGKEY): vervang ISBN in de voorbeeldbestandsnamen hierboven door de daadwerkelijke ID van het boek. (Bij GGKEY-ID's hoeft u het voorvoegsel GGKEY: niet op te nemen.) Als u een ISBN-nummer voor de gedrukte versie en een ISBN-nummer voor de elektronische versie van een boek heeft, raden we u aan de pdf-bestanden een naam te geven met het ISBN-nummer van de gedrukte versie van het boek en de ePub-bestanden een naam met het ISBN-nummer van de elektronische versie. Bekijk meer informatie over ISBN-nummers.

 • Als uw boeken geen unieke ID hebben: u kunt uw eigen bestandsnamen gebruiken, waarbij u uw ISBN in de voorbeeldbestandsnamen hierboven vervangt door een tekst naar keuze. Vermijd tien- en dertiencijferige nummers, want deze kunnen door ons systeem onjuist worden beschouwd als ISBN-nummers. We raden u ook aan de underscore (_) niet te gebruiken, behalve zoals aangegeven in de voorbeelden (bijvoorbeeld _interior of _frontcover).

Omslagbestanden

Omslagbestanden moeten in jpeg-, pdf-, tiff- of png-indeling zijn en de juiste bestandsnaam extensie hebben.

Bestanden uploaden

Er zijn in het Partnercentrum twee manieren om bestanden te uploaden:

 • Bestanden uploaden voor één boek (vanaf het tabblad Inhoud van de boekinstellingen).

 • Bestanden uploaden voor meerdere boeken tegelijk (vanuit de boekencatalogus, met behulp van de functie Geavanceerd > Meerdere inhoudsbestanden toevoegen).

Meerdere bestanden voor één boek

In de volgende gevallen moet u alle vereiste bestanden indienen om ervoor te zorgen dat uw boek kan worden verwerkt:

 • Een boek dat in meerdere pdf-bestanden is opgesplitst (bijvoorbeeld ISBN_1of2.pdf en ISBN_2of2.pdf)
 • Een pdf-bestand zonder omslag samen met een afzonderlijk bestand met een omslagafbeelding (bijvoorbeeld ISBN_interior.pdf en ISBN_frontcover.jpg)

Als u een afzonderlijk bestand met een achteromslag verzendt (ISBN_backcover.jpg), adviseren we u dit te uploaden voordat u het inhoudsbestand (ISBN_interior.pdf) uploadt.

Als niet alle benodigde bestanden op hetzelfde tijdstip worden verzonden, worden ze vermeld als 'Content in behandeling' op het tabblad Inhoud van het boek en wordt de inhoud of omslag pas verwerkt nadat alle verwachte bestanden zijn verzonden. Zo blijft ISBN_frontcover.pdf bijvoorbeeld vermeld onder 'Content in behandeling' totdat ISBN_interior.pdf is geüpload.

Updates voor deze boeken worden ook anders verwerkt.

Bestanden updaten

U kunt een bestand updaten door de nieuwe versie van het bestand te uploaden. Deze vervangt de oude versie. Gebruikers die de oude versie al hebben gedownload, zullen het boek opnieuw moeten laden om de nieuwe versie te zien..

Als u een geüpdatet bestand indient vanuit de boekencatalogus (met behulp van de functie Geavanceerd > Meerdere inhoudsbestanden toevoegen in plaats van vanaf het tabblad Inhoud van het specifiek boek, moet het geüpdatete bestand ofwel dezelfde bestandsnaam als het oorspronkelijke bestand hebben, ofwel de ID als voorvoegsel gebruiken (zoals in bovenstaande voorbeelden). Als u een andere bestandsnaam gebruikt of een bestandsnaam die geen ID bevat, wordt een nieuwe boekvermelding gegenereerd in uw boekencatalogus. Er geldt een uitzondering voor afzonderlijke omslagafbeeldingen in pdf-bestanden (zie hieronder).

Boeken met meerdere bestanden (bestandssets) updaten:
 • Meerdelige pdf's (bijvoorbeeld ISBN_1of2.pdf en ISBN_2of2.pdf): u moet alle bestanden opnieuw indienen, zelfs als niet alle bestanden zijn geüpdatet.
 • Een pdf-bestand zonder de omslag (bijvoorbeeld ISBN_interior.pdf en ISBN_interior.pdf): u moet het inhoudsbestand (ISBN_frontcover.jpg) opnieuw indienen om de verwerking van de meest recente serie bestanden te activeren. Als u de omslagafbeelding updatet met een pdf-bestand en geen andere bestanden wijzigt, geeft u het bestand de naam ISBN_frontcoveronly.pdf.

Bestandsstatus en -geschiedenis

U kunt in uw boekencatalogus de status van verzonden bestanden bekijken. Klik daarvoor op de titel van het boek en ga naar het tabblad Inhoud.

De recentst geüploade bestanden die nog niet zijn verwerkt, worden weergegeven op het tabblad 'Content in behandeling' met een statusbericht erbij. Als er problemen zijn, klikt u op de foutmelding voor meer informatie. Zodra uw bestanden zijn verwerkt, wordt bij 'Verwerkte content' of 'Omslagbestanden' de nieuwste versie weergegeven van elk weergavetype (dat wil zeggen, het recentste ePub-bestand, pdf-bestand en omslagafbeeldingsbestand).

Bestandsnamen die worden vermeld in de geschiedenis, kunnen verschillen van de bestandsnamen die u heeft gebruikt toen u de bestanden indiende, omdat de naam van bestanden die worden ingediend via het tabblad Inhoud, wordt gewijzigd door de ID in de bestandsnaam op te nemen. Dit is niet van invloed op de verwerking van uw bestanden.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?