Overzicht van bestanden en uploaden

Bestandsindelingen

Google accepteert de volgende bestandsindelingen:

We raden u aan uw inhoud zo mogelijk als ePub-bestand en als pdf-bestand te leveren, omdat kijkers hierdoor meer weergaveopties krijgen. Er is echter slechts één indeling nodig.

Zelfs als de omslagafbeelding is ingesloten in een ePub- of pdf-bestand, kan het handig zijn de omslagafbeelding in een afzonderlijk bestand in te dienen. Google gebruikt dit bestand wanneer de boekomslag als miniatuur wordt weergegeven.

Inhoudsrichtlijnen

Voordat u bestanden uploadt, moet u controleren of uw inhoud voldoet aan onze richtlijnen. Als u uw boeken wilt verkopen op Google Play, bekijkt u ook ons inhoudsbeleid voor uitgevers voor boeken op Google Play.

Formaatlimieten

 • Elk bestand (inclusief bestanden met omslagafbeeldingen) moet kleiner zijn dan 2 GB.
 • Het boek moet ten minste vier pagina's lang zijn.

Indelingsspecifieke richtlijnen

Pdf
 • Het pdf-bestand moet het volledige boek bevatten (of moet deel uitmaken van een set meerdelige bestanden met speciale namen). Upload geen voorbeeldinhoud (zoals een fragment). Uw instellingen voor Google Boeken bepalen hoe groot het voorbeeld is dat een gebruiker kan bekijken.
 • Het pdf-bestand mag niet zijn beveiligd met een wachtwoord, omdat ons systeem het bestand dan niet kan verwerken.
 • Als u wilt dat ons systeem automatisch een inhoudsopgave genereert, neemt u bladwijzers op in het pdf-bestand.
ePub
 • Het ePub-bestand moet de afbeelding voor de voorkant bevatten.
 • Het ePub-bestand moet het volledige boek bevatten. Upload geen voorbeeldinhoud (zoals een fragment). Uw instellingen voor Google Boeken bepalen hoe groot het voorbeeld is dat een gebruiker kan bekijken.
 • Het ePub-bestand moet zijn gevalideerd met EpubCheck.

Bestandsnamen

Bekijk de onderstaande tabel voor voorbeelden van bestandsnamen, afhankelijk van hoe u uw bestanden wilt indienen.

Eén pdf-bestand met de omslag
 • Inhoud en omslag
  • [ISBN].pdf
Een pdf-bestand zonder omslagen; omslagafbeeldingen worden geleverd in afzonderlijke bestanden *
 • Inhoud, geen omslag (vereist)
  • [ISBN]_interior.pdf
 • Voorkant (vereist)
  • [ISBN]_frontcover.jpg (de bestandsextensie kan afwijken)
 • Achterkant (optioneel, maar moet indien van toepassing als eerste worden geüpload)
  • [ISBN]_backcover.jpg (de bestandsextensie kan afwijken)

* Een onvolledige set bestanden wordt niet verwerkt door ons systeem. Meer informatie.

Een boek dat is opgesplitst in meerdere pdf-bestanden *
 • Omslag en inhoud
  • [ISBN]_1of3.pdf (nummering kan afwijken)
  • [ISBN]_2of3.pdf (nummering kan afwijken)
  • [ISBN]_3of3.pdf (nummering kan afwijken)

* Een onvolledige set bestanden wordt niet verwerkt door ons systeem. Meer informatie.

Een ePub-bestand
 • Inhoud, met omslag (vereist)
  • [ISBN].epub
 • Voorkant (optioneel; wordt gebruikt voor de marketingminiatuur)
  • [ISBN]_frontcover.jpg (de bestandsextensie kan afwijken)

Welke ID moet worden gebruikt:

 • Als u bestanden voor één boek uploadt via de pagina 'Inhoudsbestanden' van het boek: u hoeft de ID niet op te nemen in de bestandsnaam. Anders heeft ons systeem de ID nodig om het bestand te koppelen aan het juiste boek. Ons systeem gebruikt de bestandsnaamextensie om te bepalen welk type bestand u heeft geüpload.

 • Uw boeken zijn al voorzien van unieke ID's (zoals een ISBN-nummer of een door Google toegewezen GGKEY): vervang [ISBN] in de bovenstaande voorbeelden van bestandsnamen door de werkelijke ID van het boek. (U hoeft voor GGKEY's niet het voorzetsel GGKEY: toe te voegen.) Als u een ISBN-nummer voor de gedrukte versie en een ISBN-nummer voor de elektronische versie van een boek heeft, raden we u aan de pdf-bestanden een naam te geven met het ISBN-nummer van de gedrukte versie van het boek en de ePub-bestanden een naam met het ISBN-nummer van de elektronische versie. Bekijk meer informatie over ISBN-nummers.

 • Uw boeken hebben geen unieke ID's: u kunt uw eigen bestandsnamen gebruiken en vervangt [ISBN] in de bovenstaande voorbeelden van bestandsnamen door de door u gekozen tekst. We raden u aan geen underscores te gebruiken ( _), behalve zoals aangegeven in de voorbeelden (bijv. _interior of _frontcover).

Omslagbestanden

Omslagbestanden moeten in jpeg-, pdf-, tiff- of png-indeling zijn en de juiste bestandsnaam extensie hebben.

Bestanden uploaden

Er zijn twee manieren om bestanden te uploaden in het Partnercentrum:

 • Bestanden voor één boek uploaden (via de pagina Inhoudsbestanden in de instellingen van het boek).

 • Bestanden voor meerdere boeken tegelijk uploaden (via de boekencatalogus, met de functie Inhoud toevoegen voor boeken).

Meerdere bestanden voor één boek

In de volgende gevallen moet u alle vereiste bestanden indienen om ervoor te zorgen dat ons systeem uw boek kan verwerken:

 • een boek dat is opgesplitst in meerdere pdf-bestanden (bijv. ISBN_1of2.pdf en ISBN_2of2.pdf)
 • een pdf-bestand zonder omslag waarbij een afzonderlijk bestand met de omslagafbeelding wordt geleverd (bijv. ISBN_interior.pdf en ISBN_frontcover.jpg)

Als u een afzonderlijk afbeeldingsbestand voor de achterkant (ISBN_backcover.jpg) indient, raden we u aan dit bestand te uploaden voordat u het inhoudsbestand (ISBN_interior.pdf) uploadt.

Als alle vereiste bestanden niet tegelijk worden ingediend, worden ze weergegeven met de status 'In behandeling' op de pagina 'Inhoudsbestanden' van het boek. Ons systeem verwerkt de inhoud en omslag pas als alle verwachte bestanden zijn ingediend. Zo houdt ISBN_frontcover.pdf de status 'In behandeling' totdat ISBN_interior.pdf is geüpload.

Updates voor deze boeken worden ook anders verwerkt.

Bestanden bijwerken

U kunt een bestand in ons systeem bijwerken door de nieuwe versie van het bestand te uploaden. De nieuwe versie overschrijft de oude versie in ons systeem.

Als u een bijgewerkt bestand indient via de boekencatalogus (in plaats van via de pagina 'Inhoudsbestanden' van het specifieke boek), moet het bijgewerkte bestand dezelfde bestandsnaam hebben als het oorspronkelijke bestand of gebruikt u de ID als voorvoegsel (zoals in de bovenstaande voorbeelden). Als u een andere bestandsnaam gebruikt of een bestandsnaam die geen ID bevat, wordt een nieuwe boekvermelding gegenereerd in uw boekencatalogus.

Boeken met meerdere bestanden:
 • Meerdelige pdf-bestanden (bijv. ISBN_1of2.pdf en ISBN_2of2.pdf): u moet alle bestanden opnieuw indienen, ook als ze niet allemaal zijn bijgewerkt.
 • Een pdf-bestand zonder omslag (bijv. ISBN_interior.pdf en ISBN_frontcover.jpg): u moet de inhoud (ISBN_interior.pdf) opnieuw indienen om de verwerking van de meest recente set bestanden te activeren.

Bestandsgeschiedenis

U kunt een geschiedenis van eerder ingediende bestanden bekijken door naar uw boekencatalogus te gaan, op de boektitel te klikken en naar de pagina Inhoudsbestanden te gaan.

Ons systeem gebruikt alleen het meest recent verwerkte bestand van elk type (dat wil zeggen, het meest recente ePub-bestand, het meest recente pdf-bestand en het meest recente omslagbestand). Momenteel kunnen oudere records niet worden verwijderd uit de bestandsgeschiedenis van een boek.

Bestandsnamen die worden vermeld in de geschiedenis, kunnen afwijken van de bestandsnamen die u heeft gebruikt bij het indienen van de bestanden. Ons systeem wijzigt de namen van bestanden die worden ingediend via de pagina 'Inhoudsbestanden', zodat de ID wordt opgenomen in de bestandsnaam. Dit is niet van invloed op de verwerking van uw bestanden.