Pregled datoteka i prijenosa

Formati datoteka

Google prihvaća sljedeće formate datoteka:

Preporučujemo da pošaljete sadržaj i kao ePub i kao PDF datoteku ako je to moguće jer će čitatelji tako imati više opcija za pregledavanje. Međutim, obavezan je samo jedan format.

Čak i kada je slika naslovnice ugrađena u ePub ili PDF datoteku, trebali biste je poslati u zasebnoj datoteci. Google će upotrebljavati tu datoteku za prikazivanje slike naslovnice kao minijature.

Smjernice za sadržaj

Prije nego što počnete prenositi datoteke, provjerite je li vaš sadržaj u skladu s našim smjernicama. Ako planirate prodavati knjige na Google Playu, također pregledajte naša pravila o sadržaju za izdavače knjiga na Google Playu.

Ograničenja veličine

 • Svaka datoteka (uključujući slikovne datoteke naslovnice) trebaju biti manje od 2 GB.
 • Knjiga mora imati najmanje četiri stranice.

Smjernice za pojedinačne formate

PDF
 • PDF datoteka mora se sastojati od potpune knjige (ili biti jedna od niza datoteka u više dijelova s posebnim nazivima). Ne prenosite uzorak sadržaja (na primjer, odlomak). Vaše postavke Google knjiga upravljaju količinom koju korisnik može pregledati.
 • PDF datoteka ne smije biti zaštićena zaporkom jer je naš sustav neće moći obraditi.
 • Da bi naš sustav automatski generirao sadržaj, u PDF datoteku uključite oznake.
ePub
 • ePub datoteka mora sadržavati sliku naslovnice.
 • ePub datoteka mora se sastojati od potpune knjige. Ne prenosite uzorak sadržaja (na primjer, odlomak). Vaše postavke Google knjiga upravljaju količinom koju korisnik može pregledati.
 • ePub datoteka mora biti ovjerena alatom EpubCheck.

Nazivi datoteka

U sljedećoj tablici pogledajte primjere naziva datoteka, ovisno o tome kako planirate poslati svoje datoteke.

Jedna PDF datoteka koja uključuje naslovnicu
 • Sadržaj i omot
  • [ISBN].pdf
PDF datoteka bez omota; slike omota nalaze se u zasebnim datotekama*
 • Sadržaj, bez naslovnice i poleđine (obavezno)
  • [ISBN]_interior.pdf
 • Naslovnica (obavezno)
  • [ISBN]_frontcover.jpg (datotečni nastavci mogu se razlikovati)
 • Poleđina (nije obavezno, ali ako se šalje, treba se prenijeti prva)
  • [ISBN]_backcover.jpg (datotečni nastavci mogu se razlikovati)

*Naš sustav neće obraditi nepotpunu skupinu datoteka. Pročitajte više.

Knjiga razdijeljena u više PDF datoteka*
 • Naslovnica i sadržaj
  • [ISBN]_1of3.pdf (brojevi se mogu razlikovati)
  • [ISBN]_2of3.pdf (brojevi se mogu razlikovati)
  • [ISBN]_3of3.pdf (brojevi se mogu razlikovati)

*Naš sustav neće obraditi nepotpunu skupinu datoteka. Pročitajte više.

ePub datoteka
 • Sadržaj, uključujući naslovnicu i poleđinu (obavezno)
  • [ISBN].epub
 • Naslovnica (nije obavezno; upotrebljava se za marketinšku minijaturu)
  • [ISBN]_frontcover.jpg (datotečni nastavci mogu se razlikovati)

Koji identifikator upotrijebiti:

 • Ako prenosite datoteke za jednu knjigu sa stranice "Datoteke sadržaja" te knjige: ne morate unositi identifikator u naziv datoteke. U suprotnom, identifikator je obavezan da bi naš sustav pridružio datoteku točnoj knjizi. Prema datotečnom nastavku naš će sustav utvrditi koju svrstu datoteke prenijeli.

 • Ako vaše knjige već imaju jedinstvene identifikatore (na primjer, ISBN ili Googleov GGKEY): zamijenite [ISBN] u prethodnim primjerima naziva datoteka stvarnim identifikatorom knjige. (Za GGKEY ne morate uključiti GGKEY: prefiks.) Ako imate ISBN za tiskano i za elektroničko izdanje, općenito preporučujemo da PDF datotekama date naziv s ISBN-om tiskanog izdanja, a ePub datotekama s ISBN-om elektroničkog izdanja. Pročitajte više o ISBN-ovima.

 • Ako vaše knjige nemaju jedinstvene identifikatore: možete upotrijebiti vlastite nazive datoteka, zamjenjujući [ISBN] u prethodnim primjerima naziva datoteka tekstom prema svojem odabiru. Preporučujemo izbjegavanje upotrebe znaka podvlake ( _) osim kao što je navedeno u primjerima (na primjer, _interior ili _frontcover).

Datoteke naslovnice i poleđine

Datoteke naslovnice i poleđine trebale bi biti u JPEG, PDF, TIFF ili PNG formatu i imati odgovarajući datotečni nastavak.

Način prijenosa datoteka

U Partnerskom centru možete prenijeti datoteke na dva načina:

 • Prenesite datoteke za jednu knjigu (sa stranice Datoteke sadržaja postavki te knjige).

 • Prenesite datoteke za više knjiga istodobno (iz Kataloga knjiga pomoću funkcije Dodavanje sadržaja knjiga).

Više datoteka za jednu knjigu

U sljedećim slučajevima trebate poslati sve obavezne datoteke kako bi naš sustav obradio vašu knjigu:

 • knjiga razdijeljena u više PDF datoteka (primjerice, ISBN_1of2.pdf i ISBN_2of2.pdf)
 • PDF datoteka bez naslovnice i poleđine zajedno sa zasebnom slikovnom datotekom naslovnice (primjerice, ISBN_interior.pdf i ISBN_frontcover.jpg)

Ako šaljete zasebnu slikovnu datoteku poleđine (ISBN_backcover.jpg), preporučujemo da je prenesete prije nego što prenesete datoteku sadržaja (ISBN_interior.pdf).

Ako se sve obavezne datoteke ne pošalju istodobno, bit će navedene kao datoteke "Na čekanju" na stranici "Datoteke sadržaja" za tu knjigu i naš sustav neće obraditi sadržaj i naslovnicu dok se ne pošalju sve očekivane datoteke. Na primjer, ISBN_frontcover.pdf ostat će u statusu "Na čekanju" dok se ISBN_interior.pdf ne prenese.

Ažuriranja tih knjiga također se obrađuju na različite načine.

Način ažuriranja datoteka

Možete ažurirati datoteku u našem sustavu tako što ćete prenijeti novu verziju. Tako ćete zamijeniti staru verziju u našem sustavu.

Ako pošaljete ažuriranu datoteku iz Kataloga knjiga (a ne sa stranice "Datoteke sadržaja" određene knjige), ažurirana datoteka trebala bi imati isti naziv datoteke kao i izvorna datoteka ili bi trebala upotrebljavati identifikator kao prefiks (kao u prethodnim primjerima). Upotrebom različitog naziva datoteke ili naziva datoteke koji ne sadrži identifikator generirat će se novi unos knjige u Katalogu knjiga.

Knjige s više datoteka:
 • PDF-ovi s više dijelova (primjerice, ISBN_1of2.pdf i ISBN_2of2.pdf): morate ponovo poslati sve datoteke, čak i ako se neke ne ažuriraju.
 • PDF datoteka bez naslovnice (primjerice, ISBN_interior.pdf i ISBN_frontcover.jpg): morate ponovo poslati sadrža (ISBN_interior.pdf) da biste pokrenuli obradu najnovije skupine datoteka.

Povijest datoteke

Povijest poslanih datoteka možete pogledati tako da u svojem Katalogu knjiga kliknete naslov knjige pa posjetite stranicu Datoteke sadržaja.

Naš će sustav upotrebljavati samo najnoviju uspješno obrađenu datoteku svake pojedine vrste (to jest, najnoviju ePub datoteku, najnoviju PDF datoteku i najnoviju datoteku naslovnice). Zasada se ne mogu ukloniti stariji zapisi iz povijesti datoteka sadržaja pojedine knjige.

Nazivi datoteka koji su navedeni u povijesti mogu se razlikovati od naziva datoteka koje ste upotrijebili kada ste poslali datoteke. Naš će sustav dodati identifikator u nazive datoteka koje su poslane sa stranice "Datoteke sadržaja". To neće ometati obradu vaših datoteka.