על פרויקט הספרייה

פרויקט הספרייה הוא חלק חשוב ממאמצי Google להקל על מציאת מידע - במקרה זה, המידע שנמצא בספרים מודפסים. באמצעות שיתוף פעולה עם ספריות במטרה להפוך ספרים מהאוספים שלהן לדיגיטליים, אנו שואפים לבנות קטלוג מקוון של ספרי העולם שניתן לערוך בו חיפוש. פרויקט הספרייה מאפשר למשתמשים לערוך חיפוש דרך Google במיליוני ספרים שנכתבו בשפות רבות, כולל ספרים נדירים, ספרים שאזלו בהוצאה או ספרים שאינם זמינים עוד במערכת הספריות.

אם נקבע שספר הוא ברשות הציבור, Google תהפוך אותו לזמין לתצוגה מלאה. תוכל לקרוא את הספר מתחילתו ועד סופו. לחלופין, תוכל עדיין לערוך חיפוש בטקסט של הספר, אבל Google ספרים יציג רק קטעי טקסט ספורים כדי להראות לך היכן מופיע המונח לחיפוש, יחד עם מספר משפטי הקשר. אם תחליט שהספר שימושי עבורך, תוכל למצוא עותק מודפס באמצעות קישורי הקמעונאי או הספרייה שסופקו.

פרויקט הספריה הופך את Google ספרים למועיל עוד יותר למשתמשים, וכן מספק הטבות מועילות לספריות שאתן אנחנו עובדים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?