Loại trừ sách khỏi quá trình quét thư viện

Đối với sách có bản quyền được quét thông qua Dự án thư viện, người dùng có thể xem trước thông tin thư mục và một vài câu ngắn liên quan đến cụm từ tìm kiếm tương tự như nội dung có thể được hiển thị trong đánh giá về sách. Google Sách không bao giờ hiển thị toàn bộ trang của các sách này.

Để sách và tạp chí không bị quét tại thư viện, hãy cung cấp cho chúng tôi thông tin thư mục và chứng thực bạn là chủ sở hữu.

  • Nếu bạn không có tài khoản Chương trình đối tác sách của Google, vui lòng truy cập trang này để gửi thông tin cần thiết để xóa sách của bạn.

  • Nếu bạn là thành viên của Chương trình đối tác sách của Google, bạn có thể làm điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và thêm sách bạn muốn để loại trừ mẫu riêng biệt. (Bạn không cần gửi mọi tệp nội dung cho các sách này.) Khi điều này được thực hiện, liên hệ chúng tôi bằng tên mẫu.

Biện pháp thay thế cho việc chọn sách ngoài Dự án thư viện là xác nhận quyền sở hữu cuốn sách, việc này sẽ thêm sách vào tài khoản đối tác của bạn. Biện pháp này cho phép bạn kiểm soát tốt hơn cách sách xuất hiện trên Google Sách - ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa siêu dữ liệu của sách, cho phép sách được xem trước hoặc thậm chí hiển thị hoàn toàn sách. Tìm hiểu thêm về cách xác nhận quyền sở hữu sách đã được quét cho Dự án thư viện.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?