Giới thiệu Chương trình Đối tác Sách của Google

Khi gửi sách qua Trung tâm đối tác Play Sách, bạn có thể: 

  • Bán sách trên Cửa hàng Play và cung cấp bản xem trước trên Google Sách.
  • Cung cấp bản xem trước của cuốn sách trên Google Sách, kể cả khi sách đó không có trên Google Play.

Bán sách trên Google Play

Play Sách mang đến cho bạn một cơ sở người dùng và một cách dễ dàng để quản lý nội dung. Chúng tôi có thể giới thiệu sách của bạn cho người đọc trên khắp thế giới.

Chúng tôi không yêu cầu quyền độc quyền bán phiên bản kỹ thuật số. Bạn có thể bán sách của mình trên Google Play và thông qua các nhà bán lẻ khác. 

Bạn không cần trả phí để bán sách trên Google Play và phần doanh thu chia sẻ sẽ dựa trên giá niêm yết mà bạn đưa ra.

Người đọc có thể tìm sách của bạn trong Cửa hàng Play hoặc dùng một đường liên kết trên Google Sách. Sau khi mua sách, họ có thể dùng trình duyệt hoặc ứng dụng Play Sách để đọc.

Tìm hiểu thêm về hoạt động bán sách trên Google Play.

Cung cấp bản xem trước trên Google Sách

Lưu ý quan trọng: Để bán sách điện tử trên Google Play, bạn phải cung cấp bản xem trước của cuốn sách đó trên Google Sách.

Nhà xuất bản và tác giả có thể quảng bá sách của họ qua Chương trình xem trước mà không mất phí.

Bạn có thể dùng Google Sách để giúp người đọc tìm được sách của mình. Ví dụ: người đọc có thể xem trước một số trang trong sách của bạn trên Google Sách để quyết định xem họ có thích cuốn sách đó hay không. 

Họ cũng có thể nhấp vào các đường liên kết để mua, mượn hoặc tải sách xuống (nếu có).

Tại các quốc gia được hỗ trợ, bạn có thể bán phiên bản sách kỹ thuật số trên Google Play để nhận doanh thu mỗi khi người dùng mua sách điện tử và sách nói của bạn trên Cửa hàng Play.

Tìm hiểu thêm về Chương trình xem trước trên Google Sách.

 

 

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12330294043694144041