Giới thiệu Chương trình đối tác sách của Google

Có hai thành phần cho Chương trình đối tác sách của Google:

  • Chương trình xem trước là chương trình tiếp thị miễn phí cho phép các nhà xuất bản và tác giả quảng bá sách của họ trực tuyến, thông qua Google Sách. Bằng cách gửi sách, bạn sẽ giúp người dùng Google trên toàn thế giới có thể khám phá sách của bạn.

    Khi tìm thấy sách của bạn trên Google Sách, người đọc có thể xem trước một số trang giới hạn giúp họ xác nhận rằng đó là sách họ đang tìm kiếm. Họ cũng sẽ được hiển thị một tập hợp các liên kết tiện lợi để mua sách của các nhà bán lẻ trực tuyến lớn. Bạn cũng có thể bao gồm liên kết tới trang web của riêng mình.

  • Ngoài ra, đối tác tại một số quốc gia có thể bán các ấn bản số của sách trên Google Play, kiếm thu nhập bất cứ khi nào người dùng mua sách điện tử của họ từ cửa hàng Google Play. Mặc dù Google Sách và Google Play là các nền tảng khác nhau nhưng sách phải được đặt ở chế độ có thể xem trước trên Google Sách để bán trên Google Play. Tìm hiểu thêm về quy trình bán sách.

Cách thức hoạt động của Google Sách

Chúng tôi quét toàn bộ nội dung của cuốn sách, cho phép mỗi từ có thể trùng khớp cho các tìm kiếm trên Google Sách. Điều này có nghĩa là nếu ai đó tìm kiếm từ "chú thỏ" và "chú thỏ" xuất hiện trong một trang sách thì sách của bạn có thể được liệt kê trong các kết quả tìm kiếm, ngay cả khi tiêu đề không chứa từ đó. Đồng thời, làm cho sách của bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được không có nghĩa là sách đó được hiển thị đầy đủ -- bạn kiểm soát tỷ lệ phần trăm số trang sách của mình mà người dùng có thể duyệt qua.

Chúng tôi cũng đã tích hợp chỉ mục Google Sách với chỉ mục của Google Web Search để người dùng của chúng tôi trên toàn thế giới có thể khám phá sách của bạn.

Nội dung của bạn được bảo vệ

Chúng tôi lưu trữ mọi nội dung sách trên các máy chủ an toàn của mình. Chúng tôi vô hiệu hóa chức năng in, cắt, sao chép và lưu đối với tất cả các trang xem trước hiển thị nội dung sách để bảo vệ sách của bạn.

Google cũng bảo vệ nội dung sách của bạn bằng cách hạn chế số trang được hiển thị với người dùng. Bạn có thể chọn đặt từ 20% đến 100% nội dung sách có thể xem.

Nếu bán sách trên Google Play, bạn có thể chọn áp dụng DRM (Quản lý quyền kỹ thuật số) theo tiêu chuẩn ngành đối với sách điện tử của mình.

Bạn giữ bản quyền của mình. Google không giữ bất kỳ bản quyền nào đối với sách của bạn.

Lợi ích của bạn

Cung cấp sách của bạn trên Google Sách giúp độc giả tiềm năng tìm thấy sách đó. Những người thích nội dung họ đọc trong bản xem trước có thể tiếp tục mua toàn bộ cuốn sách, giúp bạn thu lãi từ doanh thu. Chúng tôi có thể dễ dàng thực hiện việc này bằng cách hiển thị các liên kết đến các nhà bán lẻ sách lớn, cũng như đến trang web bạn chọn.

Nếu bạn cũng bán sách trên Google Play, người dùng có thể mua sách điện tử bằng cách nhấp vào nút. Tìm hiểu thêm về cách bán sách qua Google.

Cách gửi sách của bạn

Bạn nên cung cấp các phiên bản kỹ thuật số của sách ở định dạng PDF hoặc EPUB. Sau khi tạo tài khoản đối tác, bạn có thể truy cập vào Trung tâm đối tác, một giao diện trực tuyến để tải lên và quản lý cài đặt sách của bạn. Sau đó, bạn có thể làm theo các bước để thêm sách đầu tiên của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?