En introduktion till Googles bokpartnerprogram

Det finns två komponenter i Googles bokpartnerprogram:

  • Förhandsgranskningsprogrammet är ett gratis marknadsföringsprogram som låter utgivare och författare marknadsföra sina böcker online via Google Böcker. När du skickat in din bok kan Google-användare i hela världen upptäcka den.

    När läsarna hittat din bok på Google Böcker kan de förhandsgranska ett begränsat antal sidor av den så att de kan avgöra om det är rätt bok för dem. Dessutom visas en uppsättning länkar till större återförsäljare online där de enkelt kan köpa boken. Du kan även ta med en länk till din egen webbplats.

  • Partner i vissa länder kan dessutom sälja digitala versioner av sina böcker på Google Play och tjäna pengar när användare köper deras e-böcker i butiken på Google Play. Trots att Google Böcker och Google Play är olika plattformar måste det gå att förhandsgranska boken på Google Böcker för att det ska gå att sälja den på Google Play. Läs mer om hur du säljer böcker.

Så här fungerar Google Böcker

Vi skannar hela boken så att varje ord i den kan ge en träff vid en sökning på Google Böcker. Det innebär att om någon söker efter ordet kanin och det ordet förekommer i din bok kan boken visas bland sökresultaten även om ordet inte finns med i bokens titel. Att hela boken är sökbar innebär inte att hela boken visas – du styr hur stor andel av sidorna i boken som användarna kan bläddra bland.

Vi integrerar också Google Böckers index i Googles webbsökning så att användare över hela världen kan upptäcka dina böcker.

Ditt innehåll skyddas

Vi lagrar allt bokinnehåll på våra säkra servrar. Vi inaktiverar funktionerna för att skriva ut, klippa ut, kopiera och spara alla förhandsgranskningssidor där bokinnehåll visas för att skydda ditt material.

Google skyddar också ditt innehåll genom att begränsa antalet sidor som visas för användarna. Du kan välja att göra mellan 20 och 100 % av bokens innehåll läsbart.

Om du säljer böcker på Google Play kan du välja att skydda e-böckerna med DRM (Digital Rights Management) enligt branschstandard.

Du behåller upphovsrätten. Google tillskriver sig inte upphovsrätten till ditt material.

Fördelar för dig

Att göra böcker tillgängliga på Google Böcker gör det enklare för potentiella läsare att hitta dem. Personer som förhandsgranskar boken och gillar det de läser kanske sedan köper den, vilket ökar din försäljning. Vi gör detta enkelt genom att visa länkar till större återförsäljare och till en webbplats som du väljer.

Om du dessutom gör boken tillgänglig för försäljning på Google Play kan användarna köpa e-boken bara genom att klicka på en knapp. Läs mer om hur du säljer böcker via Google.

Så här skickar du in din bok

Dina böcker måste finnas i digitalt format, antingen PDF eller EPUB. När du har skapat ett partnerkonto får du tillgång till partnercentret, där du kan ladda upp och hantera bokinställningar online. Sedan följer du anvisningarna om hur du laddar upp din första bok.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?