Přehledy příjmů na Google Play

Některé funkce popsané na této stránce nemusejí být k dispozici, protože prodej knih na Google Play je omezen jen na některé země.

Google generuje přehled měsíčních příjmů pro každý profil plateb v účtu. Přehledy příjmů si můžete zobrazit v centru plateb. Stačí kliknout na odkaz Otevřít vedle profilu plateb. Zobrazí se seznam měsíců, ve kterých jste měli příjmy, a celková částka příjmů. Pokud chcete zobrazit podrobnější údaje, klikněte na odkaz Stáhnout.

Pokud přehledy příjmů nevidíte, ujistěte se, zda máte přístup typu Analýza a přehledy i Centrum plateb.

Přehledy příjmů obsahují následující údaje:

Datum příjmů Datum platby, kterou za tuto transakci přijal vydavatel. (Pokud šlo o refundaci, jedná se o datum platby, které se refundace týká.)
Datum transakce Datum transakce.
ID Jedinečný identifikátor transakce.
Produkt Udává, zda šlo o prodej, nebo o výpůjčku.
  • Jeden nákup: Běžný prodej.
  • Výpůjčka: Vypůjčení knihy na omezenou dobu. Uvedena bude i délka trvání výpůjčky.
Typ Typ transakce:
  • Prodej: Kniha byla prodána.
  • Vrácení platby: Kniha byla vrácena.
Předobjednávka Udává, zda se transakce pojí s předobjednávkou.
  • Autorizováno: Kupující si knihu předobjednal, ale zatím nebyla doručena. (Přehled byl vygenerován před datem zahájení prodeje.)
  • Zrušeno: Předobjednávka byla zrušena před dodáním.
  • Splněno: Kniha byla předobjednána a dodána.
  • Žádné: Tato transakce předobjednávku nezahrnuje.
Množství Počet knih v transakci. Pokud šlo o refundaci, číslo bude záporné.
Primární ISBN Primární ISBN nebo jiný identifikátor knihy. Před identifikátor je umístěn jeden znak otazníku, aby tabulkové procesory zobrazily celé ISBN.
Vydavatelská značka Vydavatelská značka, pod kterou byla kniha prodána.
Titul Název knihy.
Autor Autor knihy.
Původní měna katalogové ceny Pokud je cena převedena, zobrazí se měna katalogové ceny před převodem měny. V opačném případě je měna stejná jako katalogová.
Původní katalogová cena Pokud je cena převedena, zobrazí se katalogová cena před převodem měny. V opačném případě je cena stejná jako katalogová (včetně daní).
Měna katalogové ceny Měna katalogové ceny knihy.
Katalogová cena [včetně daní] Katalogová cena knihy včetně veškerých daní.
Katalogová cena [bez daní] Katalogová cena knihy bez daní.
Země prodeje Země, kde si kupující knihu zakoupil.
Příjmy vydavatele (%) Procentuální podíl vydavatele z katalogové ceny.
Příjmy vydavatele Částka příjmů vydavatele. Pokud šlo o refundaci, číslo bude záporné.
Měna příjmů Měna příjmů vydavatele.
Částka příjmů Částka čistého příjmu vydavatele z této transakce. V případě refundace bude číslo záporné.
Směnný kurz měny Směnný kurz mezi dvěma měnami. Tyto údaje se zobrazí, pokud se měna příjmů a měna nákupu liší.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?