Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước trên Google Sách

Báo cáo lưu lượng truy cập Google Sách bao gồm thông tin về các trang xem trước cho sách của bạn trên Google Sách. (Dữ liệu lưu lượng truy cập cho Google Play không khả dụng tại thời điểm này).

Để truy cập báo cáo lưu lượng truy cập của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
  2. Truy cập trang Báo cáo và phân tích.
  3. Chọn Báo cáo lưu lượng truy cập Google Sách làm loại báo cáo.
  4. Chọn Tất cả thời gian hoặc Phạm vi ngày. Bạn nên nhập ngày ở định dạng sau: YYYY-MM-DD
  5. Chọn sắp xếp dữ liệu theo ngày, tháng hoặc sách.
  6. Nhấp vào nút Xuất báo cáo hoàn chỉnh để tải xuống báo cáo dưới dạng tệp được phân tách bằng tab mà bạn có thể mở trong hầu hết các chương trình bảng tính.

Bạn sẽ tìm thấy thông tin sau trong báo cáo của mình:

Ngày hoặc tháng Khoảng thời gian. Cột này xuất hiện trong báo cáo nếu dữ liệu được sắp xếp theo ngày hoặc theo tháng.
ISBN chính Số nhận dạng chính (ví dụ: ISBN) của sách. Cột này xuất hiện trong báo cáo nếu dữ liệu được sắp xếp theo sách.
Số lượt xem sách (BV) Số lượt xem sách được đăng ký mỗi lần người dùng duy nhất xem một trong số các sách của bạn trên Google Sách. Số lượt xem này bao gồm lượt xem trang thông tin (chẳng hạn như trang "Giới thiệu về sách này") cũng như lượt xem trang nội dung xem trước.
Số lượt xem sách với số trang đã xem Số lượt xem sách mà người dùng đã truy cập vào trang xem trước của sách của bạn. Số lượt xem này không bao gồm lượt truy cập trong đó người dùng chỉ truy cập trang thông tin dành cho sách của bạn.
Lần nhấp vào liên kết mua không độc quyền Số lần nhấp vào liên kết để mua sách trên các trang web của nhà bán lẻ (kể cả trang web của bạn, nếu bạn đã cung cấp liên kết mua).
Số lượt xem sách với số lần nhấp vào liên kết mua Số lượt truy cập bao gồm số lần nhấp chuột vào liên kết mua.
Tỷ lệ nhấp vào liên kết mua Tỷ lệ nhấp vào liên kết mua.
Các trang đã xem Tổng số trang nội dung xem trước duy nhất mà người dùng đã xem trong phiên cụ thể (được đếm theo khoảng thời gian 24 giờ). Nếu người dùng xem cùng một trang trong sách của bạn hai lần trong một phiên, chỉ một lượt xem trang được đăng ký.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false