Báo cáo lưu lượng truy cập bản xem trước trên Google Sách

Báo cáo lưu lượng truy cập của Google Sách bao gồm cả thông tin về các trang xem trước sách của bạn. Hiện chưa có dữ liệu lưu lượng truy cập cho Google Play. 

Tải báo cáo lưu lượng truy cập xuống

Cách truy cập báo cáo lưu lượng truy cập:

  1. Đăng nhập vào Trung tâm đối tác tại play.google.com/books/publish/.
  2. Ở bên trái, nhấp vào Báo cáo.
  3. Chuyển đến “Báo cáo tuỳ chỉnh”.
  4. Bên cạnh “Loại báo cáo”, hãy chọn Báo cáo lưu lượng truy cập Google Sách.
  5. Trong trường "Ngày", hãy đặt phạm vi ngày. Nhập ngày theo định dạng YYYY-MM-DD.
    • Bạn cũng có thể lọc dữ liệu theo quốc gia hoặc sách cụ thể.
  6. Để tải báo cáo này xuống dưới dạng một tệp .csv được phân tách bằng ký tự tab, hãy nhấp vào Xuất báo cáo. Bạn có thể mở báo cáo này trong hầu hết mọi chương trình bảng tính.

Tìm thông tin trong báo cáo lưu lượng truy cập

Trong báo cáo này, bạn có thể thấy:

Ngày hoặc tháng Cột này xuất hiện trong báo cáo nếu dữ liệu được sắp xếp theo ngày hoặc theo tháng.
ISBN chính ISBN chính hoặc giá trị nhận dạng khác dành cho cuốn sách. Cột này xuất hiện trong báo cáo nếu dữ liệu được sắp xếp theo sách.
Số lượt xem sách (BV) Số lượt xem sách được ghi nhận mỗi lần một người dùng riêng biệt xem một trong số các cuốn sách của bạn trên Google Sách. Số này bao gồm cả các lượt truy cập vào:
  • Trang thông tin, chẳng hạn như trang "Giới thiệu về sách này"
  • Trang nội dung xem trước
BV với số trang đã xem Số lượt xem sách mà người dùng truy cập các trang xem trước cuốn sách của bạn. Số này không bao gồm các lượt truy cập mà người dùng chỉ truy cập trang thông tin của cuốn sách của bạn.
Số lượt nhấp vào đường liên kết mua không riêng biệt Số lượt nhấp vào đường liên kết để mua sách trên trang web của nhà bán lẻ. Nếu bạn cung cấp đường liên kết mua, thì số này bao gồm cả lượt truy cập trang web của bạn.
Số lượt xem sách có lượt nhấp vào đường liên kết mua Số lượt truy cập mà người dùng nhấp vào đường liên kết mua.
Tỷ lệ nhấp vào đường liên kết mua Tỷ lệ nhấp vào liên kết mua.
Số trang đã xem Tổng số trang nội dung xem trước riêng biệt mà người dùng xem trong 24 giờ. Nếu người dùng xem cùng một trang sách hai lần trong vòng 24 giờ, thì chỉ có một lượt xem trang được ghi nhận.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính