Förhandsgranskning av trafikrapporter för Google Böcker

Trafikrapporter för Google Böcker innehåller information om förhandsgranskningssidorna för dina böcker på Google Böcker. (Trafikuppgifter för Google Play är inte tillgängliga just nu.)

Så här får du åtkomst till dina trafikrapporter:

  1. Logga in i partnercentret på play.google.com/books/publish/.
  2. Besök sidan Analyser och rapporter.
  3. Välj Trafikrapport för Google Böcker som rapporttyp.
  4. Välj antingen All tid eller Datumintervall. Datum ska anges i det här formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD
  5. Välj om du vill ordna uppgifterna efter dag, månad eller bok.
  6. Klicka på knappen Exportera fullständig rapport om du vill hämta rapporten som en tabbavgränsad fil som du kan öppna i de flesta kalkylarksprogram.

Följande information finns i rapporten:

Datum eller månad Tidsperioden. Den här kolumnen visas i rapporten om uppgifterna ordnas efter dag eller månad.
Primärt ISBN-nummer Bokens primära identifierare (t.ex. ISBN). Den här kolumnen visas i rapporten om uppgifterna ordnas efter bok.
Bokvisningar (BV) En bokvisning registreras varje gång en unik användare visar en av dina böcker i Google Böcker. Den här siffran omfattar visningar av informationssidor (till exempel sidan Om den här boken) samt förhandsgranskningar av innehållssidor.
Bokvisningar med visade sidor Antalet bokvisningar där användare har visat förhandsgranskningssidor från din bok. Besök där en användare bara visar informationssidor för dina böcker omfattas inte.
Icke-unika köpklick Antalet klick på länkar för att köpa boken på återförsäljares webbplatser (inklusive din webbplats om du bifogade en köplänk).
Bokvisningar med köpklick Antalet besök där ett klick på en köplänk förekom.
Klickfrekvens för köplänk Klickfrekvensen för köplänkar.
Visade sidor Det totala antalet unika sidor som en användare visar under ett dygn. Om en användare visar samma sida från din bok två gånger under ett besök registreras bara en enda sidvisning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt