Poročila o prometu predogledov v Google Knjigah

Poročila o prometu v Google Knjigah vsebujejo podatke o straneh vaših knjig, ki so na voljo za predogled v Google Knjigah. (Podatki o prometu za Google Play trenutno niso na voljo.)

Do poročil o prometu dostopate tako:

  1. Prijavite se v Partnersko središče na play.google.com/books/publish/.
  2. Odprite stran Analiza in poročila.
  3. Kot vrsto poročila izberite Poročila o prometu v Google Knjigah.
  4. Izberite Ves čas ali Obdobje. Datume je treba vnesti v tej obliki: LLLL-MM-DD
  5. Podatke lahko uredite po dnevih, mesecih ali knjigah.
  6. Če želite poročilo prenesti v datoteki, v kateri je besedilo ločeno s tabulatorji in ki jo je mogoče odpreti v večini programov za preglednice, kliknite Izvozi celotno poročilo.

V poročilu bodo ti podatki:

Datum ali mesec Časovno obdobje. Ta stolpec je prikazan v poročilu, če so podatki urejeni po dnevih ali mesecih.
Primarna oznaka ISBN Primarni identifikator knjige (npr. oznaka ISBN). Ta stolpec je prikazan v poročilu, če so podatki urejeni po knjigah.
Ogledi knjige (OK) Ogled knjige se zabeleži vsakič, ko si posamezni uporabnik ogleda eno od vaših knjig v Google Knjigah. To število vključuje podatke o ogledih strani z informacijami (npr. strani »O knjigi«) in ogledih strani, ki so na voljo v sklopu vsebine za predogled.
Ogledi knjige z ogledanimi stranmi Število ogledov knjige, pri katerih so uporabniki dostopali do strani vaše knjige, ki so na voljo za predogled. Ne vključuje ogledov, pri katerih so uporabniki dostopali samo do strani z informacijami o vaših knjigah.
Neenolični kliki povezave za nakup Število klikov povezav za nakup knjige na spletnih mestih prodajalcev (vključno z vašim spletnim mestom, če ste ponudili povezavo na nakup).
Ogledi knjig s kliki povezave na nakup Število ogledov s klikom povezave na nakup.
Učinkovitost povezave na nakup Učinkovitost povezav na nakup.
Ogledane strani Skupno število enoličnih strani s predogledom vsebine, ki si jih je uporabnik ogledal v določeni seji (šteje se kot 24-urno obdobje). Če si uporabnik med sejo dvakrat ogleda isto stran vaše knjige, se zabeleži samo en ogled strani.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave