Prehľady návštevnosti stránok s ukážkami v službe Knihy Google

Prehľady návštevnosti služby Knihy Google zahŕňajú aj informácie o stránkach s ukážkami kníh v službe Knihy Google. (Údaje o návštevnosti pre službu Google Play momentálne nie sú k dispozícii.)

Prehľady návštevnosti si môžete zobraziť nasledujúcim spôsobom:

  1. Prihláste sa do Centra pre partnerov na adrese play.google.com/books/publish/.
  2. Prejdite na stránku Analýzy a prehľady.
  3. Ako typ prehľadu vyberte možnosť Prehľad návštevnosti v službe Knihy Google.
  4. Vyberte jednu z možností Celé obdobie alebo Rozsah dátumov. Dátumy by mali byť zadané v nasledujúcom formáte: RRRR-MM-DD
  5. Vyberte, či chcete údaje usporiadať podľa dní, mesiacov alebo kníh.
  6. Kliknutím na tlačidlo Exportovať úplný prehľad si prehľad prevezmete vo formáte súboru s hodnotami oddelenými tabulátorom, ktorý sa dá otvoriť vo väčšine programov na prácu s tabuľkami.

V prehľade nájdete nasledujúce informácie:

Dátum alebo mesiac Časové obdobie. Tento stĺpec sa zobrazuje, ak sú údaje prehľadu usporiadané podľa dní alebo mesiacov.
Hlavný kód ISBN Hlavný identifikátor (napr. kód ISBN) knihy. Tento stĺpec sa v prehľade zobrazí, ak sú údaje usporiadané podľa kníh.
Počet prístupov ku knihe (PPK) Prístup ku knihe sa zaznamená zakaždým, keď jedinečný používateľ zobrazí niektorú z vašich kníh v službe Knihy Google. Toto číslo zahrnuje zobrazenia stránok, na ktorých nie je samotný obsah knihy (napríklad stránky „O tejto knihe“), aj zobrazenia stránok s ukážkou obsahu.
PPK zobrazených strán Toto číslo zobrazuje počet návštev knihy, v ktorých používatelia prišli na stránku vašej knihy. Nezahrnuje zobrazenia, pri ktorých používatelia pristúpili iba ku stránkam s informáciami o knihe.
Počet nejedinečných kliknutí na odkaz Kúpiť Počet kliknutí na odkazy na zakúpenie knihy na webových stránkach predajcov (vrátane vašich webových stránok, ak obsahujú odkaz na zakúpenie).
PPK s počtom kliknutí na Kúpiť Počet návštev, pri ktorých došlo ku kliknutí na odkaz na zakúpenie.
CTR pre odkaz Kúpiť Miera prekliknutia na odkazy na zakúpenie.
Zobrazené strány Celkový počet jedinečných strán s ukážkami, ktoré používateľ zobrazí v danej relácii (v rozpätí 24 hodín). Ak používateľ počas danej relácie navštívi rovnakú stranu knihy dvakrát, zaregistruje sa iba jedno zobrazenie strany.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?