Google Bøker – trafikkrapporter for forhåndsvisninger

Trafikkrapporter for Google Bøker omfatter informasjon om forhåndsvisningssidene for bøkene dine på Googel Bøker. (Trafikkdata for Google Play er for øyeblikket ikke tilgjengelig.)

For å få tilgang til trafikkrapportene dine, gjør du følgende:

  1. Logg på partnersenteret på play.google.com/books/publish/.
  2. Gå til Statistikk og rapporter-siden.
  3. Velg Trafikkrapporter for Google Bøker som rapporttype.
  4. Velg enten Hele perioden eller Datoperiode. Datoer skal legges inn i dette formatet: ÅÅÅÅ-MM-DD
  5. Velg å organisere data etter dag, måned eller bok.
  6. Klikk på Eksporter fullstendig rapport-knappen for å laste ned rapporten som en faneseparert fil. Denne kan åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Du finner følgende informasjon i rapporten:

Dato eller måned Tidsperioden. Denne kolonnen vises i rapporten dersom data er organisert etter dag eller måned.
Primær ISBN Den primære identifikatoren (for eksempel ISBN) for boken. Denne kolonnen vises i rapporten dersom data er organisert etter bok.
Bokvisninger (BV) En bokvisning registreres hver gang en unik bruker ser på en av bøkene dine på Google Bøker. Dette tallet inneholder informasjon om sidevisninger (som for eksempel «Om denne boken»-siden), i tillegg til innholdssider fra forhåndsvisninger.
Bokvisninger med sidevisning Antall bokvisninger der brukere så på forhåndsvisninger av boken din. Dette inkluderer ikke besøk der brukere bare har sett informasjonssider for bøkene dine.
Ikke-entydige Kjøp-klikk Antall klikk på linker som fører til forhandlere man kan kjøpe boken fra (inkludert nettstedet ditt, hvis du oppga en kjøpslink).
Bokvisning med betalte klikk Antall besøk som inkluderte et klikk på en kjøpslink.
Kjøp-link-CTR Klikkfrekvensen for kjøpslinker.
Sider vist Antallet unike innholdssider med forhåndsvisninger en bruker har sett på i en gitt økt (regnes som en 24-timers periode). Hvis en bruker ser på samme side i boken to ganger i løpet av en økt, blir bare én sidevisning registrert.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?