Trafikkrapporter for forhåndsvisninger på Google Play

Trafikkrapporter fra Google Bøker inneholder informasjon om forhåndsvisningssider for bøkene dine. Trafikkdata for Google Play er ikke tilgjengelige akkurat nå. 

Last ned trafikkrapporter

Slik finner du trafikkrapportene dine:

  1. Logg på partnersenteret på play.google.com/books/publish/.
  2. Klikk på Rapporter til venstre.
  3. Rull til «Egendefinerte rapporter»-delen.
  4. Velg Trafikkrapport for Google Bøker ved siden av «Rapporttype».
  5. I «Dato»-feltet angir du en datoperiode. Legg inn datoene i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
    • Du kan også filtrere dataene etter bestemte land eller bøker.
  6. For å laste ned rapporten som en tabulatordelt CSV-fil, klikk på Eksportér rapporten. Denne rapporten kan åpnes i de fleste regnearkprogrammer.

Finn informasjon i trafikkrapporten din

Dette kan du finne i rapporten:

Dato eller måned Denne kolonnen vises i rapporten hvis dataene er organisert etter dag eller måned.
Primær ISBN Det primære ISBN-nummeret eller en annen identifikator for boken. Denne kolonnen vises i rapporten hvis dataene er organisert etter bok.
Bokvisninger (BV) Det registreres en bokvisning hver gang en unik bruker ser på en av bøkene dine på Google Bøker. Dette tallet omfatter besøk på
  • informasjonssider, for eksempel «Om denne boken»-siden
  • sider for forhåndsvisning av innhold
Bokvisninger med sidevisninger Antall bokvisninger der brukere så på forhåndsvisninger av boken din. Dette tallet inkluderer ikke visninger der brukerne bare har åpnet informasjonssider for bøkene dine.
Ikke-unike Kjøp-klikk Antall klikk på linker til forhandlernettsteder som selger boken. Hvis du legger inn en kjøpslink, inkluderer dette tallet besøk på nettstedet ditt.
Bokvisning med Kjøp-klikk Antall besøk hvor en bruker klikker på en kjøpslink.
Kjøp-link-CTR Klikkfrekvensen for kjøpslinker.
Sider vist Antall unike sider med forhåndsvisninger av innhold en bruker har sett i løpet av en periode på 24 timer. Hvis en bruker ser på den samme siden i boken din to ganger i løpet av 24 timer, registreres det bare én sidevisning.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
13307859528204258617