Αναφορές επισκεψιμότητας προεπισκόπησης Βιβλίων Google

Οι αναφορές επισκεψιμότητας των Βιβλίων Google περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες προεπισκόπησης για τα βιβλία σας στα Βιβλία Google. (Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα επισκεψιμότητας για το Google Play).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές επισκεψιμότητας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

  1. Συνδεθείτε στο Κέντρο συνεργατών στη διεύθυνση play.google.com/books/publish/.
  2. Μεταβείτε στη σελίδα Analytics και αναφορές.
  3. Επιλέξτε την Αναφορά επισκεψιμότητας Βιβλίων Google ως τύπο αναφοράς.
  4. Επιλέξτε είτε Όλο το χρόνο είτε Εύρος ημερομηνιών. Οι ημερομηνίες πρέπει να εισάγονται σε αυτήν τη μορφή: ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
  5. Επιλέξτε να οργανώσετε τα δεδομένα κατά ημέρα, κατά μήνα ή κατά βιβλίο.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή πλήρους αναφοράς, για να κατεβάσετε την αναφορά ως αρχείο διαχωρισμένο με tab, το οποίο μπορείτε να ανοίξετε στα περισσότερα προγράμματα υπολογιστικών φύλλων.

Στην αναφορά σας θα βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες:

Ημερομηνία ή μήνας Χρονική περίοδος. Αυτή η στήλη εμφανίζεται στην αναφορά εάν τα δεδομένα έχουν οργανωθεί κατά ημέρα ή κατά μήνα.
Κύριο ISBN Το κύριο αναγνωριστικό (π.χ. ISBN) του βιβλίου. Αυτή η στήλη εμφανίζεται στην αναφορά εάν τα δεδομένα έχουν οργανωθεί κατά βιβλίο.
Επισκέψεις βιβλίων (BV) Επίσκεψη βιβλίων καταχωρείται κάθε φορά που ένας μοναδικός χρήστης προβάλλει ένα από τα βιβλία σας στα Βιβλία Google. Αυτός ο αριθμός περιλαμβάνει προβολές σελίδας πληροφόρησης (όπως η σελίδα "Σχετικά με αυτό το βιβλίο") καθώς και προβολές σελίδας με προεπισκόπηση περιεχομένου.
Επισκέψεις βιβλίων (BV) με σελίδες που προβλήθηκαν Ο αριθμός των επισκέψεων βιβλίων κατά τις οποίες οι χρήστες απόκτησαν πρόσβαση σε σελίδες προεπισκόπησης του βιβλίου σας. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται επισκέψεις κατά τις οποίες ένας χρήστης απέκτησε πρόσβαση μόνο σε σελίδες πληροφόρησης για τα βιβλία σας.
Μη μοναδικά κλικ αγοράς Ο αριθμός των κλικ σε συνδέσμου για την αγορά του βιβλίου σε ιστότοπους εμπόρων λιανικής (συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπού σας, αν δώσατε κάποιο σύνδεσμο αγοράς).
Επισκέψεις βιβλίων με κλικ αγοράς Ο αριθμός των επισκέψεων που συμπεριλάμβαναν κλικ σε έναν σύνδεσμο αγοράς.
CTR συνδέσμου αγοράς Η αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων για τους συνδέσμους αγοράς.
Σελίδες που προβλήθηκαν Ο συνολικός αριθμός των μοναδικών σελίδων προεπισκόπησης περιεχομένου που είδε ένας χρήστης κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου σύνδεσης (που μετράται ως περίοδος 24 ωρών). Αν ένας χρήστης προβάλει την ίδια σελίδα του βιβλίου σας δύο φορές κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης, καταγράφεται μόνο μια προβολή σελίδας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
82437
false