Informes de trànsit de la visualització prèvia de Google Llibres

Als informes de trànsit de Google Llibres s'inclou informació sobre les pàgines de visualització prèvia dels teus llibres a Google Llibres. (En aquest moment les dades de trànsit de Google Play no estan disponibles.)

Per accedir als informes de trànsit, fes el següent:

  1. Inicia la sessió al Centre de socis a la pàgina play.google.com/books/publish/.
  2. Vés a la pàgina Anàlisis i informes.
  3. Selecciona Informe de trànsit de Google Llibres com a tipus d'informe.
  4. Selecciona Tot el període o Interval de dates. Les dates s'han d'introduir en aquest format: AAAA-MM-DD.
  5. Selecciona si vols organitzar les dades per dia, per mes o per llibre.
  6. Fes clic al botó Exporta l'informe complet per baixar l'informe com un fitxer separat per tabuladors, que es pot obrir amb la majoria dels programes de fulls de càlcul.

L'informe conté la informació següent:

Data o mes Indica el període de temps. Aquesta columna apareix a l'informe si les dades s'organitzen per dia o per mes.
ISBN principal L'identificador principal (per exemple, l'ISBN) del llibre. Aquesta columna apareix a l'informe si les dades s'organitzen per llibre.
Visites al llibre Les visites al llibre es registren cada vegada que un usuari concret visualitza un dels teus llibres a Google Llibres. Aquest número inclou les visualitzacions de pàgines d'informació (com ara la pàgina "Sobre aquest llibre"), així com les visualitzacions de pàgines de contingut de previsualitzacions.
Visites al llibre amb visualitzacions de pàgines El nombre de visites al llibre en què els usuaris han accedit a pàgines de visualització prèvia del llibre. Això no inclou les visites en què els usuaris només accedeixen a les pàgines d'informació dels llibres.
Clics de compra no únics El nombre de clics en enllaços per comprar el llibre en llocs web de venedors (inclòs el teu lloc web, si has proporcionat un enllaç de compra).
Visites al llibre amb clics de compra El nombre de visites que inclouen un clic en un enllaç de compra.
CTR d’enllaços de compra El percentatge de clics dels enllaços de compra.
Pàgines visualitzades El nombre total de pàgines de contingut de visualització prèvia úniques que un usuari ha visualitzat en una sessió concreta (en un període de 24 hores). Si un usuari visualitza la mateixa pàgina del llibre dues vegades durant una sessió, només es registra una visualització de pàgina única.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?