Отчети за трафика за визуализациите в Google Книги

Отчетите за трафика от Google Книги включват информация за страниците за визуализация на книгите ви. Понастоящем няма налични данни за трафика за Google Play.

Изтегляне на отчети за трафика

За достъп до отчетите за трафика:

  1. Влезте в профила си в Партньорския център на адрес play.google.com/books/publish/.
  2. Вляво кликнете върху Отчети.
  3. Превъртете до секцията „Персонализирани отчети“.
  4. До „Тип отчет“ изберете Отчет за трафика от Google Книги.
  5. В полето „Дата“ задайте период от време. Въведете датите във формат ГГГГ-ММ-ДД.
    • Можете също да филтрирате данните за конкретни държави или книги.
  6. За да изтеглите отчета като файл с разделени с табулатор стойности (.csv), кликнете върху Експортиране на отчет. Можете да отворите отчета си в повечето програми за електронни таблици.

Намиране на информация в отчета за трафика

В отчета можете да видите следното:

Дата или месец Тази графа се показва в отчета, ако данните са организирани по дни или месеци.
Основен ISBN номер Основният ISBN номер или друг идентификатор за книгата. Тази графа се показва в отчета, ако данните са организирани по книги.
Брой потребители, видели книгата (БП) Този брой се отчита всеки път, когато отделен потребител види едно от заглавията ви в Google Книги. Той включва посещенията на:
  • информационни страници, като например страницата „Информация за книгата“;
  • страници за визуализация на съдържание.
БП с прегледани страници Броят потребители, които са разгледали страници за визуализация на книгата ви. Този брой не включва посещенията, при които потребителят осъществява достъп само до страниците с информация за книгите ви.
Неуникални кликвания за купуване Броят кликвания върху връзки за купуване на книгата от уебсайтове на търговци. Ако предоставите връзка за купуване, този брой включва посещенията на уебсайта ви.
БП с кликвания върху „Купете” Броят посещения, при които потребителят е кликнал върху връзка за купуване.
CTR за връзката „Купете“ Честотата на кликване за връзките за купуване.
Прегледани страници Общият брой отделни страници за визуализация на съдържание, които потребителят преглежда за период от 24 часа. Ако даден потребител види една и съща страница от книгата ви два пъти в рамките на 24 часа, ще се регистрира само едно показване.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню