Tệp EPUB

EPUB là định dạng tệp mở và chuẩn cho sách kỹ thuật số, do Diễn đàn xuất bản kỹ thuật số quốc tế (IDPF) phát triển. Một trong những lợi ích chính của định dạng EPUB đối với người đọc là định dạng này cho phép nội dung sách tự động điều chỉnh hoặc "chỉnh lại dòng" cho các kích cỡ màn hình khác nhau, chẳng hạn các thiết bị như điện thoại thông minh, netbook và thiết bị đọc sách điện tử. EPUB cũng hỗ trợ nội dung có bố cục cố định.

Nên gửi tệp EPUB hay PDF

Chúng tôi khuyên bạn nên gửi cho chúng tôi cả tệp PDF và EPUB cho cuốn sách của bạn vì chúng tôi cung cấp cho người dùng của mình hai chế độ hiển thị: trang gốc và nội dung có thể chỉnh lại dòng. Việc cung cấp tệp PDF cho cuốn sách của bạn sẽ đảm bảo rằng người đọc có thể xem sách ở bốc cục gốc đồng thời tệp EPUB sẽ mang đến cho họ trải nghiệm dễ dàng tùy chỉnh hơn. Trong trường hợp này, người dùng sẽ có quyền truy cập vào tùy chọn "nội dung có thể chỉnh lại dòng" ngoài tùy chọn "trang gốc". Họ sẽ có thể đổi kích thước văn bản, thay đổi phông chữ và xem sách một cách thoải mái hơn trên các màn hình có kích thước khác nhau. Hầu hết các nhà xuất bản lớn đầu cung cấp tệp EPUB cho chúng tôi.

Các phiên bản được hỗ trợ

Google Play Sách chấp nhận EPUB3.3,EPUB 3EPUB 2, nhưng ưu tiên phiên bản 3.3.

Các loại hình ảnh được hỗ trợ

 • GIF tĩnh
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (chiều rộng hoặc chiều cao tối đa là 3200)

Hãy xem phần dưới đây về việc hỗ trợ EPUB nâng cao để biết thêm thông tin về các loại nội dung đa phương tiện khác.

Triển khai

Ví dụ:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Giới hạn 3200px áp dụng cho các thuộc tính widthheight có trong thẻ <image> và/hoặc <svg>, cũng như mọi tệp mà thẻ <image> tham chiếu đến.

Hỗ trợ tính năng EPUB 3

Các tính năng riêng lẻ của EPUB 3 có thể không được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng mà Google Play Sách có thể đọc được.

Video và âm thanh được nhúng
Phông chữ được nhúng
Bố cục cố định
Hỗ trợ ngôn ngữ toàn cầu
Đường siêu liên kết
JavaScript
MathML
Lớp phủ nội dung đa phương tiện
Bố cục nhiều cột
Tái tạo tài liệu điều hướng (chỉ riêng phần tử toc nav)
Tái tạo tài liệu điều hướng (các loại phần tử khác)
Các mục trong thứ tự sách ở dạng SVG

Xác thực tệp EPUB

Trước khi tải các tệp EPUB lên, hãy thử mở các tệp đó bằng một trình đọc sách điện tử, chẳng hạn như Adobe Digital Editions. Nếu bạn mở được tệp đó bằng một phần mềm đọc sách điện tử thì đó là một tín hiệu tốt cho thấy hệ thống của chúng tôi sẽ xử lý tệp đó thành công.

Bạn nên thực hiện thêm bước chạy công cụ EpubCheck – đây là một công cụ xác thực tệp EPUB nhằm đảm bảo không có lỗi nào trong các tệp bạn tạo ra. 

Nếu bạn gặp phải vấn đề khi xử lý tệp EPUB, thì những lỗi này sẽ xuất hiện trong tài khoản Trung tâm đối tác dưới thẻ Nội dung của cuốn sách.

Tối ưu hóa mẫu EPUB của bạn

Để cung cấp trải nghiệm phù hợp hơn cho khách hàng khi họ duyệt xem sách của bạn trên Cửa hàng Google Play, hãy chỉ rõ nơi nội dung bắt đầu (sau mọi tài liệu có bìa trước, chẳng hạn như trang tiêu đề hay trang bản quyền). Việc này giúp sách mẫu bắt đầu từ điểm đó và khách hàng không cần lật qua thêm vài trang.

 • Đối với định dạng EPUB 2, hãy đưa phần tử có thuộc tính type="text" vào trong phần tử guide. Xem quy cách của định dạng EPUB 2.0.1.

 • Tính năng này chưa dùng được cho EPUB 3. Để triển khai sau này, hãy đưa một đường liên kết có thuộc tính epub:type="bodymatter" vào bên trong phần tử landmarks nav. Xem quy cách của định dạng EPUB 3.0.1.

Hỗ trợ EPUB nâng cao

Sách điện tử nâng cao tận dụng phương tiện kỹ thuật số để bao gồm phần tử tương tác hoặc đa phương tiện. Google Play Sách hỗ trợ âm thanh và video được nhúng trong các tệp EPUB 2 và EPUB 3.

Triển khai

Âm thanh hoặc video nhúng trong tệp EPUB phải được chứa trong các thẻ HTML5, như trong những ví dụ dưới đây:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Google Play Sách chỉ phân tích cú pháp những thuộc tính sau đây:

 • src: Xác định vị trí của tệp cho video và âm thanh.
 • widthheight: Kích thước của video.
 • poster: Xác định một hình ảnh tĩnh cho video. Google hỗ trợ các định dạng hình ảnh được chỉ định trong quy cách EPUB (hình ảnh GIF tĩnh, JPEG, PNG và SVG).

Thuộc tính bổ sung sẽ được bỏ qua.

Định dạng

Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại định dạng âm thanh và video:

 • MPEG-4, 3GPP và MOV: thường hỗ trợ các bộ mã hóa và giải mã video H.264 hoặc MPEG-4, cũng như bộ mã hóa và giải mã âm thanh AAC
 • WebM: codec video VP8 và codec âm thanh Vorbis.
 • MPEG: thường hỗ trợ codec video MPEG-2 và âm thanh MP2
 • WMV
 • FLV: codec video Adobe-FLV1, âm thanh MP3
 • AVI: nhiều loại máy ảnh xuất ra định dạng này; thường thì codec video là MJPEG và âm thanh là PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP đối với âm thanh

Tính năng không được hỗ trợ

 • Google Play Sách không hỗ trợ thẻ âm thanh hoặc video không chuẩn hoặc chức năng tương tác chẳng hạn như chức năng được bật bằng mã JavaScript.
 • Khả năng nhúng âm thanh bị giới hạn trong tệp EPUB và không cho phép gửi riêng từng cuốn sách nói.

Hỗ trợ EPUB bố cục cố định

Khi thiết kế một trang đặc biệt quan trọng, bạn có thể muốn triển khai bố cục cố định, việc này cung cấp khả năng kiểm soát tốt hơn đối với việc trình bày nội dung của bạn. Google Play Sách hỗ trợ bố cục cố định cho tệp EPUB 2 và EPUB 3.

Bạn nên kiểm tra lại các tệp EPUB bố cục cố định trước khi phát hành chính thức. Sau khi bạn tải một tệp EPUB bố cục cố định lên, hãy thêm chính bạn làm một Người đánh giá nội dung và xác minh rằng cuốn sách hiển thị đúng ý bạn trong trình đọc sách trên web. Nếu có thể, hãy làm tương tự cho phiên bản dành cho Máy tính bảng của ứng dụng Google Play Sách trên Android.

Triển khai

Google Play Sách hỗ trợ thuộc tính bố cục cố định cho tệp EPUB 3.

Ngoài ra, phương pháp dưới đây dùng được cho cả tệp EPUB 2 và EPUB 3.

 • Cung cấp tệp META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml
 • Chỉ định bố cục trong mục XHTML bằng cách thêm xxx, height=yyy">

Hệ thống chỉ phân tích cú pháp những giá trị sau đây trong tệp META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

Đối với orientation-lock, giá trị portrait-only cũng được hỗ trợ. Các thuộc tính bổ sung, chẳng hạn như những thuộc tính sau đây, sẽ bị bỏ qua:

 • platform name: nếu khác với *
 • open-to-spread: luôn đặt thành false

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính