ไฟล์ EPUB

EPUB คือรูปแบบไฟล์มาตรฐานแบบเปิดสำหรับหนังสือดิจิทัลซึ่งได้รับการพัฒนาโดยฟอรัมสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลระหว่างประเทศ (IDPF) หนึ่งในประโยชน์หลักของรูปแบบ EPUB ที่มีต่อผู้อ่านคือช่วยให้สามารถปรับหรือ "จัดเรียง" ข้อความในหนังสือใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน เช่น หน้าจอของสมาร์ทโฟน เน็ตบุ๊ก และอุปกรณ์ eReader นอกจากนี้ EPUB ยังสนับสนุนเนื้อหาที่มีการจัดวางคงที่ด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ EPUB ได้ที่ EPUBZone ของ IDPF

มีเครื่องมือและบริการจำนวนมากมายที่ช่วยให้คุณสร้างไฟล์ EPUB แม้ว่าเราไม่ได้แนะนำเครื่องมืออันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะเนื่องจากพาร์ทเนอร์มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ซอฟต์แวร์ที่นิยมใช้กันได้แก่ Adobe InDesign CS และ Apple Pages สำหรับ Mac OS X ทั้งนี้ EPUBZone Solution Showcase จะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติม (ให้บริการในภาษาอังกฤษ)

จะส่งเป็นไฟล์ EPUB หรือไฟล์ PDF

ขอแนะนำให้คุณส่งทั้งไฟล์ PDF และ EPUB สำหรับหนังสือของคุณ เนื่องจากเรานำเสนอโหมดการแสดงผล 2 โหมดให้แก่ผู้ใช้ของเรา นั่นคือ หน้าหนังสือแบบเดิม และข้อความที่จัดเรียงได้ การส่งไฟล์ PDF สำหรับหนังสือของคุณจะทำให้ผู้อ่านสามารถดูหนังสือในรูปแบบการจัดวางเดิม ส่วนไฟล์ EPUB จะทำให้ผู้อ่านได้รับประสบการณ์ที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น ในกรณีนี้ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงตัวเลือก "ข้อความที่จัดเรียงได้" นอกเหนือจากตัวเลือก "หน้าหนังสือแบบเดิม" ผู้อ่านจะสามารถปรับขนาดของข้อความ เปลี่ยนแบบอักษร และดูหนังสือได้สะดวกสบายมากขึ้นบนหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกัน ผู้จัดพิมพ์รายสำคัญส่วนใหญ่จะจัดเตรียมไฟล์ EPUB ให้กับเรา

เวอร์ชันที่สนับสนุน

Google Play Books ยอมรับทั้ง EPUB 3 และ EPUB 2 แต่แนะนำให้เป็น 3.0.1

ประเภทรูปภาพที่สนับสนุน

 • GIF แบบคงที่
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (ความกว้างหรือความสูงสูงสุดอยู่ที่ 3,200)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลติมีเดียประเภทอื่นๆ จากหัวข้อด้านล่างเกี่ยวกับการสนับสนุน EPUB ฉบับปรับปรุง

การนำไปใช้งาน

ตัวอย่าง

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

การจำกัดพื้นที่ขนาด 3200px ใช้กับแอตทริบิวต์ width และ height ที่ปรากฏในแท็ก <image> และ/หรือ <svg> และไฟล์ใดก็ตามที่อ้างถึงจากแท็ก <image>

การสนับสนุนฟีเจอร์ของ EPUB 3

คุณลักษณะของ EPUB 3 แต่ละอย่างอาจไม่ได้รับการสนับสนุนบนแพลตฟอร์มทั้งหมดที่สามารถอ่าน Google Play หนังสือได้

เสียงและวิดีโอแบบฝัง
แบบอักษรแบบฝัง
การจัดวางแบบคงที่
สนับสนุนภาษาทั่วโลก
ไฮเปอร์ลิงก์
JavaScript
MathML
การวางซ้อนสื่อ
การจัดวางหลายคอลัมน์
การแสงผลเอกสารการนำทาง (องค์ประกอบ toc nav เท่านั้น)
การแสดงผลเอกสารการนำทาง (ประเภทองค์ประกอบอื่นๆ)
รายการสันหนังสือ SVG

การตรวจสอบไฟล์ EPUB

ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ EPUB เราขอแนะนำให้คุณลองเปิดไฟล์เหล่านั้นโดยใช้โปรแกรม eReader เช่น Adobe Digital Editions หากคุณสามารถเปิดไฟล์โดยใช้ซอฟต์แวร์ eReader ได้ ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีว่าระบบของเราจะดำเนินการกับไฟล์นั้นได้สำเร็จ

ขั้นตอนเพิ่มเติมที่คุณสามารถดำเนินการได้คือการใช้เครื่องมือ EpubCheck ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบไฟล์ EPUB เพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ที่คุณสร้างไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ ฟอรัมสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลระหว่างประเทศยังมีเครื่องมือตรวจสอบ EPUB แบบโฮสต์บนเว็บ ซึ่งอาจใช้งานได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

หากเราพบปัญหาขณะประมวลผลไฟล์ EPUB ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์ ใต้แท็บเนื้อหาของหนังสือ

การเพิ่มประสิทธิภาพตัวอย่าง EPUB

โปรดระบุตำแหน่งที่เนื้อหาเริ่มต้น (หลังจากเนื้อหาส่วนหน้า เช่น หน้าชื่อหนังสือหรือหน้าสงวนลิขสิทธิ์) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าเมื่อเรียกดูหนังสือของคุณใน Google Play สโตร์ วิธีนี้จะช่วยให้หน้าตัวอย่างฟรีเริ่มต้นจากตำแหน่งนั้นโดยไม่ทำให้ลูกค้าต้องพลิกหน้าเพิ่มเติม

 • สำหรับ EPUB 2 ภายในองค์ประกอบ guide ให้รวมองค์ประกอบ <reference> ด้วยแอตทริบิวต์ type="text" ดูข้อมูลจำเพาะของ EPUB 2.0.1

 • คุณลักษณะนี้ยังไม่มีใน EPUB 3 สำหรับการนำไปใช้ในอนาคต ภายในองค์ประกอบ landmarks nav ให้รวมลิงก์ด้วยแอตทริบิวต์ epub:type="bodymatter" ดูข้อมูลจำเพาะของ EPUB 3.0.1

การสนับสนุน EPUB ที่เพิ่มขึ้น

eBook ที่ผ่านการปรับปรุงใช้ประโยชน์ของสื่อดิจิทัลเพื่อรวมองค์ประกอบมัลติมิเดียหรือองค์ประกอบแบบโต้ตอบ Google Play หนังสือสนับสนุนเสียงและวิดีโอที่ฝังอยู่ในไฟล์ EPUB 2 แล EPUB 3

การนำไปใช้งาน

เสียง/ภาพที่ฝังอยู่ในไฟล์ EPUB ควรจะมีอยู่ในแท็ก HTML5 อย่างเช่นในตัวอย่างด้านล่าง

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

แอตทริบิวต์ต่อไปนี้เท่านั้นที่จะได้รับการแยกวิเคราะห์โดย Google Play หนังสือ

 • src: กำหนดตำแหน่งของไฟล์สำหรับวิดีโอและเสียง
 • width และ height: ขนาดของวิดีโอ
 • poster: กำหนดภาพนิ่งสำหรับวิดีโอ Google รองรับรูปแบบรูปภาพตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของ EPUB (ภาพนิ่งที่เป็น GIF, JPEG, PNG และ SVG)

แอตทริบิวต์เพิ่มเติมจะถูกละเว้น

รูปแบบ

เรารองรับรูปแบบเสียงและวิดีโอที่หลากหลายดังนี้

 • MPEG-4, 3GPP และ MOV: โดยทั่วไปจะรองรับตัวแปลงรหัสภาพ H.264 หรือ MPEG-4 และตัวแปลงรหัสเสียง AAC
 • WebM: ตัวแปลงรหัสภาพ VP8 และตัวแปลงรหัสเสียง Vorbis
 • MPEG: โดยทั่วไปจะรองรับตัวแปลงรหัสภาพ MPEG-2 และเสียง MP2
 • WMV
 • FLV: ตัวแปลงรหัสภาพ Adobe-FLV1 และเสียง MP3
 • AVI: กล้องถ่ายรูปจำนวนมากใช้รูปแบบนี้ โดยทั่วไปตัวแปลงรหัสภาพคือ MJPEG และเสียงคือ PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP สำหรับเสียง

คุณลักษณะที่ไม่สนับสนุน

 • Google Play หนังสือไม่รองรับเสียงหรือแท็กวิดีโอที่ไม่ได้มาตรฐานหรือฟังก์ชันการทำงานแบบโต้ตอบ เช่น การทำงานที่เปิดใช้โดยโค้ด JavaScript
 • มีการจำกัดความสามารถในการฝังเสียงไว้สำหรับไฟล์ EPUB และไม่อนุญาตให้มีการส่งหนังสือเสียงแบบสแตนด์อโลน

การสนับสนุน EPUB แบบการจัดวางคงที่

เมื่อการออกแบบหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณอาจต้องการใช้การจัดวางแบบคงที่ ซึ่งให้การควบคุมงานนำเสนอของเนื้อหาได้มากยิ่งกว่า Google Play หนังสือสนับสนุนการจัดวางคงที่ในไฟล์ EPUB 2 และ EPUB 3

การอนุมัติ EPUB แบบการจัดวางคงที่พร้อมด้วยสถานะ "ต้องมีการดำเนินการ"

ไฟล์ EPUB แบบการจัดวางคงที่ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการเผยแพร่ หลังจากอัปโหลดไฟล์ EPUB แบบการจัดวางคงที่ โปรดตรวจสอบว่าหนังสือปรากฎใน Web Reader ตามที่ต้องการ รวมถึงในแอป Google Play Books เวอร์ชันแท็บเล็ตหากมี อนุมัติหนังสือโดยไปที่แท็บเนื้อหา และเลือกช่องที่ติดป้ายกำกับฉันได้ตรวจสอบคุณภาพแล้วและทุกอย่างดูปกติดีเลิกบล็อกหนังสือเล่มนี้

การนำไปใช้งาน

Google Play หนังสือสนับสนุนคุณสมบัติการจัดวางคงที่สำหรับไฟล์ EPUB 3

นอกเหนือจากนี้ วิธีการด้านล่างจะใช้ได้ผลสำหรับไฟล์ EPUB 2 และ EPUB 3

 • รวมไฟล์ META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml
 • ระบุการจัดวางในรายการ XHTML โดยเพิ่ม <meta name="viewport" content="width=xxx, height=yyy"></meta>

มีเฉพาะค่าต่อไปนี้เท่านั้นในไฟล์ META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml ที่จะได้รับการแยกวิเคราะห์

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

สำหรับ orientation-lock จะมีการสนับสนุนค่า portrait-only ด้วย แอตทริบิวต์เพิ่มเติมดังเช่นต่อไปนี้จะถูกละเว้น

 • platform name: หากแตกต่างจาก *
 • open-to-spread: ตั้งค่าเป็น false เสมอ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว