ไฟล์ EPUB

EPUB คือรูปแบบไฟล์มาตรฐานเปิดสำหรับหนังสือดิจิทัลซึ่งได้รับการพัฒนาโดยฟอรัมสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลระหว่างประเทศ (IDPF) หนึ่งในประโยชน์หลักของรูปแบบ EPUB สำหรับผู้อ่านคือสามารถปรับหรือ "จัดเรียง" ข้อความในหนังสือใหม่โดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน เช่น หน้าจอของสมาร์ทโฟน เน็ตบุ๊ก และอุปกรณ์ eReader นอกจากนี้ EPUB ยังรองรับเนื้อหาที่มีเลย์เอาต์คงที่ด้วย

ควรจะส่งเป็นไฟล์ EPUB หรือไฟล์ PDF

ขอแนะนำให้คุณส่งทั้งไฟล์ PDF และ EPUB สำหรับหนังสือของคุณ เนื่องจากเรานำเสนอโหมดการแสดงผล 2 โหมดให้แก่ผู้ใช้ของเรา นั่นคือ หน้าหนังสือแบบเดิม และข้อความที่จัดเรียงใหม่ได้ การส่งไฟล์ PDF สำหรับหนังสือของคุณจะทำให้ผู้อ่านสามารถดูหนังสือในรูปแบบการจัดวางเดิม ส่วนไฟล์ EPUB จะทำให้ผู้อ่านได้รับประสบการณ์ที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น ในกรณีนี้ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงตัวเลือก "ข้อความที่จัดเรียงใหม่ได้" นอกเหนือจากตัวเลือก "หน้าหนังสือแบบเดิม" ผู้อ่านจะปรับขนาดของข้อความ เปลี่ยนแบบอักษร และดูหนังสือได้สะดวกสบายมากขึ้นบนหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกัน ผู้จัดพิมพ์รายใหญ่ส่วนมากจะจัดทำไฟล์ EPUB ให้กับเรา

เวอร์ชันที่รองรับ

Google Play Books ยอมรับ EPUB3.3, EPUB 3 และ EPUB 2 แต่ขอแนะนำให้ใช้เวอร์ชัน 3.3

ประเภทรูปภาพที่รองรับ

 • GIF แบบคงที่
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (ความกว้างหรือความสูงไม่เกิน 3200)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมัลติมีเดียประเภทอื่นในหัวข้อการรองรับ EPUB ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านล่าง

การใช้งาน

ตัวอย่าง

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

การจำกัดพื้นที่ขนาด 3200px ใช้กับแอตทริบิวต์ width และ height ที่ปรากฏในแท็ก <image> และ/หรือ <svg> และไฟล์ใดก็ตามที่อ้างถึงจากแท็ก <image>

การสนับสนุนฟีเจอร์ของ EPUB 3

ฟีเจอร์บางประการของ EPUB 3 อาจไม่ได้รับการสนับสนุนบนทุกแพลตฟอร์มที่อ่าน Google Play Books ได้

เสียงและวิดีโอแบบฝัง
แบบอักษรแบบฝัง
เลย์เอาต์แบบคงที่
สนับสนุนภาษาทั่วโลก
ไฮเปอร์ลิงก์
JavaScript
MathML
การวางซ้อนสื่อ
เลย์เอาต์แบบหลายคอลัมน์
การแสดงเอกสารในการไปยังส่วนต่างๆ (องค์ประกอบ toc nav เท่านั้น)
การแสดงเอกสารในการไปยังส่วนต่างๆ (ประเภทองค์ประกอบอื่นๆ)
รายการสันหนังสือ SVG

การตรวจสอบไฟล์ EPUB

ก่อนที่จะอัปโหลดไฟล์ EPUB ให้ลองเปิดไฟล์โดยใช้โปรแกรม eReader เช่น Adobe Digital Editions หากคุณสามารถเปิดไฟล์โดยใช้ซอฟต์แวร์ eReader ได้ ก็เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีว่าระบบของเราจะดำเนินการกับไฟล์นั้นได้สำเร็จ

ขั้นตอนเพิ่มเติมที่ควรดำเนินการคือ ใช้เครื่องมือ EpubCheck ตรวจสอบไฟล์ EPUB ที่สร้างขึ้นว่าไม่มีข้อผิดพลาด 

หากคุณพบปัญหาขณะประมวลผลไฟล์ EPUB ข้อผิดพลาดดังกล่าวจะปรากฏในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์ ใต้แท็บเนื้อหาของหนังสือ

การเพิ่มประสิทธิภาพตัวอย่าง EPUB

โปรดระบุตำแหน่งที่เนื้อหาเริ่มต้น (หลังจากเนื้อหาส่วนหน้า เช่น หน้าชื่อหนังสือหรือหน้าสงวนลิขสิทธิ์) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าเมื่อเรียกดูหนังสือของคุณใน Google Play Store วิธีนี้จะช่วยให้หน้าตัวอย่างเริ่มต้นจากตำแหน่งนั้นโดยลูกค้าไม่ต้องพลิกหน้าเพิ่มเติม

 • สำหรับ EPUB 2 ให้ใส่องค์ประกอบ ที่มีแอตทริบิวต์ type="text" ในองค์ประกอบ guide ดูข้อมูลจำเพาะของ EPUB 2.0.1

 • ฟีเจอร์นี้ยังไม่มีใน EPUB 3 สำหรับการนำไปใช้ในอนาคต ให้ใส่ลิงก์ที่มีแอตทริบิวต์ epub:type="bodymatter" ในองค์ประกอบ landmarks nav ดูข้อมูลจำเพาะของ EPUB 3.0.1

การรองรับ EPUB ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

eBook ที่ปรับปรุงนี้ใช้ประโยชน์จากความเป็นสื่อดิจิทัลรวมองค์ประกอบมัลติมิเดียหรือองค์ประกอบแบบโต้ตอบไว้ในตัว Google Play Books สนับสนุนเสียงและวิดีโอที่ฝังอยู่ในไฟล์ EPUB 2 แล EPUB 3

การใช้งาน

เสียงหรือวิดีโอที่ฝังอยู่ในไฟล์ EPUB ควรอยู่ในแท็ก HTML5 อย่างเช่นในตัวอย่างด้านล่าง

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Google Play Books จะแยกวิเคราะห์แอตทริบิวต์ต่อไปนี้เท่านั้น

 • src: กำหนดตำแหน่งของไฟล์สำหรับวิดีโอและเสียง
 • width และ height: ขนาดของวิดีโอ
 • poster: กำหนดภาพนิ่งสำหรับวิดีโอ Google รองรับรูปแบบรูปภาพตามที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะของ EPUB (ภาพนิ่งที่เป็น GIF, JPEG, PNG และ SVG)

แอตทริบิวต์เพิ่มเติมจะถูกละเว้น

รูปแบบ

เรารองรับเสียงและวิดีโอหลากหลายรูปแบบดังนี้

 • MPEG-4, 3GPP และ MOV: โดยทั่วไปจะรองรับตัวแปลงรหัสวิดีโอ H.264 หรือ MPEG-4 และตัวแปลงสัญญาณเสียง AAC
 • WebM: ตัวแปลงรหัสวิดีโอ VP8 และตัวแปลงสัญญาณเสียง Vorbis
 • MPEG: โดยทั่วไปจะรองรับตัวแปลงรหัสวิดีโอ MPEG-2 และเสียง MP2
 • WMV
 • FLV: ตัวแปลงรหัสวิดีโอ Adobe-FLV1, เสียง MP3
 • AVI: กล้องถ่ายรูปจำนวนมากใช้รูปแบบนี้ โดยทั่วไปตัวแปลงรหัสวิดีโอคือ MJPEG และเสียงคือ PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP สำหรับเสียง

ฟีเจอร์ที่ไม่รองรับ

 • Google Play Books ไม่รองรับแท็กเสียงหรือวิดีโอที่ไม่ได้มาตรฐานหรือฟังก์ชันการทำงานแบบโต้ตอบ เช่น การทำงานที่เปิดใช้โดยโค้ด JavaScript
 • การฝังเสียงจำกัดไว้เฉพาะไฟล์ EPUB และไม่อนุญาตสำหรับการส่งหนังสือเสียงแบบสแตนด์อโลน

การรองรับ EPUB แบบเลย์เอาต์คงที่

เมื่อการออกแบบหน้ามีความสำคัญอย่างยิ่ง คุณอาจต้องใช้เลย์เอาต์แบบคงที่ ซึ่งให้การควบคุมงานนำเสนอเนื้อหาดียิ่งกว่า Google Play Books รองรับเลย์เอาต์คงที่ในไฟล์ EPUB 2 และ EPUB 3

เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบไฟล์ EPUB แบบเลย์เอาต์คงที่ก่อนที่จะเผยแพร่ หลังจากอัปโหลดไฟล์ EPUB แบบเลย์เอาต์คงที่ ให้เพิ่มตัวคุณเองเป็นผู้ตรวจสอบเนื้อหา และยืนยันว่าหนังสือแสดงตามที่ตั้งใจไว้ใน Web Reader หากเป็นไปได้ ให้ทำแบบเดียวกันกับเวอร์ชันแท็บเล็ตของแอป Google Play Books สำหรับ Android ด้วย

การใช้งาน

Google Play Books รองรับพร็อพเพอร์ตี้เลย์เอาต์คงที่สำหรับไฟล์ EPUB 3

นอกจากนี้ วิธีการด้านล่างจะใช้ได้ผลกับทั้งไฟล์ EPUB 2 และ EPUB 3

 • ใส่ไฟล์ META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml
 • ระบุเลย์เอาต์ในรายการ XHTML ด้วยการเพิ่ม xxx, height=yyy">

ระบบจะแยกวิเคราะห์เฉพาะค่าต่อไปนี้ในไฟล์ META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

สำหรับ orientation-lock จะใช้ค่า portrait-only ได้ด้วย แอตทริบิวต์เพิ่มเติมดังเช่นต่อไปนี้จะถูกละเว้น

 • platform name: หากไม่ใช่ *
 • open-to-spread: ตั้งค่าเป็น false เสมอ

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
11699036913502500220
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
82437