EPUB-filer

EPUB är ett öppet standardfilformat för digitala böcker som har utvecklats av IDPF (International Digital Publishing Forum). En av de främsta fördelarna med formatet EPUB för läsare är att texten i en bok kan justeras eller brytas om automatiskt till olika skärmstorlekar, till exempel för smartphones, netbooks och e-boksläsare. EPUB har även stöd för innehåll med fast layout.

Skicka EPUB- eller PDF-filer

Vi rekommenderar att du skickar både PDF- och EPUB-filer för böckerna eftersom vi har två visningslägen för våra användare: ursprungliga sidor och anpassningsbar text. Om du tillhandahåller PDF-filen för boken kan läsarna visa boken i dess ursprungliga layout medan EPUB-filen gör att de får en mer anpassad upplevelse. I det här fallet får användarna åtkomst till alternativet med anpassningsbar text utöver de ursprungliga sidorna. De kan då ändra storleken på texten, ändra teckensnittet och visa boken smidigare på skärmar av olika storlekar. De flesta större utgivare tillhandahåller EPUB-filer.

Versioner som stöds

Google Play Böcker har stöd för EPUB 3.3,EPUB 3 och EPUB 2, men vi föredrar version 3.3.

Bildtyper som stöds

 • Statisk GIF-bild
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (maxbredd eller maxhöjd på 3200)

I avsnittet Förbättrat stöd för EPUB-filer nedan hittar du mer information om andra multimedietyper.

Implementering

Exempel:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Gränsen på 3200 pixlar gäller för attributen width och height i <image>- och/eller <svg>-taggen samt för alla filer som <image>-taggen refererar till.

Stöd för EPUB 3-funktioner

Det kan hända att enskilda funktioner i EPUB 3 inte stöds på alla plattformar där det går att läsa böcker från Google Play Böcker.

Inbäddat ljud och inbäddad video
Inbäddade teckensnitt
Fast layout
Globalt språkstöd
Hyperlänk
JavaScript
MathML
Medieöverlagringa
Layouter med flera kolumner
Rendering av navigeringsdokument (endast toc nav-element)
Rendering av navigeringsdokument (andra elementtyper)
SVG spine-objekt

Validera EPUB-filer

Innan du laddar upp EPUB-filer kan du testa att öppna dem med ett e-läsarprogram som Adobe Digital Editions. Om du kan öppna filerna med programmet betyder det att filen kommer att kunna bearbetas av vårt system.

Ett extra steg som du kan vidta är att köra EpubCheck, ett valideringsverktyg för EPUB-filer för att säkerställa att det inte förekommer fel i de filer du har genererat. 

Om du stöter på problem när EPUB-filerna bearbetas visas dessa fel i ditt kontot i partnercentret på fliken Innehåll för boken.

Optimera ditt EPUB-utdrag

Du kan förbättra användarnas upplevelse när de bläddrar i boken i Google Play Butik genom att ange var innehållet börjar (efter material i början av boken, till exempel titelsidan eller upphovsrättssidan). Detta gör att det kostnadsfria utdraget kan börja från den här platsen i stället för att kunderna ska behöva bläddra igenom extra sidor.

 • För EPUB 2 infogar du elementet med attributet type="text" i elementet guide. Visa specifikationen för EPUB 2.0.1.

 • Den här funktionen är ännu inte tillgänglig för EPUB 3. Infoga en länk med attributet epub:type="bodymatter" i elementet landmarks nav för framtida implementering. Visa specifikationen för EPUB 3.0.1.

Förbättrat stöd för EPUB-filer

Förbättrade e-böcker omfattar multimedieelement eller interaktiva element med hjälp av det digitala mediet Google Play Böcker har stöd för ljud och video som har bäddats in i EPUB 2- och EPUB 3-filer.

Implementering

Ljud eller video som har bäddats in i en EPUB-fil ska ligga i HTML5-taggar, som i exemplen nedan:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Endast de följande attributen analyseras av Google Play Böcker:

 • src: Anger platsen för filen för ljud och video.
 • width och height: Dimensioner för video.
 • poster: Anger en statisk bild för videon. Google har stöd för de bildformat som anges i specifikationerna för EPUB (statisk GIF, JPEG, PNG och SVG).

Ytterligare attribut ignoreras.

Format

Vi har stöd för en rad olika ljud- och videoformat:

 • MPEG-4, 3GPP och MOV: har oftast stöd för H.264 eller MPEG-4-videokodekar och AAC-ljudkodek
 • WebM: VP8-videokodek och Vorbis-ljudkodekar
 • MPEG: har oftast stöd för MPEG-2-videokodek och MP2-ljud
 • WMV
 • FLV: Adobe-FLV1-videokodek, MP3-ljud
 • AVI: I många kameror används det här formatet, oftast är videokodeken MJPEG och ljudet PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4 och 3GP för ljud

Funktioner som inte stöds

 • Google Play Böcker har inte stöd för ljud- eller videotaggar som inte är standard eller interaktiva funktioner som aktiveras av JavaScript-kod.
 • Möjligheten att bädda in ljud är begränsad till EPUBb-filer och det är inte tillåtet att skicka in fristående ljudböcker.

Stöd för EPUB-filer med fast layout

När utformningen av en sida är särskilt viktig kan du implementera en fast layout, som ger bättre kontroll över hur innehållet framställs. Google Play Böcker har stöd för fast layout i EPUB 2- och EPUB 3-filer.

Vi rekommenderar att du granskar EPUB-filer med fast layout innan de publiceras. När du har laddat upp en EPUB-fil med fast layout lägger du till dig själv som innehållsgranskare och verifierar att boken visas som den ska i webbläsaren. Gör om möjligt samma sak för surfplatteversionen med Android-appen Google Play Böcker.

Implementering

Google Play Böcker har stöd för fast layout för EPUB 3-filer.

Alternativt fungerar metoden nedan för både EPUB 2- och EPUB 3-files.

 • Inkludera filen META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Ange layout i XHTML-objekt genom att lägga till xxx, height=yyy">

Endast följande värden i filen META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml analyseras:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

För orientation-lock stöds även värdet portrait-only. Ytterligare attribut, till exempel följande, ignoreras:

 • platform name: om det skiljer sig från *
 • open-to-spread: alltid inställt på false

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny