Datoteke EPUB

EPUB je oblika datoteke odprtega standarda za digitalne knjige, ki jo je razvil International Digital Publishing Forum (IDPF). Ena od prednosti oblike EPUB za bralnike je v tem, da omogoča samodejno prilagajanje besedila knjige zaslonom različnih velikosti, na primer zaslonom pametnih telefonov, spletnih prenosnikov in naprav za branje e-knjig. EPUB prav tako podpira vsebino v fiksni postavitvi. Več o obliki EPUB lahko preberete na spletnem mestu združenja IDPF EPUBZone.

Za pomoč pri ustvarjanju datoteke EPUB je na voljo veliko orodij in storitev. Čeprav zaradi različnih možnosti, ki jih ponujajo partnerji, ne priporočamo nobenega izdelka posebej, pa sta pogosto uporabljeni programski opremi Adobe InDesign CS in Apple Pages za Mac OS X. Na spletnem mestu EPUBZone Solution Showcase je navedenih več možnosti (v angleščini).

Pošiljanje datotek EPUB ali PDF

Predlagamo, da nam za svoje knjige pošljete obe obliki datotek, PDF in EPUB, saj uporabnikom ponujamo dva načina prikaza: izvirne strani in prilagodljivo besedilo. S posredovanjem datoteke PDF za knjigo zagotovite, da lahko bralci knjigo vidijo v izvirni postavitvi, datoteka EPUB pa jim omogoča bolj prilagojeno izkušnjo. V tem primeru imajo uporabniki poleg možnosti »izvirne strani« na voljo tudi možnost »prilagodljivo besedilo«. Spreminjajo lahko velikost besedila in pisavo ter si knjigo udobneje ogledajo na zaslonih različnih velikosti. Večina velikih založnikov nam pošilja datoteke EPUB.

Podprte različice

Knjige Google Play sprejemajo EPUB 3 in EPUB 2, zaželena pa je različica 3.0.1.

Podprte vrste slik

 • Statični GIF
 • JPEG
 • PNG
 • SVG (največja širina ali višina je 3200)

Če želite več informacij o drugih vrstah večpredstavnosti, glejte spodnji razdelek o podpori za izboljšane datoteke EPUB.

Izvedba

Primer:

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" height="100%" preserveAspectRatio="xMidYMid meet" version="1.1" viewBox="0 0 2000 3200" width="100%" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><image height="2000" width="3200" xlink:href="../Images/example.jpg"></image></svg>

Omejitev 3200 slikovnih pik se nanaša na atributa širine in višine v oznakah <image> in/ali <svg> ter katero koli datoteko, ki jo omenja oznaka <image>.

Podpora za funkcije oblike EPUB 3

Posamezne funkcije oblike EPUB 3 morda niso podprte v vseh okoljih, v katerih je mogoče brati vsebino Knjig Google Play.

Vdelan zvok in video
Vdelana pisava
Fiksna postavitev
Globalna podpora za jezike
Hiperpovezava
JavaScript
MathML
Prekrivna predstavnost
Postavitev z več stolpci
Upodabljanje dokumenta za krmarjenje (samo element toc nav)
Upodabljanje dokumenta za krmarjenje (druge vrste elementov)
Elementi SVG spine

Preverjanje datotek EPUB

Preden datoteke EPUB prenesete, predlagamo, da jih poskusite odpreti s programom za branje e-knjig, na primer Adobe Digital Editions. Če ste datoteke uspešno odprli v programski opremi za branje e-knjig, je to dober znak, da jih bo uspešno obdelal tudi naš sistem.

Poleg tega zaženite orodje EpubCheck za preverjanje datotek EPUB, s katerim preverite, ali so v ustvarjenih datotekah kakšne napake. International Digital Publishing Forum prav tako ponuja spletno orodje za preverjanje datotek EPUB, ki je morda preprostejše za uporabo.

Če pri obdelavi datoteke EPUB naletimo na težave, bodo prikazane v računu Partnerskega središča na zavihku Vsebina za knjigo.

Optimizacija vzorca datoteke EPUB

Če želite strankam pri brskanju po vaši knjigi v Trgovini Google Play zagotoviti boljšo izkušnjo, navedite, kje se vsebina začne (po začetnem gradivu, kot je naslovna stran ali stran z avtorskimi pravicami). Tako omogočite, da se brezplačni vzorec začne na tej točki in strankam ni treba obračati dodatnih strani.

 • Pri obliki EPUB 2 v elementu guide vključite element <reference> z atributom type="text". Glejte tehnične podatke za EPUB 2.0.1.

 • Ta funkcija še ni na voljo za EPUB 3. Zaradi izvajanja v prihodnosti v element landmarks nav vključite povezavo z atributom epub:type="bodymatter". Glejte tehnične podatke za EPUB 3.0.1.

Podpora za izboljšane datoteke EPUB

Izboljšane e-knjige izkoriščajo digitalni medij in vključujejo večpredstavnostne ali interaktivne elemente. Knjige Google Play podpirajo zvok in video, vdelana v datoteke EPUB 2 in EPUB 3.

Izvedba

V datoteki EPUB vdelan zvok ali video mora biti omejen z oznakami HTML5, kot je prikazano v spodnjih primerih:

<audio src="audio/example.mp3" />
<video src="video/example.mp4" width="640" height="480" />
<video title="Example Video" width="640" height="480" poster="images/example.jpg">
  <source src="video/example.mp4" />
  <source src="video/example.webm" />
</video>

Knjige Google Play razčlenijo samo te atribute:

 • src: Določi lokacijo datoteke za video in zvok.
 • width in height: Mere za video.
 • poster: Določi statično sliko za video. Google podpira oblike zapisov slik, ki so navedene v tehničnih podatkih za EPUB (statični GIF, JPEG, PNG in SVG).

Dodatni atributi bodo prezrti.

Oblike

Podpiramo široko paleto oblik zapisa zvoka in oblik videozapisa:

 • MPEG-4, 3GPP in MOV: običajno podpirajo kodek za video H.264 ali MPEG-4 in zvočni kodek AAC
 • WebM: kodek za video VP8 in zvočni kodeki Vorbis
 • MPEG: običajno podpira kodek za video MPEG-2 in zvok MP2
 • WMV
 • FLV: zvočni kodek Adobe-FLV1, zvok MP3
 • AVI: pri kamerah pogosta oblika izhodne datoteke; običajno je kodek za video MJPEG in zvok PCM
 • MP3, WAV, M4A, MP4, 3GP za zvok

Nepodprte funkcije

 • Knjige Google Play ne podpirajo nestandardnih oznak za zvok ali video oziroma interaktivnih funkcij, ki jih omogoča programski jezik JavaScript.
 • Možnost vdelave zvoka je omejena na datoteke EPUB in ne omogoča pošiljanja samostojnih zvočnih knjig.

Podpora za datoteke EPUB s fiksno postavitvijo

Če je oblikovanje strani zelo pomembno, uporabite fiksno postavitev, ki omogoča večji nadzor nad predstavitvijo vsebine. Knjige Google Play podpirajo fiksno postavitev v datotekah EPUB 2 in EPUB 3.

Odobritev datoteke EPUB s fiksno postavitvijo s stanjem »Potrebno je ukrepanje«

Datoteke EPUB s fiksno postavitvijo morate pred objavo pregledati. Ko naložite datoteko EPUB s fiksno postavitvijo, v spletnem bralniku in, če je mogoče, v različici aplikacije Knjige Google Play za tablične računalnike, preverite, ali je knjiga prikazana, kot je predvideno. Odobrite knjigo, tako da na njenem zavihku Vsebina izberete polje Pregledal(-a) sem kakovost knjige in videti je, da je vse v redu. Odblokirajte to knjigo.

Izvedba

Knjige Google Play podpirajo lastnosti fiksne postavitve za datoteke EPUB 3.

Spodnji način deluje za datoteke EPUB 2 in EPUB 3.

 • Vključite datoteko META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml.
 • Določite postavitev v elementih XHTML, tako da dodate <meta name="viewport" content="width=xxx, height=yyy"></meta>

V datoteki META-INF/com.apple.ibooks.display-options.xml bodo razčlenjene le te vrednosti:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<display_options>
  <platform name="*">
    <option name="fixed-layout">true</option>
    <option name="orientation-lock">landscape-only</option>
  </platform>
</display_options>

Za orientation-lock je podprta tudi vrednost portrait-only. Dodatni atributi, kot so ti spodaj, bodo prezrti:

 • platform name: če je drugačno kot *
 • open-to-spread: vedno nastavi na false
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave